Česko a Slovensko sú ako dva svety. Hlavne v otázke drog, píše Economist

ČTK | 27.08.2010 14:24
"Veľký kontrast" medzi Českou republikou a Slovenskom v otázke prístupu k drogám konštatuje v najnovšom čísle britský týždenník The Economist.

Poukazuje pritom na český zákon, ktorý počnúc 1. januárom konzumáciu drog liberalizoval, a nedávne slovenské rozhodnutie zachovať doterajšie „tvrdé drogové zákony“.

Týždenník píše, že tento rozdiel čiastočne odráža dlhodobé kultúrne rozdiely medzi oboma štátmi, ktoré kedysi tvorili jeden. Česká republika je sekulárna, veľmi tolerantná, panujú tam liberálne postoje. Konzervatívnejšie Slovensko tiahne ku skeptickejšiemu prístupu k liberálnym novotám, akou je uvoľnenie zákonov o drogách.

Uvádza tiež, že zatiaľ čo v Českej republike prevláda „rekreačná“ konzumácia drog, na Slovensku je ich konzumácia často spájaná s chorobami a zločinom.

The Economist sa domnieva, že liberalizácia v ČR je motivovaná nielen mravmi. Vláda chce podľa neho „zdôrazniť zákonný rozdiel medzi užívateľmi a výrobcami (drog) v rámci plánu, ktorý má skoncovať so šíriacou sa reputáciou krajiny ako továrne na narkotiká“.