Ochaba: Antifajčiarsky zákon vlani vytiahol od podnikateľov 20-tisíc

Richard Gonda, Pravda.sk | 26.09.2013 09:00, aktualizované: 
Róbert Ochaba Foto: ,
Róbert Ochaba z ښradu verejného zdravotníctva
Vyháňať cigaretový dym z nákupných centier, reštaurácií či cukrární od júla zľahčuje tvrdší antifajčiarsky zákon. Nové pravidlá hry majú v praxi rôzne dopady - spokojnejších nefajčiarov aj hromžiacich podnikateľov. Účinnosť novelizovaného zákona priblížil v online diskusii Róbert Ochaba z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ).

Zákazníci po čase strávenom medzi regálmi s tovarom v obchodných centrách (OC) vyhľadávali relax na stoličkách v kaviarňach. Objednali si koláč i nápoj a tí, ktorí holdujú nikotínu, dostali neodmysliteľnú cigaretu. Tomu je od júla 2013 koniec. Novelizovanému zákonu na ochranu nefajčiarov narástli väčšie zuby.

Popolníky, cigaretový dym, zhasínajúce ohorky a ďalšie prvky fajčiarskej kultúry v nákupných centrách vykázali za sklené steny s odsávacou vzduchotechnikou. Legislatíva prinútila majiteľov zariadení spoločného stravovania investovať do stavebných úprav a rozdeliť plochu prevádzky medzi fajčiarov a nefajčiarov.

„Ak prevádzkovateľ nezabezpečí dôsledné stavebné oddelenie priestorov prevádzky od ostatných verejne prístupných priestorov v obchodných centrách, regionálne úrady verejného zdravotníctva uložia pokutu vo výške 500 eur,“ hovorí Róbert Ochaba z ÚVZ.

Úrady vyrúbili pokuty za 20-tisíc eur

V súčasnosti je podľa Róberta Ochabu začatých približne 12 správnych konaní vo veci nevytvorenia podmienok na ochranu nefajčiarov zo strany prevádzkovateľov kaviarní v obchodných centrách (OC).

Mestská polícia nemá právomoc kontrolovať dodržiavanie zákona v nákupných centrách. „Tú vykonávajú príslušné orgány verejného zdravotníctva podľa miestnej príslušnosti. Napríklad kontrolu fajčenia v OC v Malackách vykonáva regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave,“ dodal Ochaba.

Každý, kto zaregistruje porušenie zákona na ochranu nefajčiarov, môže podať podnet. „Podnet môžu ľudia zaslať na príslušný regionálny ÚVZ v mieste, kde sa nachádza prevádzka. Môžu to urobiť formou mailu, aj anonymného. Každý jeden podnet prešetrujeme a vyhotovujeme záznam. O výsledkoch kontrol informujeme aj samotného žiadateľa o vykonanie kontroly. Od účinnosti novely zákona sme na ÚVZ SR dostali viac ako 50 podnetov ohľadom podozrenia na porušenie zákazu fajčenia,“ dodal.

Zákon nariaďuje, aby boli stavebne oddelené priestory aj v zariadeniach, kde sa jedlo nevarí, len vydáva. Doplatili na to napríklad cukrárne. Iní sa rozhodli zabojovať o pohodlie fajčiarov a z ponuky kaviarní vypadli zákusky či zmrzlina.

Aj napriek tomu sa mnohí podnikatelia, hlavne z nákupných centier, sťažujú, že im ubudla klientela. Spotrebitelia „drogu CNK“, cukor-nikotín-kofeín, po sťažených podmienkach hľadajú radšej inde. Nefajčiarom v chrámoch konzumu tak do pľúc prúdi klimatizovaná ventilácia bez škodlivých nikotínových prímesí.

Úplný zákaz fajčenia nebude

Po novele antifajčiarskeho zákona boli výsledkami kontrol ÚVZ v teréne hlavne dohovory s hriešnikmi. Majitelia dotknutých zariadení spoločného zariadenia dostali čas na nápravu zistených nedostatkov, všetko ale už v rámci začatého správneho konania. To trvá približne mesiac, počas ktorého musí „hriešnik“ urobiť v prevádzke nápravu a zdôvodniť na úrade, prečo pri kontrole pochybil.

Úrady sledujú dodržiavanie zákona okrem reštaurácií a kaviarní aj v soláriách, múzeách, divadlách či všetkých typoch škôl. „Z tohto hľadiska je ich činnosť náročná a personálne možnosti sú obmedzené. Na Slovensku sa denne vykoná viac ako 100 kontrol, ktoré sú zamerané na dodržiavanie zákona na ochranu nefajčiarov. Štátny zdravotný dozor vykonávajú príslušné orgány ÚVZ v rámci platnej legislatívy. V priebehu minulého roka boli uložené pokuty v celkovej výške viac ako 20-tisíc eur. Je predpoklad, že sa výber pokút zvýši, keďže od 1. júla platí novela zákona o ochrane nefajčiarov, ktorá zvyšuje sadzby pokút,“ dodal Ochaba.