K občianstvu dostanú Maďari aj bydlisko

Ivan Drábek | 21.08.2010 07:14
Rodný dom Lajosa Kossutha Foto:
Rodný dom Lajosa Kossutha v Monoku.
Krajania, ktorým dá Maďarsko občianstvo, budú môcť v novej vlasti voliť. Iniciatíva starostu malej obce zo severovýchodného Maďarska odhalila právnu kľučku, pomocou ktorej zahraniční Maďari, ktorí využijú zákon o dvojakom občianstve, dokážu obísť obmedzenia vyplývajúce z volebného zákona. Ten dáva volebné právo len občanom s bydliskom v Maďarsku. Podľa zákona, ktorý včera nadobudol platnosť, Budapešť od januára začne udeľovať občianstvo aj krajanom žijúcim za hranicami. A práve im starosta Zsolt Szepessy ponúka novú adresu: Monok, Kossuthova ulica 18.

Monok, obec s 1800 obyvateľmi, sa nachádza iba šesťdesiat kilometrov južne od Košíc. Známa je predovšetkým tým, že sa tam pred vyše dvesto rokmi narodil Lajos Kossuth, vodca protihabsburského oslobodzovacieho boja z rokov 1848 – 1849. Jeho rodný dom chce starosta Szepessy otvoriť pre nových spoluobčanov.

„Kossuthov dom, ktorý je majetkom našej samosprávy, bude domovom a útočiskom všetkých Maďarov,“ povedal Szepessy pre Pravdu. „Obecné zastupiteľstvo v Monoku rozhodlo, že ako výraz národnej spolupatričnosti poskytne krajanom trvalé bydlisko, aby sa tak posilnil a naplnil nový zákon o dvojakom občianstve,“ dodal.

V máji prijatý zákon umožní od budúceho roka zahraničným Maďarom získať občianstvo aj bez toho, aby žili v Maďarsku. Stačí ak ovládajú maďarčinu a preukážu, že oni či ich priami predkovia boli pred rokom 1920 alebo v rokoch 1940 až 1945 maďarskými občanmi. Budapešť ráta s tým, že už na budúci rok o občianstvo požiada štvrť milióna až 400-tisíc krajanov. Zákon, ktorý nadobudol platnosť v deň sviatku svätého Štefana, zakladateľa uhorského štátu, nerieši otázku volebného práva Maďarov s dvojakým občianstvom. Podľa doterajšieho volebného zákona by mohli voliť, iba keby sa v Maďarsku usadili.

Vláda premiéra Viktora Orbána už naznačila, že chystá novelu tejto právnej úpravy. Starosta Monoku však chcel krajanov potešiť už na štátny sviatok. „Je dobré, že im vláda dá maďarské občianstvo. Ale plnoprávnymi občanmi môžu byť, len ak disponujú trvalým bydliskom v Maďarsku. V tom prípade môžu voliť aj byť volení. A ak sa rozhodnú v Maďarsku platiť dane, získajú aj všetky sociálne výhody,“ vysvetľuje Szepessy a dodáva: „Keď chceme prekonať trianonské rozdelenie, tak musia dostať možnosť prehovoriť do vecí krajiny.“

Starosta Monoku tvrdí, že poskytnutím fiktívneho bydliska neporušuje zákon ani neprekračuje svoje právomoci. Novela volebného zákona z roku 1998 s ohľadom na bezdomovcov zaviedla inštitúciu obecného bydliska. Na to, aby ho niekto získal, stačí zájsť na ktorékoľvek obecné zastupiteľstvo v Maďarsku.

„Samozrejme, Kossuthov rodný dom otvárame iba symbolicky, nik tam bývať nebude. Ale prihlásiť tam môžeme hoci aj päť miliónov krajanov. Registrácia sa robí v počítači a do jeho pamäte sa veľa zmestí,“ hovorí Szepessy. Na nasledovanie tohto gesta starosta vyzýva aj ďalšie obce a mestá v Maďarsku. „Ak sa pridajú, v priebehu okamihu sa môžeme z desaťmiliónového národa stať opäť pätnásťmilióno­vým,“ rojčí.