Rómovia: Masaker bol konaním, ktoré prerastá do krízy vo vzťahoch

SITA | 01.09.2010 20:04
Devínska Nová Ves, streľba, polícia Foto:
Strelec v pondelok vystrieľal šesť členov rómskej rodiny, zomrela aj jedna nestranná obeť a sám strelec.
Konanie akým bol pondelňajší masaker v Devínskej Novej Vsi môže prerásť až do celospoločenskej krízy vzťahov Rómov a slovenskej väčšiny. Myslí si to Parlament Rómov SR.

" Parlament Rómov po skúsenostiach z minulosti, ale hlavne na základe posledného zločinu považuje tento skutok za ďalšie veľmi výrazné a spoločensky nebezpečné jednanie voči Rómom na Slovensku, ktoré sa môže vyhrotiť do spoločenskej krízy v oblasti spolunažívania občanov rôznych národností v SR, hlavne rómskej národnosti a majority," tvrdí predseda Parlamentu Rómov SR Ladislav Fízik.

Strelec v pondelok vystrieľal šesť členov rómskej rodiny, zomrela aj jedna nestranná obeť a sám strelec. Rómsky parlament vyjadruje hlbokú sústrasť pozostalým a osobám, ktoré boli zranené alebo mali inú ujmu z tohto konania, píše ďalej Fízik.

Parlament Rómov si myslí, že štát nevenuje dostatočnú pozornosť extrémistickým skupinám a jednotlivcom, ktoré sú zamerané voči Rómom a Rómov vo verejnosti predstavujú ako jedinú príčinu sociálnych a ekonomických problémov v štáte. Štát nevie prijať účinné opatrenia, ktoré by postupne riešili súčasné problémy, dodáva Fízik.

„Je to dané i tým, že rómska inteligencia a ľudia, ktorí majú záujem riešiť problémy, sú postupne vylúčení z rozhodovania, ako bude žiť rómska národnostná menšina. Trvale upozorňujeme, že spolunažívanie Rómov a majority je narušené a to z oboch strán a vôbec nie je divné, že jednotlivec alebo skupina môže nezákonne zobrať právo do svojich rúk. Z minulosti sú známe takéto konkrétne prípady, ktorým je nutné v budúcnosti spoločne zabraňovať. Sú známe prípady, že niektorí príslušníci ozbrojených zložiek SR inklinujú k extrémistickým až rasistickým tendenciám vo vzťahu mimo iného i k Rómom,“ upozorňuje Fízik.

Parlament Rómov tvrdí, že navýšením stavov policajných zložiek pri osadách sa situácia nevyrieši. Naopak potvrdzuje sa história, že rómska otázka sa rieši silovo bez ohľadu na význam účinnej preventívnej činnosti.