Za dva roky prešlo po súkromnej R1 16 miliónov vozidiel

SITA | 28.10.2013 12:55
Otvorenie súkromnej R1
Pred dvomi rokmi otvorili prvú súkromnú rýchlostnú R1 PRIBINA. Autor:
Po rýchlostnej ceste R1 v dĺžke takmer 52 kilometrov postavenej v rámci zatiaľ jediného domáceho PPP projektu prešlo doteraz približne 16 miliónov vozidiel.

Od odovzdania prvých troch úsekov rýchlostnej komunikácie medzi Nitrou a Tekovskými Nemcami v dĺžke 46 kilometrov s názvom PR1BINA uplynuli v pondelok presne dva roky. Súčasťou PPP projektu je aj takmer šesťkilometrový severný obchvat Banskej Bystrice, ktorý je v prevádzke od 27. júla minulého roku. R1 nahradila predtým vyťaženú zlatomoraveckú cestu a odľahčila centrum Banskej Bystrice o tranzitnú dopravu.

„Cesta bola od začiatku vysoko frekventovaná, čo potvrdilo jej prínos pre obyvateľov nielen nitrianskeho regiónu. Len za prvých 24 hodín po PR1BIN-e prešlo viac ako 27 tisíc vozidiel,“ povedal riaditeľ spoločnosti Granvia Eric Genetre. „Priemerná denná intenzita sa po otvorení banskobystrického obchvatu ustálila na hodnote približne 20 tisíc vozidiel denne,“ spresnil.

Granvia tvrdí, že kladie veľký dôraz na bezpečnosť a s tým súvisia viaceré aktivity, ktoré koncesionár a prevádzkovateľ R1 Granvia Operation organizujú. Patrí medzi ne dopravné vzdelávanie pre deti a pravidelná akcia Deň bezpečnosti. Koncesionár a prevádzkovateľ spolu so svojim akcionármi taktiež založili Nadáciu Granvia, ktorá podporuje dlhodobé projekty sociálnej inklúzie.

Rýchlostná cesta R1 Nitra – Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je prvým PPP projektom takého rozsahu v histórii Slovenska. Bola naprojektovaná a postavená , resp. je financovaná a prevádzkovaná, na základe koncesnej zmluvy uzatvorenej medzi SR, zastúpenej ministerstvom dopravy a koncesionárskou spoločnosťou Granvia v auguste 2009. Akcionármi Granvie sú spoločnosti VINCI Concessions a Meridiam Infrastructure. V rámci PPP projektu má koncesionár povinnosť zabezpečiť financovanie, projektovanie, výstavbu a nasledujúcu 30-ročnú prevádzku a údržbu štyroch úsekov R1.

Projektovanie a výstavbu R1 cez PPP projekt vykonávala spoločnosť Granvia Construction, s. r. o. (člen skupiny Eurovia CS) ako príslušný subdodávateľ spoločnosti Granvia. Prevádzku a údržbu vykonáva spoločnosť Granvia Operation, a. s. (člen skupiny Vinci Concessions) ako subdodávateľ koncesionára pre túto fázu projektu.

Ministerstvo dopravy zaplatilo koncesionárovi za dostupnosť úsekov R1 vlani 52,92 mil. eur a podľa rozpočtu na tento rok má na tento účel určenú sumu 130,56 mil. eur. Počíta sa však s tým, že dosiahne predbežne 127,69 mil. eur, v závislosti od výšky rozporovaných súm do konca roka medzi rezortom a koncesionárom. Za deväť mesiacov tohto roka predstavovala platba za dostupnosť R1 113,33 mil. eur.