Televízie JOJ a JOJ PLUS dostali pokutu za nedodanie záznamov vysielania

TASR | 09.10.2012 21:33
Dve pokuty vo výške 5-tisíc eur uložila televíziám JOJ a JOJ plus na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Vysielateľa oboch televízií tak potrestala za nedodanie 27 záznamov vysielania.

Bez pokuty neobišla ani televízia Markíza, ktorá musí zaplatiť tisíc eur za vysielanie relácie Farma. Pokuta sa týkala porušenia podmienok na umiestňovanie produktov do programov.
Televíziu JOJ i Markízu upozornila rada takisto na porušenie zákona v prípade objektívnosti a nestrannosti spravodajských programov. V televízii JOJ išlo o príspevok Prenasledovaná žena sa bojí o život v programe Krimi z 26. marca 2012 a v Markíze o príspevok Obete komunizmu na pokraji záujmu v Televíznych novinách z 10. marca 2012.

Na porušenie zákona upozornila rada aj RTVS a to v prípade podmienok umiestňovania produktov do programov. K rozporu so zákonom prišlo v programe Dámsky klub odvysielanom 12. apríla 2012.

Rada pre vysielanie a retransmisiu na svojom zasadnutí začala aj správne konanie v súvislosti s vysielaním upútavky na program Extrémne prípady v televízii JOJ dňa 25.7.2012. V tejto súvislosti sa bude skúmať možné porušenie zákona v prípade slušnosti a čestnosti reklamy.