Vysvätenie ženy za kňaza je rovnaký zločin ako pedofília, tvrdí Vatikán

SITA | 15.07.2010 21:14
Vysväcovanie žien za katolíckych kňazov je zločinom proti viere, tvrdí Kongregácia pre náuku viery, ktorá dohliada na dodržovanie katolíckej doktríny vo veciach viery a mravov.

Kongregácia, ktorú do svojho nástupu na Petrov stolec viedol súčasný pápež Benedikt XVI., tak odmietla výzvy na zvrátenie klesajúceho počtu záujemcov o kňazský úrad prostredníctvom menovania žien.

Pokusy o vysvätenie ženy do kňazského stavu je zločin porovnateľný s pedofíliou, tvrdí združenie pozostávajúce z 25 biskupov, arcibiskupov a kardinálov.

Kongregácia pre náuku viery v roku 2007 zverejnila dekrét, na základe ktorého je trestom za vysvätenie ženy za kňaza automatická exkomunikácia z cirkvi.