Vodné dielo Gabčíkovo nie je takým prínosom, ako tvrdí vláda, hovoria ochranári

SITA | 30.10.2017 14:54
László Sólymos, minister živ. prostredia Foto: ,
Minister životného prostredia SR László Sólymos.
Vodné dielo Gabčíkovo zničilo desiatky kilometrov štvorcových úrodných pôd, narušilo infiltračnú i samočistiacu schopnosť vôd a zredukovalo biodiverzitu v zničených či zmenených ekosystémoch. V stanovisku zaslanom ministrovi životného prostredia Lászlóvi Sólymosovi to konštatuje 66 členov Slovenského ochranárskeho snemu (S-O-S).

Stanovisko s názvom Dunaj/nahlas alebo Je Vodné dielo Gabčíkovo takým požehnaním, ako nám sľubovali a ako to dodnes tvrdia? prijali pri príležitosti 25. výročia prehradenia Dunaja a začiatku napúšťania Hrušovskej zdrže pod Bratislavou. „Za obeť vodnému dielu padla aj jedna z najznámejších prírodných rezervácií Ostrov kormoránov. Negatívne sa zasiahlo do života rýb i ďalších druhov živočíchov. Fenomenálne prírodné hodnoty i produkčné schopnosti dunajskej krajiny zabezpečovali unikátne a človekom nenapodobiteľné prírodné mechanizmy, ktoré výstavba i prevádzka VDG v nemalej miere narušila, ochromila či obmedzila,“ uvádza sa v stanovisku.

Ochranári spochybňujú tvrdenia o prínose diela pre slovenskú ekonomiku, energetiku, protipovodňovú ochranu, vodnú dopravu, rekreáciu a ochranu prírody. „Ak naozaj VD Gabčíkovo prestavuje taký ekonomický prínos, prečo sa z neho nefinancovali vyvolané investície typu sanácie skládky nebezpečných chemických odpadov vo Vrakuni?“ pýtajú sa. Ochranári tiež kritizujú nedostatočné riešenie viacerých problémov ako prílišná akumulácia sedimentov v zdrži či nelegálne ukladanie odpadov v areáli vodného diela. „Existencia vodného diela riziko povodní neznížila, ale zvýšila tým, že sedimentácia zvyšuje úroveň dna rieky,“ píšu ochranári. Organické látky prítomné v sedimente nadmerne spotrebúvajú kyslík, čo podľa nich ohrozuje zdroje pitnej vody. Vodné dielo má i prevažne negatívny dosah na vodné živočíšstvo vo všeobecnosti. „Produkčná schopnosť celého ekosystému bola viac-menej zničená a súčasný umelý vodný režim je len udržiavací,“ konštatujú v stanovisku.

Ochranári pripomínajú, že životnosť podobných vodných elektrární je asi 40 až 50 rokov pri dodržiavaní štandardných zásad prevádzky a údržby. V súvislosti s Vodným dielom Gabčíkovo sa už po 25 rokoch hovorí o vážnom poškodení objektu i zariadení a nevyhnutnosti generálnej a veľmi nákladnej rekonštrukcie. „Čas, keď bude potrebné celé vodné dielo odstaviť, sa blíži,“ dodávajú na záver s tým, že kompetentné úrady by mali verejnosť pravdivo informovať aj o negatívnych aspektoch Vodného diela Gabčíkovo.