Zo zdrojov únie Slovensko zatiaľ využilo 41,5 %

SITA | 13.06.2013 11:28
peniaze Foto:
Ilustračné foto
Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v súčasnom programovom období 2007 až 2013 ku koncu mája celkom 4,828 mld. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 41,50 % z celkovej sumy 11,632 mld. eur.

Využitie európskych zdrojov vo všetkých štrnástich operačných programoch sa oproti aprílu zvýšilo o 66 mil. eur, resp. o 0,56 percen­tuálneho bodu.

Podľa informácií ministerstva financií domáce spolufinancovanie dosiahlo 811,897 mil. eur, čo je 41,51 % z 1,956 mld. eur. V porovnaní s aprílom sa výdavky štátu zvýšili o 10,062 mil. eur a ich podiel o 0,52 percen­tuálneho bodu. Vzhľadom na možnosť zálohového financovania prijímateľov zo štátneho rozpočtu im boli poskytnuté finančné prostriedky na implementáciu projektov v celkovej výške 5,156 mld. eur a úroveň čerpania navyšujú na 44,32 % z celkového záväzku.

Úroveň čerpania nad 50 % z celkového záväzku v súčasnom programovom období dosiahli štyri operačné programy – Zdravotníctvo využilo 74,55 % peňazí EÚ, Regionálny operačný program 62,72 %, Zamestnanosť a sociálna inklúzia 54,05 % a Cezhraničná spolupráca SR – ČR 52 %. Do konca tohto roka treba zo záväzkov na roky 2010 a 2011 vyčerpať ešte spolu 1,228 mld. eur.