Na nové diaľnice a rýchlocesty išlo tento rok 809 miliónov eur

SITA | 27.12.2015 12:30
Na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v tomto roku smerovalo zo štátneho rozpočtu 258,5 mil. eur a z Operačného programu Doprava 2007 - 2013 (OPD) takmer 551,2 mil. eur, z toho zo zdrojov Európskej únie 468,5 mil. eur.

„Je to takmer polovica všetkých vyčerpaných financií z OPD v roku 2015. V ňom bolo do užívania odovzdaných 56 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest,“ informoval hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa.

Na modernizáciu a rekonštrukciu ciest I. triedy išlo v tomto roku zo štátneho rozpočtu 21,8 mil. eur a z OPD 288,2 mil. eur, z toho z prostriedkov EÚ 244,9 mil. eur. „V roku 2015 bolo zo zdrojov OPD zmodernizovaných a opravených 213 km ciest I. triedy,“ uviedol Kóňa. V rámci investičných projektov železničnej infraštruktúry bolo z OPD v súčasnom roku použitých 149,3 mil. eur, z toho z rozpočtu EÚ 126,9 mil. eur, a zo štátneho rozpočtu 115,7 mil. eur. Celkový nárast vyčerpaných zdrojov tohto operačného programu podľa rezortného hovorcu dosiahol tento rok rekordnú výšku 1,54 mld. eur, z čoho európske peniaze predstavovali 1,31 mld. eur.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že tento rok bol veľmi náročný, keďže finišovali nielen s čerpaním peňazí z OPD, ale zároveň pripravovali aj nový Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. V rámci neho bude možné prvýkrát využiť eurofondy na financovanie rozvoja vodnej dopravy. „Práve fakt, že ministerstvo dopravy vyčerpá na 100 % finančné prostriedky OPD, považujeme za najdôležitejší moment práve končiaceho sa roka. Vodičom pribudlo viac ako 56 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest a úspešne sme zvládli aj rozsiahly projekt modernizácie ciest I. triedy,“ uviedol Kóňa.

Železnice v tomto roku podľa rezortu dopravy stáli pred výzvou zvládnuť zvýšený záujem o tento druh ekologickej dopravy v súvislosti s bezplatnou prepravou sociálne ohrozených skupín obyvateľstva. Ministerstvo tvrdí, že sa im to aj podarilo. „Štatistika o počte cestujúcich hovorí jasne, vzrástol o 21 %. V tomto roku sa darilo aj cestovnému ruchu a prvé tri štvrťroky vykazujú rekordné čísla. V prípade rozvoja bývania sme vytvorili prostredie na financovanie tohto účelu aj z prostriedkov európskych fondov – Jessica prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania,“ zbilancoval Kóňa. Významné je podľa neho aj vytvorenie nového dotačného titulu, a to zatepľovanie rodinných domov, to sa plnom rozsahu začne v budúcom roku.