Pri reforme zdravotníctva sa vraj za Dzurindovej vlády korumpovalo

TASR | 05.09.2011 15:52
Wikileaks Foto:
Ilustračné foto
Na podozrenia z korupcie v slovenskom parlamente pri schvaľovaní zdravotníckej reformy v roku 2004 poukazuje depeša veľvyslanectva USA v Bratislave, ktorú zverejnil portál WikiLeaks. Diplomatická správa ako zdroj podozrivý z kupovania hlasov nezávislých poslancov uvádza finančnú skupinu Penta.

Dôverná informácia z 21. apríla 2005 analyzuje reformu presadenú vtedajším ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom. Keďže v parlamente prešlo šesť reformných zákonov s podporou nezávislých poslancov vcelku hladko, „existujú dohady, že tieto hlasy boli kúpené“.

„Zdrojom podozrivým z kupovania hlasov bola finančná skupina Penta,“ uvádza depeša podpísaná vedúcim veľvyslanectva USA Scottom Thayerom. Dokument pritom konštatuje, že Penta a jej sieť spoločností kontroluje tri z piatich zdravotných poisťovní, plánuje skúpiť 100 lekární a pokúša sa odkúpiť aj nemocnice. Suma peňazí prúdiaca cez systém zdravotnej starostlivosti v SR z neho podľa správy robí potenciálne veľmi lukratívny sektor.

„Ak sa ukáže táto informácia ako pravdivá, tak môže to mať vplyv na arbitrážny spor Slovenska s HICEE. Samozrejme za predpokladu, že sa HICEE neuspokojí s neúspechom a pokúsi sa pokračovať v spore cestou odvolania,“ zareagovala dnes pre TASR advokátka Jana Martinková, ktorá sa zaoberá problematikou zisku zdravotných poisťovní. Spor s holandským akcionárom HICEE sa vyvíja pre Slovensko dobre, aj keď, podľa názoru advokátky, sa Penta ešte môže odvolať na londýnsky súd.

Na otázku, či môže Slovensko očakávať podobný vývoj aj v arbitrážnom spore s Eurekom, uviedla: „Čo sa týka právneho základu sporu, ten je síce podobný, nároky si investor uplatňuje z titulu tej istej bilaterálnej dohody, ale pôvod investície je odlišný od prípadu HICEE. Tiež treba pamätať na to, že arbitrážne konanie má svoje osobitosti, ktoré môžu prípad skomplikovať alebo naopak urýchliť. Vo veľkej miere teda záleží na zvolenej procesnej taktike a samozrejme aj výbere relevantnej argumentácie, čo je vždy v réžii právneho zástupcu.“

Martinková v minulosti uviedla, že Eureko nedostane žiadne odškodné, keďže malo doteraz len stratu a nie zisk.

„To je moja prognóza za predpokladu, že spor bol zo strany Slovenska vedený právne, takticky a technicky správne, a že Slovensko bude vedieť vyvrátiť okrem iného aj tú pravdepodobnú argumentáciu Eureka, že jeho finančné straty v Union poisťovni sú v príčinnej súvislosti s legislatívnymi opatreniami z roku 2007,“ povedala ďalej.

„Zrejme prvú chybu urobilo Slovensko v začiatku sporu ohľadne námietky nezlučiteľnosti s právom EÚ, keďže vieme, že sa už rieši matéria. Teraz si už Slovensko chybu nemôže dovoliť. Arbitráž je dynamickejšia ako klasický súdny proces, neposkytuje viacero pokusov. V tomto momente by sa malo Slovensko zamerať na relevantnú a fundovanú argumentáciu, zameranú na tie najzávažnejšie argumenty svedčiace v prospech Slovenska, aby menej významné fakty nežiaduco neodkláňali pozornosť arbitrážneho súdu od podstaty, v danom prípade platí pravidlo menej je viac. Treba tiež vyvrátiť existenciu príčinnej súvislosti medzi stratami Union-u v posledných rokoch s novelou zákona o zdravotnom poistení a vyvrátiť tiež ich legitímne očakávania. Dôležité je aj správne načasovanie, pretože ak nebude argumentácia dostatočná a ustáli sa nárok Eureka na odškodné, bude sa už prejednávať len výška odškodnenia a doplnenie argumentácie k nároku ako takému nebude možné. Ak sa teda urobí ďalšia chyba, Slovensku hrozí, že zaplatí požadované odškodné a možno aj náklady arbitrážneho konania. Navyše, ak má Eureko zástupcu znalého nuáns anglického právneho prostredia, má oproti Slovensku veľkú výhodu,“ dodala na záver advokátka.

Súčasťou Zajacovej reformy bola zmena, podľa ktorej lekárne už mohli vlastniť nielen fyzické osoby – lekárnici, ale aj právnické osoby. „Hodnoverný zdroj s kontaktmi na Pentu“ podľa vyššie spomínanej depeše uviedol diplomatovi veľvyslanectva, že „spoločnosť zaplatila po dva milióny korún nezverejnenému počtu nezávislých poslancov, aby zaistila schválenie reformy legalizujúcej franchising lekární“.

Podľa rovnakého zdroja chcela Penta využiť zmeny v zákone a vlastníctvo zdravotných poisťovní, aby nasmerovala klientov do svojich lekární a vytlačila konkurenčné predajne liekov z trhu, uvádza portál WikiLeaks.

Thayer na záver napriek možnej korupcii pri jednom zákone oceňuje celkovú zdravotnícku reformu ako snahu sprehľadniť a zefektívniť systém zdravotnej starostlivosti. Konštatuje pritom, že zrejme si bude vyžadovať, aby aj budúca vláda „prijala ďalšie odvážne kroky pri podpore sektora zdravotnej starostlivosti“.