Čierna práca cez agentúry. Zatiaľ sa ju nedarí zastaviť

Lucia Krbatová, Pravda | 06.10.2013 20:00, aktualizované: 
Robotník, práca Foto:
To, či agentúra zamestnáva ľudí načierno, môžu inšpektori zistiť len osobnou návštevou v jednotlivých firmách.
Čiernej práci sa darí najmä v agentúrach, ktoré zamestnávajú ľudí na dobu určitú. Tých neprihlasujú do Sociálnej poisťovne a neplatia za nich odvody.

Zamestnanci na tieto praktiky môžu doplatiť nižším dôchodkom. Agentúry dočasného zamestnávania, ktorých biznis je postavený na prenajímaní ľudí, riskujú porušenie zákona preto, lebo vedia, že kontrola čiernej práce je u nich komplikovaná. Oveľa viac ako v klasických firmách. Sociálna poisťovňa ani nepozná presné počty zamestnancov, ktoré cez ne pracujú. Odhaduje, že ich môže byť niekoľko desiatok tisíc. Ministerstvo práce chce preto zmeniť zákon, ktorý by mal zaviesť prísnejšie postihy pre agentúry a zľahčiť ich kontrolu.

Sociálna poisťovňa eviduje 780 agentúr dočasného zamestnávania, ktoré prenajímajú svojich zamestnancov ďalším firmám. Tie agentúry, ktoré svojich ľudí do poisťovne nahlásili, dlhujú na poistnom okolo 6,4 milióna eur. Poistné riadne neplatí každá štvrtá agentúra. Skutočná suma, o ktorú poisťovňa na nezaplatených odvodoch prichádza pre nelegálnu prácu, je oveľa vyššia. „Kontrolnou činnosťou často prídeme na to, že agentúry neprihlásili do registra všetkých zamestnancov, ktorých prepožičiavajú užívateľskému zamestnávateľovi. Práve tu môžu byť ďalšie úniky, ktoré sa nedajú vyčísliť presne, pretože sa zisťujú komplikovanejšie,“ vysvetľuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

To, či agentúra zamestnáva ľudí načierno, môžu inšpektori zistiť len osobnou návštevou v jednotlivých firmách a následne v agentúrach, ktoré im zamestnancov dodávajú. A to je pre kontrolórov komplikované a náročné na čas. Takto dokážu preveriť len pár firiem. O skutočnom počte zamestnaneckých pomerov v agentúrach Sociálna poisťovňa údaje nemá. Z tých, čo oficiálne eviduje, vyplýva, že na Slovensku pracuje cez agentúry niekoľko desiatok tisíc pracovníkov na hlavný pracovný pomer plus dohodári.

Neuhradené odvody zo strany agentúr by výšku dôchodkov nemali ovplyvniť, ak agentúra zamestnancov do poisťovne nahlási, iná situácia je, ak to neurobí. Ak pri žiadosti o dôchodok bývalý zamestnanec agentúry nebude vedieť zdokladovať, že v tom čase pre ňu pracoval, poisťovňa mu odpracované roky a príjem pri výpočte dôchodku nemusí zohľadniť. „V prípade, ak zamestnávateľ poruší zákon a neprihlási zamestnanca do Sociálnej poisťovne, môžu zamestnancovi vzniknúť komplikácie pri spätnom dokladovaní, že pracoval pre takéhoto zamestnávateľa,“ povedal Višváder. Poisťovňa preto odporúča, aby si ľudia preverili, či ich agentúra do poisťovne prihlásila a či za nich odvádza poistné. Vyhnú sa tým zbytočným komplikáciám pri vybavovaní dôchodku.

Podľa prezidenta Asociácie personálnych agentúr Slovenska Patrika Petráša je nelegálne zamestnávanie akútny problém celého pracovného trhu, nielen agentúr. „Samotná platobná disciplína je problémom tiež, dôležité je však v prvom rade, či firmy vôbec odvody a dane tvoria a v akej výške, až následne, akú majú platobnú morálku,“ tvrdí. Myslí si, že v boji s čiernou prácou pomôže špeciálna kobra, ktorá na inšpektorátoch práce funguje od októbra. Celkom 36 inšpektorov by malo odhaľovať nelegálne praktiky firiem nielen cez pracovný deň, ale aj cez sviatky. Boj so zamestnávaním načierno je podľa Petráša aj jednou z priorít asociácie.

PIANO

Prečítajte si aj glosu Mariána Repu Čierni pasažieri. Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

Zistiť, či agentúry dodržiavajú svoje záväzky voči poisťovni a či zamestnávajú ľudí načierno, je podľa Sociálnej poisťovne problematické. Zamestnanci poisťovne pri kontrole až priamo vo firme zistia, či tam pracujú aj ľudia z agentúry, potom musia kontrolu rozšíriť aj na agentúru. To podľa Višvádera sťažuje celú kontrolnú činnosť. Ak chce štát zabrániť prípadným únikom na odvodoch, je podľa poisťovne nevyhnutná užšia spolupráca s inšpektorát­mi práce.

Národný inšpektorát práce za prvý polrok tohto roku skontroloval 83 agentúr, v roku 2012 vykonal o 26 kontrol menej. Najčastejšie porušenia súviseli s vyplácaním miezd v sumách porovnateľných so mzdou zamestnancov užívateľského zamestnávateľa či vyplácaním sumy pod hranicou minimálnej mzdy. Inšpektori práce za toto obdobie uložili agentúram pokuty vo výške asi 20-tisíc eur.

Kontrolu sťažujú aj iné praktiky podnikateľov. Podľa hovorkyne inšpektorátu Slavěny Vorobelovej sa často stáva, že podnikateľ figuruje vo viacerých spoločnostiach, z ktorých jedna je agentúra dočasného zamestnávania. „Niektoré zákazky na prideľovanie zamestnancov dohodárov realizuje cez iné vlastné spoločnosti, ktoré v predmete nemajú činnosť agentúry. Pri kontrolách sa na každý podnikateľský subjekt hľadí individuálne a nie je možné ho postihovať pre majetkové či iné vzťahy s právnymi subjektmi,“ vysvetľuje. Na zamestnávateľa bez štatútu agentúry sa zákon o službách zamestnanosti už nevzťahuje a dopátrať sa, koľko mali v skutočnosti odviesť za zamestnanca poisťovni, je takmer nemožné.

Vyriešiť úniky na poistnom by podľa Sociálnej poisťovne mohlo viacero opatrení, napríklad zavedenie povinného Centrálneho registra zmlúv medzi agentúrami a užívateľským zamestnávateľom, čiže firmou, kde ľudia pracujú. Vďaka nemu by bolo možné konečne zistiť presný počet zamestnaneckých pomerov. „V zákone o sociálnom poistení by tiež mala byť zakotvená povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovni začatie výkonu činnosti zamestnanca z agentúry,“ spresňuje Višváder. Poisťovňa by si následne mohla vo svojom systéme skontrolovať, či je poistenec do registra prihlásený a či za neho agentúra odvody riadne platí. Pomôcť by mohlo tiež pravidelné ročné prehodnocovanie povolenia, ktoré dostávajú agentúry z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak sa zistí, že agentúra odvody neodvádza, povolenie by jej ústredie mohlo zrušiť.

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny považuje pôsobenie agentúr za jeden z vážnych problémov nášho pracovného trhu, hoci práve vďaka nim sa veľa ľudí dokáže zamestnať. „Tlak veľkej časti zamestnávateľov v posledných rokoch, ktorí agentúrnu prácu nechápu ako podporu flexibility, ale ako spôsob znižovania nákladov na zamestnancov, spôsobil výrazné zhoršenie podmienok pre ľudí, ktorí cez agentúry pracujú,“ uviedol štátny tajomník rezortu Branislav Ondruš. Rezort preto pripravuje nové podmienky na fungovanie agentúr, kde chce využiť aj novú európsku legislatívu a skúsenosti zo zahraničia, kde agentúry fungujú v lepšom prostredí. Návrhy na zmeny by mohli byť podľa Ondruša hotové v priebehu troch či štyroch mesiacov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ