Trenčianska Fakulta mechatroniky nemôže dávať tituly, hrozí jej zánik

SITA | 11.09.2010 16:08
Fakulte mechatroniky na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka hrozí zánik. Akreditačná komisia jej v študijnom programe rovnakého názvu navrhla odňať právo udeľovať tituly a minister školstva Eugen Jurzyca s tým súhlasil. V druhom študijnom programe fakulty má zas Mechatronika pozastavené práva prijímať študentov.

„Prípadné zrušenie fakulty je na rozhodnutí vysokej školy,“ uviedlo ministerstvo. Univerzita teraz musí pre stovky študentov hľadať iný vhodný, obdobný študijný program, kde by mohli tituly získať. Ak by to nebolo možné, študenti by museli prejsť na inú školu.

„Študenti študijného programu Mechatronika budú oslovení s ponukou pokračovať v štúdiu na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, konkrétne budú môcť pokračovať v študijnom programe Špeciálna strojárska technika,“ odpovedala prorektora univerzity Katarína Jankacká.

Vedenie Fakulty mechatroniky tvrdí, že Akreditačná komisia ani vedenie univerzity s nimi nekomunikovalo, a preto nemohli splniť podmienky komisie na prinavrátenie práva udeľovať tituly. „Je to, ako keby vás obžalovali zo zločinu, ale vy neviete, akého. Potom sa nemôžete brániť. Takto postupovala Akreditačná komisia,“ vyjadril sa k veci Peter Ponický z Fakulty mechatroniky, ktorý sa domnieva, že zánik fakulty je niekoho objednávkou, pričom narážal na údajné benevolentnejšie prístupy Akreditačnej komisie k iným fakultám.