Slovensko dováža viac potravín ako vyváža. Rozdiel je miliarda eur

SITA | 18.12.2016 17:32
Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v prvých deviatich mesiacoch tohto roka bolo pasívne, predstavovalo 983,4 milióna eur.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o 249,2 milióna eur, čiže o 33,9 %. Informovala o tom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).

Ako ďalej SPPK uviedla, dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov bol v januári až septembri tohto roka na úrovni 3,035 mld. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2015 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 7,2 % vyšší. Nižší dovoz bol v medziročnom porovnaní len v odvetví tukov a olejov o 6,1 %. Vyšší dovoz zaznamenali pri živočíšnych výrobkoch o 6,3 %, pri rastlinných výrobkoch o 6,7 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 9,5 %.

V prvých deviatich mesiacoch tohto roka vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote takmer 2,052 mld. eur, pri medziročnom znížení o 2,1 %. Najviac sa v medziročnom porovnaní znížil vývoz rastlinných výrobkov o 6,7 %, nižší bol aj vývoz živočíšnych výrobkov o 5,6 % a vývoz tukov a olejov o 5,4 %. Medziročne sa zvýšil vývoz potravín, nápojov a tabaku o 4,5 %, uzavrela SPPK.