Slovensko by malo byť od roku 2018 bez GMO

SITA | 07.11.2016 14:08
Občianska iniciatíva Slovensko bez geneticky modifikovaných organizmov (GMO) odovzdala dnes na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) petíciu Za zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikovaných organizmov, ktorú podpísalo vyše 16 700 ľudí.

Ako povedal novinárom jeden z členov petičného výboru Daniel Lešinský z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA), signatári žiadajú, aby príslušné ministerstvá do 12 mesiacov zakázali pestovanie geneticky modifikovaných (GM) plodín a predaj GM osív na Slovensku.

„Základná požiadavka je zlegálniť zákaz pestovania GM plodín na Slovensku,“ vyhlásil. Ďalší bod sa týka povinnosti označovania GM zložiek potravín v rámci celého ich výrobného cyklu, čo znamená, že takto označené majú byť všetky produkty zo zvierat, ktoré sú kŕmené GM krmivom. Veľmi dôležitým bodom petície je podpora nezávislého poradenstva pre poľnohospodárov zo strany vlády. Na Slovensku podľa Lešinského neexistuje nezávislé poradenstvo, ktoré by radilo poľnohospodárom, ako vyprodukovať zdravé potraviny bez rezíduí, chemikálií a negatívnych vplyvov na prírodu. Poradenstvo na Slovensku totiž podľa neho poskytujú najmä výrobcovia či distribútori pesticídov.

Vláda by tiež podľa petície mala stransparentniť schvaľovanie používania GMO a umožniť zastúpenie verejnosti v tomto procese, ako aj zlepšenie procesu autorizácie GMO na európskej úrovni, pričom používané by nemali byť štúdie, ktorých autormi sú samotní výrobcovia GMO.

Účinky GMO napríklad na zvieratá požadujú testovať počas celého životného cyklu a nielen krátkodobo ako doteraz. Používanie GMO považujú organizátori petície za „privatizáciu prírody“, keďže pestovatelia si nemôžu sami vypestovať osivo, musia ho oficiálne kupovať od autorizovaných predajcov, pretože všetky GMO majú prísnu patentovú ochranu. Medzi najväčšie negatíva považujú organizátori petície napríklad skutočnosť, že GMO vytvára v rastlinách závislosť na pesticídoch.

„GM kukurica, aká sa pestuje aj na Slovensku, si sama vytvára pesticíd, ktorý síce usmrcuje škodcu vijačku kukuričnú, no je neselektívny a usmrtí všetky ostatné motýle, ktoré sú v jej okolí,“ hovorí Lešinský. Negatívne dopady na zdravie človeka nie sú zatiaľ podľa neho dokázané, no výskumy a štúdie naznačujú častejší výskyt niektorých ochorení tráviaceho traktu vrátane karcinómov, preto je nutné dlhodobejšie testovanie. „Negatíva GM plodín neboli analyzované komplexne a objektívne,“ zdôraznil Lešinský.

Vedúci služobného úradu MPRV Jaroslav Regec novinárom povedal, že ministerstvo petíciu víta ako pozitívnu aktivitu. Informoval, že ministerka Gabriela Matečná a odborníci z ministerstva sa s petičným výborom stretnú 9. decembra a prerokujú podrobne všetky body petície. Na Slovensku sa podľa Regeca pestuje len GMO kukurica, a to podľa povolenia len do roku 2018.

„V roku 2018 tu nebudeme mať žiadnu plodinu, ktorá bude obsahovať GMO. Pokiaľ nemáme úplne jasné, ako škodlivé sú GM organizmy v krmovinách a potravinách, dovtedy nemôžeme hazardovať so zdravím ľudí. Ministerstvo je za to, aby sa GMO potraviny a krmoviny nepestovali na Slovensku, pokiaľ nebude úplne jasné a vedecky dokázané, že nie sú škodlivé,“ vyhlásil.

Petíciu odovzdajú v pondelok aj na Ministerstve životného prostredia SR v Bratislave. Odbor komunikácie MŽP uviedol, že ministerstvo sa ňou bude zaoberať, pričom členom petičného výboru ponúklo možnosť dohodnúť si termín stretnutia s odborníkmi ministerstva v tejto veci. MŽP pripomína, že problematika GMO patrí prioritne pod ministerstvo pôdohospodárstva. „MŽP len vydáva súhlas na používanie GMO v uzavretých priestoroch a povoľuje zavádzanie GMO v rámci životného prostredia na pokusné účely,“ informovalo ministerstvo v stanovisku.