Ističová aféra sa vráti

Erik Cziria, Pravda | 13.02.2017 07:00
elektrina Foto:
Regulačný úrad upozorňuje, že na začiatku kauzy bola skupina odberateľov s predimenzovanými ističmi, ktoré nezodpovedali ich odberu, vďaka čomu im fixné poplatky značne stúpli. (Ilustračné foto)
Poplatky za elektrinu podľa kapacity ističov nie sú uzavretá kapitola. Z nového delenia poplatkov sa na Slovensku stala najväčšia kauza za súčasnej vlády.

Poplatky musel stopnúť až premiér Robert Fico a stáli kreslo šéfa regulačného úradu Jozefa Holjenčíka. Úrad od poplatkov ustúpil, ale aj tak apeluje na spotrebiteľov, aby si predimenzované ističe vymenili za menšie.

Nové delenie poplatkov znamenalo, že ľudia v malých bytoch, garážach, záhradách či chatách s 3-fázovými ističmi mali platiť o desiatky eur viac. Obce s predimenzovanými ističmi mali prísť o stovky až tisíce eur. Distribučné firmy tvrdia, že teraz tieto peniaze platia neadresne všetci odberatelia, čo má byť nespravodlivé. Ide napríklad o investície do transformátorov. Regulačný úrad tvrdí, že po zmene ističov by odberatelia viac neplatili. Politici vyčítali úradu, že odberateľom nedal na zmenu ističov dosť času.

Regulačný úrad upozorňuje, že na začiatku kauzy bola skupina odberateľov s predimenzovanými ističmi, ktoré nezodpovedali ich odberu, vďaka čomu im fixné poplatky značne stúpli. „Naopak, tí odberatelia, ktorí mali ističe optimalizované, ušetrili, a to podľa starej aj novej vyhlášky. Úrad preto aj v súčasnej situácii, kedy sa vyhláška nastavuje podľa parametrov z roku 2016, apeluje na všetkých odberateľov, aby sa viac zaujímali o podmienky, za akých odoberajú elektrinu od svojich dodávateľov,“ upozornil úrad.

Dôležité podľa úradu je, aby si rezervovanú kapacitu vyjadrenú veľkosťou amperickej hodnoty ističa dali do súladu so svojím reálnym odberom. "Tento problém totiž budú musieť v budúcnosti tak či onak riešiť a po jednorazovej investícii môžu výrazne ušetriť.

Je to zároveň výzva pre obce a mestá či sociálne zariadenia, ktoré sa dlhodobo snažia rôznymi spôsobmi znížiť spotrebu elektriny, aby optimalizáciou rezervovanej kapacity ušetrili skutočne výrazne," stojí v apeli úradu, ktorý odporúča odberateľom, aby kontaktovali svojho dodávateľa a snažili sa s ním na optimalizácii rezervovanej kapacity dohodnúť. „V prípade, ak nebude reagovať, nech sa obrátia s podnetom na úrad a úrad zasiahne,“ stojí v stanovisku úradu.

Znížiť hodnotu ističa však nie je jednoduché a tiež sa to nie vždy dá. So znížením istenia je spojená administratíva aj náklady. Len zaplombovanie odberného miesta stojí 18,84 eura, predtým však musíte oficiálne požiadať o jeho odblokovanie. K tomu treba ešte pripočítať náklady na revíznu správu, elektrikára, ale aj výdavky na kabeláž v rozvádzači či mimo neho, náklady na výmenu jedného ističa sa tak môžu vyšplhať na 100 až 150 eur, v závislosti od ceny prác v regióne. Zmenu z troch fáz na jednu Zoltán Csánó, elektrikár z Levíc, neodporúča. Podľa neho treba zobrať do úvahy aj nižšiu stabilitu pripojenia, spojenú s ustavičným nahadzovaním poistiek.

„Prejaví sa to pri využívaní viacerých elektrospotrebičov naraz, napríklad ak niečo pečiete v rúre a ide vám práčka, tak ďalší spotrebič, aj taká žehlička, vám vyhodí poistky. Prekročíte totiž 25 ampérov, čo je maximálny odber pre jednofázový istič,“ povedal Csánó, pričom podobné dôsledky predpovedá aj pri pokuse vykúriť chatu s viacerými výhrevnými telesami naraz.

Ľudia by sa mali ohľadom kapacity ističov poradiť. „Počet fáz a veľkosť ističa je daná charakterom spotreby a spotrebičmi na danom odbernom mieste. Stanovuje sa v zmysle platných technických noriem. O výške hodnoty ističa ani o počte fáz nerozhoduje prevádzkovateľ distribučnej siete. SSE-D ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy sa nevie vyjadriť k tomu, akú výšku ističa odberateľ potrebuje na odbernom mieste, nakoľko nepozná do detailov skutočné potreby daného odberného miesta. Veľkosť ističa totiž nezávisí len na objeme odobratej elektriny,“ uvádza v stanovisku Stredoslovenskej energetiky – distribúcia (SSE-D) Gabriel Beer. Podľa neho ich spoločnosť v praxi zaznamenáva prípady, že skutočná výška ističa je častokrát výrazne vyššia, ako sú reálne potreby odberateľov.

„To má za následok, že podľa výšky ampérovej hodnoty ističov na jednotlivých odberných miestach je kapacita na niektorých vetvách distribučnej sústavy maximálne vyťažená, ale v skutočnosti takúto kapacitu technicky odberateľ nikdy nevyužil. SSE-D v niektorých prípadoch dokonca nemôže pripojiť nových odberateľov, kvôli tomu, že existujúci odberatelia majú podľa výšky hodnoty ističov rezervovanú takú vysokú kapacitu pre distribúciu elektrickej energie, že daná vetva je už maximálne vyťažená,“ uvádza Beer.

Úrad to vidí podobne. „V súčasnosti však na odberateľov elektriny s malým odberom doplácajú ostatní odberatelia, nakoľko výška poplatku nezodpovedá reálnym nákladom týchto odberateľov. Úrad apelom upozorňuje na to, aby si niektorí odberatelia optimalizovali svoju rezervovanú kapacitu tak, aby zodpovedala reálnym potrebám odberateľa. Spravodlivé ceny bude nevyhnutné nastaviť čo najskôr, nakoľko je to priorita aj EÚ,“ dodáva regulačný úrad.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ