Obec Bojná by chcela sochu Svätopluka

ao, Pravda | 12.09.2010 14:45
Svätopluk, socha Foto:
Socha Svätopluka pred Bratislavským hradom
Obci Bojná sa nepáči myšlienka, že by bronzová socha Svätopluka z Bratislavského hradu mala skončiť niekde v depozite, preto tamojšie obecné zastupiteľstvo žiada predsedu parlamentu Richarda Sulíka, aby sa socha presunula k nim.

„S návrhom uložiť jazdeckú sochu Svätopluka – zakladateľa našej slovenskej štátnosti, do depozitu, sa ako občania obce Bojná nemôžeme zmieriť,“ píše sa v otvorenom liste obce ležiacej v okrese Topoľčany.

Ak pokladá odborná komisia toto umelecké dielo za bezcenné, premiestnenie sochy na územie, v ktorom sa pravdepodobne Svätopluk pohyboval, bude pre Bojňanov a ich potomkov „inšpiratívny počin na zvýšenie záujmu nielen o históriu obce, ale aj národa“. Prevoz sochy a jej znovuinštalovanie v obci mienia miestni poslanci finančne a materiálne zabezpečiť prostredníctvom občianskeho združenia, ktoré by založili po kladnom rozhodnutí o ich žiadosti a prerokovaní celého problému s autorom diela.

Kataster Bojnej bol vo včasnom stredoveku, ešte pred vznikom Veľkomoravskej ríše, významným hospodárskym a politickým centrom Nitrianskeho kniežatstva. Potvrdil to prieskum Archeologického ústavu SAV v Nitre, ktorý sa robil pod patronátom Union academique internationale Bruxelles v rámci projektu Moravia magna.