Ochranári podajú podnet za poškodzovanie krajiny hausbótmi

SITA | 18.06.2012 14:47
Jarovecké rameno
Hausbóty v Jaroveckom ramene Autor:
Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave podá orgánom činným v trestnom konaní podnet na trestné stíhanie za poškodzovanie prírodného prostredia hausbótmi v okolí Jaroveckého ramena. Oznámil to Štefan Polák z Odboru ochrany prírody a krajiny Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave.

„Čo sa týka ochrany prírody a krajiny, zistenia Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) a jej regionálneho centra v Bratislave poukazujú na naplnenie skutkovej podstaty trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov,“ informoval Polák.

V okolí Jaroveckého ramena opakovane dochádza k poškodzovaniu prírodného prostredia a k rozsiahlym stavebným úpravám brehov a okolia ramena, pričom celková škoda na prírodných biotopoch bola vyčíslená na 437 712,97 eura. Zničených bolo 24-tisíc metrov štvorcových. U­viedol to riaditeľ regionálneho centra Štátnej ochrany prírody SR v Bratislave Ján Cibuľa.

 Na týchto plochách sa stavebne upravuje brehová čiara ramena prisypávaním, pričom brehy ramena sú vysypané lomovým kameňom. „Priestranstvá pred jednotlivými hausbótmi sú navyšované zemnými prácami aj o viac ako jeden meter nasypávaním rôzneho hlinitého a stavebného materiálu,“ informoval Cibuľa.

 V záplavovom území Dunaja sa taktiež stavajú rôzne stavby a oplotenia na brehu v okolí ramena, elektrické káble sú nekoncepčne vedené dokonca dnom vodných plôch. Následkom stavebných prác boli zničené mnohé prírodné biotopy európskeho významu, ako napríklad vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy.