Amnesty International: Novela ústavy poškodí ľudské práva menšiny LGBTI

SITA | 28.05.2014 17:22
Organizácia Amnesty International Slovensko kritizuje dohodu medzi vládnym Smerom-SD a opozičným KDH o novele Ústavy SR. Podľa nich sa zmena základného zákona krajiny riešila bez celospoločenskej diskusie a bez tých, ktorých sa to najviac týka.

„Ľudské práva sa tak stali vyjednávacím predmetom dvoch politických strán, čo môže viesť k zmene ústavy a teda aj k diskriminácii na základe sexuálnej orientácie,“ hovorí predsedníčka Amnesty International Slovensko Jela Dobošová. Návrh novely ústavy, o ktorom by mal parlament začať opäť rokovať vo štvrtok, ráta s justičnými zmenami a zavádza zmienku o manželstve ako zväzku muža a ženy. (Viac čítajte v správe Novela ústavy v ústavnoprávnom výbore neprešla.)

Predsedníčka Amnesty International Slovensko dodáva, že odmietnutím rovnakého občianskeho uznania vzťahov osôb rovnakého pohlavia sa im zabráni v prístupe k radu ďalších práv, ako je právo na bývanie, sociálne zabezpečenie a iných. „Vládna strana by mala obhajovať záväzky Strany európskych socialistov, týkajúce sa inklúzie a rovnakých práv pre všetkých. Namiesto toho iniciuje návrh zmeny ústavného zákona, ktorý zhorší ľudskoprávnu situáciu v krajine a takéto zadefinovanie manželstva nás zaradí k menšine krajín ako Poľsko, Litva, Lotyšsko, Írsko, kde ľudské práva LGBTI ľudí nie sú v tejto oblasti naplnené a chránené,“ upozorňuje Dobošová.

Amnesty International Slovensko nesúhlasí s postupom vládnej strany o ústavných zmenách, ktorý podľa nej nemožno interpretovať inak, ako „mocenský signál, obeťou ktorého sú LGBTI osoby a rodiny, ale aj ostatné menšiny žijúce v našej krajine“. Organizácia vyzýva Smer na naplnenie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Európskej sociálnej charty a ďalších medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov a na začiatok diskusie o tom, v akej spoločnosti chceme žiť a aké právne úpravy môžu tomu pomôcť.