Platy učiteľov podľa Petráka stúpnu o 12 percent

SITA | 21.04.2016 16:21
Platy učiteľov v regionálnom školstve sa v roku 2016 zvýšia celkovo o 12 percent, povedal to v parlamentnej rozprave k programovému vyhláseniu vlády predseda školského výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD). Na začiatku roka sa platy učiteľov zvýšili o štyri percentá, od 1. septembra by podľa programového vyhlásenia mali rásť tarifné mzdy učiteľov o ďalších šesť percent a spolu s príplatkami by rast platov oproti predchádzajúcemu roku mal predstavovať 12 percent.

„To je číslo, ktoré nepovažujem za žiadnu katastrofu,“ povedal Petrák s tým, že vládny program počíta aj s každoročným navyšovaním učiteľských platov o šesť percent od 1. januára 2018. Poslanec za Smer-SD nespochybňuje, že v školstve je nedostatok financií a že je potrebné dvíhať platy učiteľov ako prostriedok na zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania.

Pri materských školách vidí Petrák jediný problém, a to sú nedostatočné kapacity. Ambíciou by podľa poslanca za Smer-SD malo byť, aby o štyri roky v škôlkach boli všetky deti od štyroch rokov, ktorých rodičia o to požiadajú, v prípade vylúčených skupín by sa vláda mala snažiť dostať do škôlok deti od tretieho roku, aby získali základné návyky pre život.

Zmeniť by sa podľa Petráka mal aj kreditový systém, ktorý v dnešnej forme nie je dobrým riešením. Predseda školského výboru pripomenul, že zmeny doteraz odmietali sociálni partneri, lebo kredity sú súčasťou platov. Petrák si myslí, že kreditový systém sa musí oddeliť od platov učiteľov, definovať by sa mali štandardy na výkon učiteľského povolania. „Nemôže to byť tak, že raz za sedem rokov pôjdete na školenie a získate kredit. Nájdime mechanizmy, ktoré budú ohodnocovať prácu učiteľa, ale nie cez tieto barličky,“ konštatoval.

Smer už v minulom volebnom období podľa Petráka pripravoval nový model financovania regionálneho školstva, išlo by o kombináciu normatívu na žiaka, normatívu na triedu a kvality vzdelávania. Systém už testovali, vo výkazoch škôl sa však podľa poslanca za Smer-SD objavovali neuveriteľné rozdiely. „Dospeli sme k názoru, že potrebujeme iný nástroj na porovnávanie, a to rezortný informačný systém,“ vysvetlil s tým, že nový systém by na dennej báze vedel posudzovať výsledky škôl a upravovať model financovania tak, aby žiadna zo škôl nebola ukrátená.

Pokiaľ ide o modernizáciu škôl, Slovensko je podľa Petráka na tom omnoho lepšie ako pred desiatimi rokmi. Nedostatočné vybavenie má dnes len 15 percent škôl. Uvoľnenie rúk pedagógom a riaditeľom podľa Petráka naráža krehkú hranicu medzi anarchiou a demokraciou. „Skúsme ju zadefinovať,“ konštatoval poslanec za Smer-SD.

Vysoké školstvo čelí podľa predsedu školského výboru mnohým problémom, za najväčší považuje vysoký počet fakúlt, ktoré nie vždy poskytujú kvalitné vzdelávanie.