Analýza: Veľké zmeny v penziách

Soňa Pacherová, Branislav Toma, Pravda | 31.01.2016 12:00
druhý pilier, výstup, úrad, žena Foto: ,
Za štyri roky z 2. piliera vystúpilo takmer štvrť milióna ľudí.
Súčasná vláda pri penziách čiastočne splnila to, čo sľúbila. "Vláda podnikne kroky na zabezpečenie finančnej a sociálnej udržateľnosti dôchodkového systému ako celku, teda jeho všetkých troch pilierov." Takto si Ficov kabinet do programového vyhlásenia zakomponoval dôležitý záväzok - pripraviť a realizovať komplexnú penzijnú reformu.

V roku 2012 panovali veľké obavy, ako dlho ešte štát vôbec dokáže vyplácať penzie. Teraz je neistota menšia. Penzijný systém bol nastavený na situáciu, keď má každá rodina v priemere dve deti. Keďže pôrodnosť sa znížila, vláda pristúpila k predlžovaniu veku odchodu do penzie. Zároveň sa oslabil druhý pilier, čo sa neskôr ukázalo ako dobrý krok, keďže prvé penzie z druhého piliera skončili nie u sporiteľov, ale značnú časť z nich si cez marže zobrali súkromné poisťovne.

Vláda tiež penzijný systém zmenila tak, aby viac podporoval chudobných na úkor bohatých. Na druhej strane sa jej nepodarilo výraznejšie valorizovať penzie a zdvihnúť životnú úroveň dôchodcov. V prípade úspechu vo voľbách to Smer chce kompenzovať vyplácaním plnohodnotnej trinástej penzie.

Už v lete 2012 parlament prijal zásadnú novelu zákona o sociálnom poistení, vďaka ktorej by sa od roku 2017 mal opäť začať dvíhať vek odchodu do dôchodku. Tentoraz však automaticky, v závislosti od meniaceho sa veku dožitia, nie od „farby“ vládnucej politickej garnitúry. Odhady zatiaľ hovoria o pridávaní 30 až 50 dní ročne. V prípade naplnenia tohto scenára dnešní tridsiatnici nepôjdu do penzie ako 62-, ale až 67-roční.

Mottom ďalších zmien v prvom penzijnom pilieri bolo viac súcitu s ľuďmi pracujúcimi za minimálnu mzdu. Vypočítavanie dôchodku na základe predchádzajúceho príjmu jednotlivca prešlo radikálnou zmenou a systém sa stal viac solidárny. V prvom pilieri sa pri výpočte nových penzií uberá poistencom, ktorí v priemere zarábajú zhruba nad 1000 eur mesačne. A pridáva sa tým, ktorí majú príjem nižší, ako je priemerná mzda, teda momentálne zhruba pod 880 eur.

Koeficienty redistribúcie sa každoročne menia, pri vyšších penziách sa postupne zredukujú z 84 percent v roku 2012 na 60 percent v roku 2018, pri nižších sa zase v rovnakom čase prejde zo 16 na 22 percent. Minulý rok sa zaviedol aj úplne nový, veľmi očakávaný inštitút minimálneho dôchodku. Vďaka nemu zamestnanec pracujúci posledných tridsať rokov za minimálnu mzdu má od prvého júla 2015 nárok na minimálny dôchodok vo výške 269,5 eura za mesiac.

Zvyšovanie dôchodkov je minimálne

Všetky už vyplácané dôchodky sa po novom začali dvíhať už nie percentuálne, ale o pevnú sumu, teda pri rovnakom type dôchodku „každému rovnako“. Tento model sa prijal na prechodné obdobie piatich rokov, naposledy sa penzie „napevno“ majú valorizovať na budúci rok. Malo sa takto pomôcť najmä starodôchodcom, ktorých nízke penzie, úmerné nízkym príjmom v bývalom politickom režime, boli vzhľadom na odpracované roky diskriminačné. Naopak, kritici pevnej valorizácii od počiatku vyčítali, že do niekoľkých rokov znehodnotí vyššie dôchodky tých, čo do poistného systému poctivo odviedli najviac peňazí.

Doterajší výsledok valorizovania týmto spôsobom je však neuspokojivý. „Vinníkom“ bola slabá, niekedy až záporná inflácia, ktorá sa pri výpočte pevnej sumy uplatňovala každý rok viac a viac. V tomto roku sa preto napríklad vďaka nej všetky starobné penzie zdvihli len o mizivých 1,90 eura, celkovo za štyri roky o 26,80 eura. Na druhej strane pri minimálnom raste cien išlo o reálny rast penzií. Okrem toho penzisti majú k dispozícii vlaky zadarmo a po znížení DPH menej platia za potraviny.

Smer sa nevyhol ani kontroverznému okresaniu druhého piliera. "Jedným z najdôležitejších zásahov do dôchodkového systému bola nesporne zmena pomeru odvodov medzi prvým a druhým pilierom, samozrejme, v prospech l. piliera,“ povedal hovorca ministerstva práce Michal Stuška. Pred znížením ľudia na svoje súkromné dôchodkové účty v II.¤pilieri odvádzali deväť percent a zvyšných deväť percent putovalo do prvého piliera na financovanie vyplácania súčasných penzií. Po zavedení zmeny 14 percent dôchodkových odvodov skončí v l. pilieri a zvyšné štyri percentá aj naďalej ostávajú v súkromnom II.¤pilieri. Vláda zavedením tejto zmeny každý rok ušetrí okolo 500 miliónov eur.

„Druhý pilier dnes vďaka týmto zmenám vnímam ako lacný, a dokonca zo všetkých sporiacich schém, ktoré majú na Slovensku charakter kolektívneho investovania, aj najlacnejší,“ povedal ekonóm Inštitútu sporenia a investovania Tomáš Virdzek. V druhom pilieri ľudia zároveň môžu svoje investície rozdeliť medzi bezpečné – slabo zarábajúce dlhopisové fondy a rizikové – topziskové indexové fondy. V garantovaných dlhopisových fondoch všetky straty platia dôchodkové správcovské spoločnosti z vlastných peňazí.

Výsledkom je opatrné investovanie zarábajúce zopár percent ročne. Naopak, indexové fondy doteraz bez problémov zhodnotili peniaze ľudí aj o 10 percent za rok, ale prípadné straty, ktoré v trhovej ekonomike vždy po určitom čas prídu, platí klient plne zo svojich peňazí. V druhom pilieri má 1,5 milióna Slovákov investovaných viac ako 6,3 miliardy eur.

Súkromné dôchodky sú fiasko

Nárok na poberanie kombinovanej penzie od štátu a súkromnej poisťovne malo v roku 2015 približne 3-tisíc ľudí. Napriek tomu sa poberať súkromné penzie zatiaľ odhodlalo 314 ľudí a len pre 34 z nich bol vstup do druhého piliera výhodný. Zvyšných 280 sporiteľov má nižší dôchodok v porovnaní s tým, keby sa spoľahli len na penziu od štátu.

Ukázalo sa, že Slováci odchádzajúci do penzie vo veku 62 rokov musia navyše na dôchodku žiť ďalších 26 rokov, aby z druhého piliera získali viac, ako doň vložili. Pri štartovaní II. piliera v roku 2005 nikto nehovoril o podmienke dožiť sa na dôchodku minimálne 88 rokov. Aktuálne sa muži v dôchodku dožívajú v priemere 72 rokov a ženy 79 rokov.

Obmedzí sa monopol poisťovní?

Ekonómovia za nízkymi súkromnými dôchodkami vidia aj monopol súkromných poisťovní na vyplácanie penzií z II.¤piliera. O vyplácanie súkromných dôchodkov totiž prejavili záujem len tri súkromné poisťovne. "Prioritou budúcej vlády by malo byť presadenie viacerých možností pri nakladaní s úsporami,“ povedal ekonóm Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Radovan Ďurana.

Veľkou zmenou bolo aj nahradenie povinného vstupu mladých ľudí dobrovoľným a ľudia sa dnes až do veku 35 rokov môžu rozhodovať, či vstúpia, alebo nevstúpia do II. piliera. Zo systému súkromných dôchodkov sa totiž dá vystúpiť len v prípade, že sa vláda rozhodne otvoriť druhý pilier, čo sa za posledné štyri roky udialo dvakrát. Prvé dve otvorenia druhého piliera realizovala ešte prvá vláda Roberta Fica. Tretie otvorenie druhého piliera prišlo po tom, čo druhá vláda Roberta Fica znížila odvody do druhé piliera z deviatich na štyri percentá, teda v období od 1.septembra 2012 do 31.¤januára 2013. Vtedy z druhého piliera odišlo takmer 90-tisíc ľudí. Počas štvrtého otvorenia systém súkromných penzií opustilo viac ako 158-tisíc sporiteľov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ