Rovná daň je minulosťou, opozícia hovorí o atentáte na ekonomiku

SITA, pi | 04.12.2012 17:07
Peter Kažimír Foto:
Peter Kažimír
Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, ktorá znamenia zrušenie rovnej dane na Slovensku. Opozícia hovorí o atentáte na ekonomiku.

Firmy aj niektorých zamestnancov čakajú od budúceho roka vyššie dane. Poslanci NR SR v utorok schválili novelu zákona o dani z príjmov, ktorá by po podpísaní prezidentom mala účinnosť nadobudnúť od začiatku budúceho roka. Návrh novely v hlasovaní podporilo 80 zo 141 prítomných poslancov, pričom 60 poslancov bolo proti, jeden sa zdržal.

Opozícia zrušenie rovnej dane kritizuje, považuje to za atentát na ekonomiku a je odhodlaná v prípade návratu k moci sa k rovnej dani vrátiť.

Kažimír: Po príjmoch prídu na rad výdavky

Novela zákona o dani z príjmov, na základe ktorej sa ruší rovná daň, je podľa ministra financií Petra Kažimíra časťou práce vlády na znižovaní deficitu verejných financií, a to na strane príjmov.

Pri znižovaní deficitov verejných financií v ďalších rokoch po roku 2013 kabinet podľa ministra financií nebude mať ďalšie zdroje, ako ozdravovať verejné financie bez toho, aby sa zameral na tri oblasti. A to na daňové úniky, na zmeny vo fungovaní štátu a na veľkú inventúru v oblasti vzťahov štátu a samosprávy.

„Máme minimálne možnosti konať inak,“ vyhlásil Kažimír v súvislosti s predloženou novelou zákona o dani z príjmov na záver utorňajšej rozpravy. Vláda sa totiž podľa jeho slov zaviazala, že nebude zvyšovať daň z pridanej hodnoty (DPH).

Trojdňovú rozpravu k novele minister financií označil za z časti korektnú, pričom mala aj svoj intelektuálny náboj. Podľa Kažimíra však opozícia napríklad pri svojej obhajobe rovnej dane zámerne zatajila druhý krok spojený s daňovou reformou v roku 2004, a to zvýšenie spotrebných daní a zjednotenie sadzieb DPH na úrovni 19 %. Celý projekt bol totiž postavený na fiškálnej neutralite.

Paušálne výdavky budú obmedzené

Ministerstvo financií v novele napríklad obmedzuje možnosť uplatnenia 40-percentných paušálnych výdavkov v maximálnej výške 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne. Rovnako rezort ruší možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností, či zvyšuje sadzby dane z príjmov pre právnické osoby na 23 %.

V prípade fyzických osôb sa bude uplatňovať 19-percentná sadzba zo základu dane do výšky 176,8-násobku platného životného minima a pri základe dane presahujúcom túto hranicu už 25-percentná sadzba dane. Vyššia sadzba dane z príjmov sa pri fyzických osobách bude podľa rezortu financií týkať len daňovníkov s nadštandardnými príjmami.

Ministerstvo financií taktiež sprísňuje podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, resp. manžela. Uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti bude možné na manželku (manžela), ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a stará sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do zániku nároku na rodičovský príspevok na dieťa, alebo ktorá poberala v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorá bola evidovaná na úrade práce. Poslanec strany Smer-SD Ľubomír Petrák svojim pozmeňujúcim návrhom rozšíril nárok na nezdaniteľnú časť na manželku, resp. manžela aj na občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ústavní činitelia budú mať osobitnú daň

Zmeny v daňovej oblasti sa na základe novely dotknú aj vybraných ústavných činiteľov. Novelou sa zavádza dodatočná osobitná sadzba dane vo výške 5 %, a to pre poslancov, prezidenta, členov vlády či predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu.

Schválená novela zákona o dani z príjmov vychádza podľa ministerstva financií z programového vyhlásenia vlády, ktorého cieľom je aj konsolidácia verejných financií so zámerom zníženia deficitu verejných financií pod 3 % hrubého domáceho produktu v roku 2013. „Vláda SR sa pri plnení tohto cieľa zaviazala zamerať na opatrenia, ktoré v snahe o zníženie deficitu nezablokujú ekonomickú aktivitu a hospodársky rast a nebudú predstavovať neúmerne veľký dopad na najzraniteľnejšie vrstvy spoločnosti,“ konštatuje rezort financií.

Rušenie rovnej dane v rozprave k novele kritizovali viacerí opoziční poslanci, ktorí vládnemu návrhu vyčítali najmä to, že poškodí slovenskú ekonomiku. Zrušenie rovnej dane označuje opozícia za demotivačný krok s možným negatívnym dopadom na konkurencieschop­nosť slovenskej ekonomiky. Rovnako bude podľa opozície zvýšenie daní negatívne vplývať na ekonomický rast Slovenska či prílev investícii. Vláda Roberta Fica tak v konečnom dôsledku podľa opozície nemusí do rozpočtu zo zvýšenia daní získať to, čo si naplánovala. Podľa ministra financií Petra Kažmíra by mal štát na základe zmien v novele získať 275 mil. eur.

V novele prešiel aj opozičný návrh

V novele napokon prešiel aj návrh opozičnej SDKÚ-DS na zvýšenie hranice, od ktorej sú fyzické osoby povinné platiť preddavky na daň z príjmov, a to zo súčasných 1 660 eur na 2 500 eur. Ďalšie zmeny v novele zákona o dani z príjmov, ktoré pripravili opoziční poslanci, však v rámci hlasovania neprešli.

Poslanci naopak schválili napríklad zvýšenie hranice na oslobodenie peňažných a nepeňažných výhier od dane, a to zo súčasných 165,97 eura na 350 eur. Na základe ďalšieho z pozmeňujúcich návrhov sa o rok posunie postupné znižovanie podielu zaplatenej dane, ktorý môžu firmy poukázať neziskovým organizáciám. Na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca Ľubomíra Petráka (Smer-SD) budú od dane z príjmov oslobodené príjmy obcí a vyšších územných celkov (VÚC) plynúce z predaja majetku.

Súčasťou schváleného pozmeňujúceho návrhu Ľubomíra Petráka je aj úprava lehoty na podanie daňových priznaní. Na základe tejto zmeny nebudú môcť daňovníci, ktorých lehota na podanie daňového priznania uplynie v kalendárnom roku 2013, využiť možnosť podania daňového priznania v predĺženej lehote, okrem daňovníkov, ktorých súčasťou príjmov sú aj príjmy plynúce zo zahraničia. Tento daňovník si bude môcť predĺžiť lehotu na podanie priznania najviac o tri kalendárne mesiace na základe podaného oznámenia.

PIANO

 Prečítajte si aj komentár Petra Javůrka Už aby bol kar. Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.