Angličtinárov je zatiaľ málo, štyritisíc sa ich školí

Radovan Krčmárik | 14.09.2010 10:05
škola, učiteľka, študentka, písanie, slúchadlá Foto:
Rekvalifikovaní angličtinári, ktorými chce ministerstvo školstva doplniť chýbajúcich učiteľov tohto jazyka, môžu byť podľa niektorých odborníkov nedostatočne kvalitní.
Ak by sa angličtina ako povinný jazyk na školách zaviedla už dnes, nebolo by na jej výučbu dosť učiteľov. Podľa údajov ministerstva školstva chýba v základných a stredných školách vyše 4 200 angličtinárov.

Vedenie rezortu chce preto ich počet doplniť rekvalifikovanými učiteľmi, ktorí si v tomto jazyku už dopĺňajú vzdelanie. Prví z nich by mali byť k dispozícii už v decembri. Otázkou zostáva, či budú ponúkať požadovanú kvalitu a či si deti od nich neosvoja nesprávne návyky, alebo zlú výslovnosť.

O povinnej angličtine v pondelok rokovala vláda, no rokovanie o tomto bode napokon prerušila. „Dohodla sa, že ešte spraví analýzu počtu učiteľov angličtiny – koľko ich je kvalifikovaných, koľko nekvalifikovaných, koľko sa ich v tomto odbore dovzdeláva,“ uviedla hovorkyňa rezortu školstva Miriam Žiaková. Z kuloárov prenikli informácie, že niektorí ministri vyjadrili pochybnosti, či budú mať školy k dispozícii dosť kvalitných angličtinárov. Ministerstvo školstva tvrdí, že sa ich potrebný počet podarí zabezpečiť včas, aby sa povinná angličtina mohla zaviesť od budúceho školského roka.

„Do 31. decembra 2013 sa rozšíri okruh učiteľov spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady na vyučovanie cudzích jazykov,“ informoval tlačový odbor rezortu školstva. Vyše 4 200 nových angličtinárov chce ministerstvo získať rekvalifikáciou, respektíve „dovzdelávaním“. Naň sa mohli prihlásiť učitelia 1. až 4. ročníka základných škôl. Po otestovaní znalostí angličtiny ich rozdelili do skupín, v ktorých sa teraz zdokonaľujú v jazyku. Kurz trvá niekoľko semestrov a hradí sa z peňazí Európskej únie.

Podľa Ctibora Košťála z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť je na Slovensku dosť kvalitných učiteľov angličtiny, lenže nepracujú v školstve. „Sú len dve možnosti – buď ich pritiahnuť späť do škôl, alebo rekvalifikovať. Vhodnejšie by bolo prvé riešenie, ale to by si vyžadovalo lepšiu motiváciu. Minister sa vydal cestou rekvalifikácie,“ hovorí Košťál, ktorý má isté pochybnosti, či sa tak zabezpečí kvalitná výučba jazyka. So zavedením povinnej angličtiny však súhlasí: „Na pracovnom trhu je anglický jazyk bežnou podmienkou pri hľadaní zamestnania a v Európe bude samozrejmosťou.“

Podľa riaditeľa Základnej školy P. O. Hviezdoslava v Snine Juraja Skripa dnes angličtinári zarábajú radšej v iných oblastiach ako v školstve, alebo si popri vyučovaní berú ďalšie úväzky. „Dobrých angličtinárov je veľmi málo, z učiteľskej mzdy sa nedajú zaplatiť,“ upozornil Skrip, ktorý by bol radšej, keby si žiaci mohli cudzí jazyk zvoliť, ako to bolo doteraz. Rekvalifikovaní angličtinári podľa neho nemusia byť zárukou dobrej výučby.

Riaditeľ ZŠ na Ulici mieru v Bytči Rudolf Takáč má zase opačný názor. V tejto škole sa totiž angličtinu všetky deti učia už teraz, 90 percent z nich dokonca už od prvej triedy. Rozhodli sa tak rodičia žiakov. Týždenne odučia asi 130 hodín angličtiny, z toho len asi šesť až osem nekvalifikovane. O angličtinárov núdzu nemá. „Máme ich dosť, stále sa mi hlásia záujemcovia, ktorí by ten jazyk chceli učiť,“ povedal riaditeľ.

Zavedenie povinnej angličtiny do škôl tak, aby ju absolventi stredných škôl ovládali plynule, presadzuje nový šéf rezortu Eugen Jurzyca. Argumentuje tým, že je to najrozšírenejší jazyk v medzinárodnej komunikácií. V krajinách EÚ sa ho učí až 90 percent žiakov, u nás asi 66 percent. V 13 štátoch únie je vyučovanie anglického jazyka povinné. Podľa EÚ by sa v jej členských štátoch mali vyučovať najmenej dva cudzie jazyky.

Angličtina v školách

  • v základných a stredných školách dnes učí vyše 6 600 angličtinárov
  • chýba ich 4 248, z toho v ZŠ 3 546, v gymnáziách 245 a SOŠ 457
  • v štátnych ZŠ sa cudzí jazyk učí 345 203 žiakov
  • z toho 297 470 sa učí angličtinu, 93 500 nemčinu, 20 375 ruštinu, 3 428 francúzštinu a 490 španielčinu