Budú do špeciálnej školy chodiť aj zdravé deti?

bd, Pravda | 03.06.2016 14:00
Trvá to pomaly už jeden školský rok. Pre deti, ktoré chodia do špeciálnej základnej školy namiesto riadnej, to môže byť veľmi dlhý rok. Vlani koncom septembra Štátna školská inšpekcia kontrolovala Súkromnú špeciálnu školu v Rokycanoch, ktorá tam zistila vážne pochybenia a navrhla jej zrušenie.

Blíži sa koniec školského roka a ministerstvo o návrhu na jej vyradenie doteraz definitívne nerozhodlo.

Súkromná špeciálna škola, ktorá dostáva od štátu na svojich žiakov viac peňazí, ako majú iné školy na bežných žiakov, tak pravdepodobne bude pokračovať aj v septembri. To, či do nej chodia naďalej aj deti, ktoré tam nepatria, nevedno.

„Opäť musíme uviesť, že vo veci nebolo ukončené správne konanie, a preto informácie, ktoré sú predmetom konania, nemôžeme konkretizovať,“ uviedol tlačový odbor rezortu školstva na opakovanú otázku Pravdy, kedy o prípade súkromnej špeciálnej školy rozhodne.

Neposkytol ani informáciu, koľko má takých žiakov, ktorí by sa mali učiť v bežnej škole. „V prípade počtu nesprávne diagnostikovaných detí je potrebné sa obrátiť na zriaďovateľa školy,“ tvrdí rezort. Ako dodal, Súkromná špeciálna škola v Rokycanoch je zaradená v sieti škôl a školských zariadení, teda sa v nej učí.

Súkromná špeciálna škola v Rokycanoch na naše otázky do uzávierky neodpovedala. Na svojej webovej stránke má otvorený list z decembra minulého roka, kde okrem iného uvádza, že Štátna školská inšpekcia požiadala o rediagnostiku 13 detí, ktoré do školy prišli na základe vyšetrenia zo súkromného psychologického centra v Prešove.

Podľa našich informácií po nových vyšetreniach v štátnych pedagogicko-psychologických centrách sa ukázalo, že štyri deti sa mali učiť v bežnej základnej škole. „Ak by to bolo hoci len jedno dieťa, keď sa nad tým zamyslíte, ako je vôbec možné, že dáte dieťa do špeciálnej školy a pokazíte mu celý život? A tu ide o štyri deti,“ hovorí Vlado Rafael z mimovládky eduRoma.

„Pre tie deti to znamená obrovskú škodu. Poškodzuje to možnosť ich rozvoja a kvalitného vzdelávania. Čím dlhšie tam sú, tým ťažšie sú integrovateľné v bežných školách,“ upozorňuje tiež Jarmila Lajčáková z Centra pre výskum etnicity a kultúry.

Pripomína, že podľa doterajších informácií sa pri diagnostikovaní týchto detí využívali testy, ktoré sa už dávno nemali používať. „Myslím si, že tá škola mala byť už jednoznačne vyradená zo siete,“ hovorí Lajčáková. Tento prípad podľa nej ukazuje aj limity, v ktorých sa môže pohybovať Štátna školská inšpekcia. „Na jednej strane začala konať a vo viacerých prípadoch našla problémy so segregáciou rómskych detí. Jej odporúčania sú však veľmi ťažko vymožiteľné. Inšpekcia niečo skonštatovala a nič sa nedeje,“ uzatvára Lajčáková.

Podľa informácií Vlada Rafaela špeciálna škola v Rokycanoch zostáva. Zároveň však upozorňuje, že možnosti štátu sú pri riešení týchto problémov obmedzené, keďže právomoci v oblasti školstva sú decentralizované a o školách, ale aj o škôlkach rozhodujú starostovia obcí. „Aj keď sa ma pred voľbami vtedajšia štátna tajomníčka pýtala, čo sa s tým dá robiť, povedal som, že ani ministerstvo školstva, ani mimovládky s tým nemôžu nič robiť, lebo systém je tak decentralizovaný, že starostovia môžu rozhodnúť o čomkoľvek. To, čo môže ministerstvo urobiť, je zvolať okrúhly stôl a začať ľudí prosiť, aby také niečo už deťom nerobili. Je to predovšetkým na ľuďoch, či sa také veci budú ďalej diať,“ myslí si Rafael.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ