Radičová: Funkcia premiérky mi oveľa, oveľa viac vzala, ako dala

SITA | 27.12.2010 17:36
Iveta Radičová Foto:
Premiérka Iveta Radičová
Vrcholová politika je podľa premiérky Ivety Radičovej bez osobného života. "Ja som vedela, že vrcholová politika je bez súkromia, ale že je aj bez osobného života, to som si nemyslela. Chvíľami mi to je ľúto," povedala Radičová. Ak by mala premiérka povedať, čo jej funkcia predsedníčky vlády dala a čo vzala, bola by to asymetrická odpoveď. "Na strane odpovede, čo vzala, by toho bolo oveľa, oveľa viac," uviedla.

Radičovej funkcia premiérky dala úplne novú skúsenosť. „Otázky a odpovede, ktoré sa mi predtým zdali jasné, otázky morálky, etiky v politike verzus miera kompromisu, kde ešte je to možné a kde už je to za hranicou etiky a prijateľného kompromisu… Politika je o kompromise, kde už to nie je o morálke, ale o relativizovaní morálky, kde to je spravodlivé a kde už to vytvára nové skrivodlivosti,“ objasnila.

Predtým si tieto otázky primárne kládla v oblasti sociálnej politiky, teraz si ich musí klásť a kladie širokospektrálne. „O demokracii fungovania jednotlivých inštitúcií, o účasti občanov na spravovaní veci verejných, o rešpektovaní rozloženia politických síl v spoločnosti, o našej legitimite z hľadiska percent, ktoré sme získali vo voľbách, o krehkosti koalície, ktorú máme v parlamente, ale potom najmä o tom, do akej miery používam naozaj rovnaké kritériá na posudzovanie výkonu toho-ktorého ministra. Do akej miery je to len a len v kompetencii ministra, koho si určí na zodpovedné pozície alebo mám zasiahnuť alebo je to už nad rámec mojich kompetencií, do akej miery smiem diskutovať s verejnosťou o riešeniach a kde už je to vec, že mám predložiť len riešenie a nepripustiť diskusiu,“ povedala. Sú to podľa nej nové otázky, ktoré sa jej zdalo, že sú jasné, ale opätovne na ne hľadá správnu odpoveď a dúfa, že sa jej ju postupne darí nachádzať.

Rok 2010 bol pre Radičovú zlomový z viacerých dôvodov. „Prišla som z opozície, bola som mimo parlamentu, stala som sa volebnou líderkou vo voľbách. Následne zostavovanie vlády a úplne nové úlohy, nové zodpovednosti a aj nová pozícia v novej úlohe,“ uviedla. Zlomový bol však podľa nej tento rok aj z druhého dôvodu.

„Dopady ekonomickej krízy, ktoré v Európe kulminujú. Prejavuje sa to veľmi intenzívnymi rozhodnutiami a diskusiou tak na úrovni EÚ, ako aj eurozóny a následne aj na národnej úrovni. A určite dôležitý bol aj pre úlohy, ktoré nás čakali spoločne. Len za tých pár mesiacov vyše 120 zákonov prijatých v NR SR a rozhodnutie o troch pilieroch na riešenie neľahkej ekonomickej a sociálnej situácie, ale aj politickej situácie a situácie v oblasti demokracie,“ upozornila predsedníčka vlády.