Mikloš podá na Harabina trestné oznámenie, udelil aj pokuty

SITA | 12.08.2010 11:50, aktualizované: 
Ivan Mikloš Foto:
Minister financií Ivan Mikloš nakoniec podá na šéfa Najvyššieho súdu trestné oznámenie.
Ministerstvo financií pripravuje trestné oznámenie na predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina, podá ho v najbližších dňoch na Generálnu prokuratúru SR a Prezídium Policajného zboru. Informoval o tom v štvrtok minister financií Ivan Mikloš.

„Zvykne sa hovoriť: dvaja právnici, tri názory. Ale v tomto prípade musím konštatovať, že nie jeden, nie dvaja, ale desiatky právnikov, všetci, ktorí sa k tomu vyjadrovali, jednoznačne potvrdili, že ministerstvo financií má zákonné právo a dokonca povinnosť kontrolovať najvyšší súd,“ argumentoval Mikloš na tlačovej besede.

„Jediný právnik, ktorý tvrdí opak, je Štefan Harabin,“ dodal minister. Mikloš sa už skôr vyjadril, že Harabin sa opakovaným odmietnutím kontroly ministerstva financií na najvyššom súde mohol dopustiť trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa. „Zo strany predsedu najvyššieho súdu dochádza opakovane k obštrukciám, ktorými chce zabrániť tejto kontrole,“ zopakoval Mikloš a dodal, že využije všetky zákonné kompetencie a právomoci, ktoré má, na to, aby sa zákonu urobilo zadosť a aby sa táto kontrola uskutočnila, resp. aby boli vyvodené dôsledky voči tým ľuďom, ktorí takejto zákonnej kontrole bránia. Podľa Mikloša sa zvyšuje aj podozrenie, či na NS SR nedochádzalo ku konaniu, ktoré bolo v rozpore so zákonnosťou, efektívnosťou a správnosťou nakladania s verejnými zdrojmi.

Minister financií v štvrtok zároveň podpísal pokutu pre inštitúciu Najvyššieho súdu SR vo výške 33-tisíc eur a tisíc eur pre predsedu súdu Harabina. Najvyššiemu súdu v stredu uplynula lehota, počas ktorej sa mohol, prípadne aj poštou, vyjadriť a zároveň odstrániť dôvody, pre ktoré mu pokutu uložili. „Keďže sa tak nestalo, tak som dnes podpísal pokutu v správnom konaní,“ vysvetlil Mikloš. Teraz začne najvyššiemu súdu plynúť lehota 15 dní, počas ktorej sa môže voči udeleniu pokuty odvolať na súde.

Minister financií potvrdil, že doteraz žiadna inštitúcia neodmietla vládny audit, ktorým MF SR kontroluje účelnosť nakladania s peniazmi daňových poplatníkov. „Aj preto je to bezprecedentné,“ vyhlásil Mikloš.

Najvyšší súd v minulosti podľa Mikloša priamo aj nepriamo potvrdil, že ministerstvo financií má právo skontrolovať jeho hospodárenie. Takýto vládny audit tam robili v rokoch 2007 aj 2009. Ministrovi financií sa dostala do rúk aj korešpondencia, ktorá to podľa neho potvrdzuje. Ide o korešpondenciu medzi novinárom súkromného rádia a NS SR z marca tohto roka. Novinár žiadal súd o sprístupnenie informácií o nakladaní s majetkom štátu podľa infozákona.

Mikloš uviedol, že novinár dostal dve odpovede, ktoré podpísal riaditeľ správy súdu. V prvej odpovedi sa píše, že „kontrolu hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami NS SR vykonáva v zmysle príslušných zákonov výlučne Ministerstvo financií SR a Najvyšší kontrolný úrad SR“. V druhej odpovedi sa píše, že žiadny zákon neprikazuje NS SR priamo verejnosti sprístupniť účtovné doklady. Ako príklad kontrolného orgánu sa tam opäť uvádza ministerstvo financií.

Minister Mikloš označil Harabinovu argumentáciu, že ide o politizáciu, za úplný nezmysel. Podľa neho bolo takých kontrol už 10 alebo 11. „Je to absurdné, neviem, čoho sa pán predseda najvyššieho súdu bojí. Ak neporušil zákon, ak hospodáril v súlade so zákonom, tak sa naozaj nemá čoho báť,“ myslí si Mikloš. Mikloš nevidí žiadny priestor a šancu na to, aby sa o čomkoľvek dalo s Harabinom rokovať. V tomto spore totiž podľa neho všetci právnici okrem Harabina tvrdia, že kontrola je zákonná. „Tam nemôže dôjsť k dohode v tom, že sa stretneme niekde v strede,“ konštatoval Mikloš.

Najvyšší súd: Pre Mikloša sú dvere navždy zatvorené 

Pre politika SDKÚ pána Mikloša a jeho ľudí sú dvere navždy zatvorené, napísal Najvyšší súd vo svojej reakcii na oznámenie ministra financií. NS SR opäť zopakoval, že umožní len kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu. „Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu môžu vkročiť na Najvyšší súd SR aj o hodinu. Pre politika SDKÚ pána Mikloša a jeho ľudí sú dvere navždy zatvorené,“ uvádza sa v stanovisku tlačového a informačného odboru najvyššieho súdu.

Vo veci kontroly už podal trestné oznámenie na generálnu prokuratúru najvyšší súd. Predseda NS SR Štefan Harabin dva týždne odmieta kontrolu rezortu financií na Najvyššom súde SR. Najprv tvrdil, že kontrolórov nepustil na súd preto, lebo prišli v iný deň, než bol uvedený v poverení, i keď o zmenu termínu ich požiadal práve Najvyšší súd SR.

Harabin vtedy hovoril, že keď prídu Miklošovi kontrolóri so správnym poverením, môžu kontrolovať. O pár dní neskôr Harabin vládny audit začal odmietať úplne, podľa neho právomoc kontrolovať NS SR má iba Najvyšší kontrolný úrad SR. Predsedníčka Ústavného súdu SR Ivetta Macejková vysvetlila, že na ÚS SR majú každý rok kontrolu aj z ministerstva financií, aj z NKÚ. Aj podľa ombudsmana Pavla Kandráča má ministerstvo financií právo kontrolovať hospodárenie Najvyššieho súdu SR.