Slotu vylúčili z SNS pre šafárenie s majetkom národniarov

TASR | 24.04.2013 14:15
Ján Slota Foto: ,
Ján Slota už nie je členom Slovenskej národnej strany.
Bývalého predsedu národniarov Jána Slotu vylúčili zo Slovenskej národnej strany (SNS). Potvrdila to tlačová tajomníčka SNS Zuzana Kohútková.

„Rozhodlo o tom predsedníctvo dvojtretinovou väčšinou hlasov,“ povedala s tým, že vylúčenie bolo výsledkom disciplinárneho konania kvôli nehospodárnemu nakladaniu s majetkom SNS. Viac informácií podľa nej strana zverejní na štvrtkovej tlačovej besede.

Predsedníctvo ako disciplinárny orgán má právomoc rozhodnúť o zastavení disciplinárneho konania, alebo uložiť sankciu. Stanovy SNS poznajú tri druhy trestu: pokarhanie, odňatie funkcie alebo vylúčenie zo strany ako najvyšší stranícky trest.

„Prebieha vnútorný audit, kontrola interných predpisov, stavu majetku, pričom je posudzovaná zodpovednosť a oprávnenosť konania Jána Slotu. Výsledky budú predložené predsedníctvu na prerokovanie za účasti Jána Slotu,“ informoval predseda SNS Andrej Danko s tým, že rozhodnutie prinesie dnešné predsedníctvo strany.

Zároveň potvrdil informácie, že Slota prisľúbil strane finančnú pomoc v prípade, že budú posilnené jeho právomoci ako čestného predsedu. Danko dodal, že takéto „tlačenie k múru“ neakceptuje. „Finančná situácia SNS je vďaka členskej základni stabilizovaná aj bez peňazí Jána Slotu,“ vyhlásil. Strana pôvodne očakávala od Slotu pomoc pri splácaní dlhov, ktoré vznikli v čase, keď bol predsedom on. Tieto rokovania však podľa Danka úspešné neboli.

„Niekto, kto vylučuje, musí mať aj dôvod k tomu, aby vylučoval. A tento dôvod tam nie je,“ reagoval stručne na rozhodnutie strany Ján Slota a zložil telefón.

Disciplinárne konanie voči Slotovi začala SNS pre podozrenie z nehospodárneho nakladania s majetkom strany, a tým „ohrozením jej existencie“. Predsedníctvo SNS už v zápisnici o uznesení z 10. januára 2013 vzalo na vedomie „informáciu o vážnej ekonomickej situácii SNS a úverovom vzťahu voči Privat banke“.

Danko 28. marca priznal, že strana spláca úver na predvolebnú kampaň, pred voľbami strana získala v roku 2012 až 1,5 milióna eur. „Takmer vo výške 50 percent bol splatený z príjmov zo štátneho rozpočtu, zvyšná časť je rozložená na určité časové obdobie,“ povedal vtedy Danko.