Simon valcuje prírodu

Ingrid Drozdíková | 06.09.2010 08:06
zsolt simon, SITA Foto:
Minister pôdohospodárstva a životného prostredia Zsolt Simon.
Minister pôdohospodárstva a životného prostredia Zsolt Simon zasiahol do ochrany prírody, hoci pred pár týždňami sľuboval opak. Krajským úradom životného prostredia listom prikázal, aby zastavili vyhlasovanie chránených území. Simon sa pritom pred časom vyjadroval, že zásadné rozhodnutia nechá až na nového ministra zeleného rezortu. Bývalý minister životného prostredia László Miklós z SMK to hodnotí ako veľmi zlý krok.

„Simonova filozofia pri ochrane prírody je postavená na hlavu. Namiesto toho, aby ju chránil, robí opak,“ povedal Miklós.

Ekológ Robert Oružínsky poukazuje, že Simon využíva unikátnu situáciu, že je aj ministrom pôdohospodárstva, aj životného prostredia, na to, aby si posilnil svoj vplyv v pôdohospodárstve. „Už len preto by mal byť okamžite odvolaný,“ dodáva Oružínsky.

Simonova hovorkyňa Katarína Ďurica odôvodňuje príkaz tým, že pri vyhlasovaní chránených území štát zasahuje do vlastníckych práv súkromníkov. Podľa Miklósa tento dôvod neobstojí. „Podľa ministrovej filozofie by sme mali prestať chrániť napríklad poniklec, pretože rastie na súkromnom pozemku. Toto je jeho pomýlená predstava. Predsa existujú mechanizmy, ako sa štát môže s vlastníkom vysporiadať,“ podotkol Miklós.

Oružínsky dodáva, že ak by Simonovi na vlastníckych právach tak záležalo, už mal byť na stole návrh, ako ich riešiť. A ten nie je. Katarína Ďurica k tomu povedala, že všetky otázky chránených území a zrušenie Simonovho príkazu bude riešiť nový minister životného prostredia. Ten bude nominantom rovnakej strany Most – Híd ako Simon.

Príkaz zastavil napríklad konanie na vyhlásenie prírodnej rezervácie Smrekovica vo Veľkej Fatre. Ochranári roky skúmali, či je dôvod, aby toto územie bolo chránené. Našli tu zvyšky pôvodných pralesov. Pavol Polák, špecialista na ekológiu lesa, ktorý projekt pripravoval, nerozumie, prečo sa ministerstvo oháňa vlastníckymi právami. „V konaní sa predsa vyjadrujú všetci, aj vlastníci. Nakoniec z neho vzíde dohoda. Pri Smrekovici polovicu územia vlastnia štátne lesy, zvyšok mestské lesy Ružomberka,“ podotkol.

Osud Smrekovice po Simonovom príkaze Oružínsky nevidí dobre. „Najhorší dôsledok môže byť, že tam ,nabehnú' pilčíci s motorovými pílami a traktory a urobia takú ťažbu, ktorá dotknuté územie – prírodná rezervácia Smrekovica, Veľká Fatra – poškodí natoľko, že sa stratí dôvod na jeho ochranu. Inými slovami zvyšok pralesa sa vyťaží, čiže zničí. To by bolo priam na zaplakanie,“ povedal.

Štátne lesy, ktoré spadajú pod kompetenciu ministra pôdohospárstva, tu však už ťažia. Dokazujú to fotografie z polovice augusta. „Ťažba je realizovaná v ochranných lesoch ako ťažba kalamity lykožrúta. Z fotografie je celkom jasné, že stromy sú prevažne zelené, viditeľné sucháre sú už dlhšie zoschnuté a už nepredstavujú riziko pre premnoženie lykožrúta,“ vysvetľuje Polák.

László Miklós upozorňuje, že Simonovi nezáleží na ochrane prírody a v tom duchu je aj napísané aj programové vyhlásenie vlády, kde podľa Miklósa cítiť ministrov rukopis. „Plánuje sa napríklad zrušiť Recyklačný fond, kde prispievajú tí, ktorí znečisťujú, ďalej sa majú prehodnotiť chránené územia v závislosti od ekonomických možností. Toto všetko ide proti ochrane životného prostredia,“ hovorí Miklós.