Sporné škrtanie sporenia sa dotkne 150-tisíc detí

Zdenka Kollárová, Pravda | 23.01.2018 12:00
stavebná sporiteľňa, sporenie
Stavebné sporenie by od budúceho roka malo byť len pre plnoletých s maximálnym príjmom do 1300 eur. Autor: ,
Štát pri škrtaní stavebného sporenia hodil obrazne povedané všetky deti do jedného vreca. Či má dieťa rodiča bohatšieho, alebo chudobnejšieho, o štátnu stavebnú prémiu má prísť tak či tak.

Kým rezort financií pri novele zákona hovorí o potrebe väčšej adresnosti prémie, mnohí rodičia škrtom pre všetkých s vekom do 18 rokov nerozumejú, keďže deťom takto s garanciou štátu sporia na budúcnosť.

„Keby prešla novela v tomto znení, tak 150-tisíc detí príde o štátnu prémiu,“ hovorí predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne Imrich Béreš. Doteraz patrilo stavebné sporenie k najvýhodnejším formám sporenia. Ak ho totiž rodičia založili už pri narodení svojho potomka, za 18 rokov mu tam vedeli nasporiť solídnu sumu na štart do života.

Po novom však na prémiu od štátu, ktorá je pre tento rok vo výške 66,39 eura, majú mať od roku 2019 nárok len plnoletí sporitelia s príjmom pod 1,3-násobok priemernej mzdy.

Rezort financií tvrdí, že „väčšina zmien sa bude dotýkať iba nových zmlúv“. Nie je to však celkom tak. Systém sa má na prvé tri mesiace budúceho roka otvoriť. Všetci sporitelia, čo uzavreli zmluvu pred prvým januárom 2019, tak budú môcť svoje zmluvy zrušiť a peniaze aj so štátnou prémiou vybrať bez povinnosti platiť pokutu za predčasné vypovedanie stavebného sporenia. Sankcia sa aktuálne pohybuje okolo 100 eur. Novela sa však dotkne aj starých zmlúv tým, že rodičia, ktorí sporia pre svoje deti a zmluvy nezrušia, nebudú mať na deti viac nárok na štátnu prémiu.

Všetci zároveň musieť pre získanie prémie dokladovať aj výšku príjmu. Na získanie štátnej prémie bude musieť sporiteľ zarábať priemerne mesačne za predchádzajúci rok maximálne do 1,3-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Teda v budúcom roku asi 1 300 eur.

Práve potvrdenie o výške priemerného zárobku by bolo podľa stavebných sporiteľní problematické. Sporitelia by ho mali vydokladovať každoročne ku koncu decembra. Podľa toho by sa posudzoval nárok na štátnu prémiu. „Technicky toto vôbec nevieme zrealizovať,“ hovorí Béreš. V súčasnosti sporiteľne skúmajú len výšku príjmu v prípade žiadosti o úver.

Rezort financií argumentuje aj zvýšením adresnosti stavebného sporenia. To by po novom nemalo byť pre lepšie zarábajúcich ľudí. „V budúcnosti by sa tak nemalo stávať, že dôjde k rozloženiu ročných vkladov na viaceré zmluvy, čím môžu výhody štátnej podpory stavebného sporenia špekulatívne využívať aj osoby s vyššími príjmami,“ povedala hovorkyňa ministerstva financií Alexandra Gogová. V realite sa však zmeny dotknú viac detí ako skutočných boháčov.

V súčasnosti sporí v niektorej zo stavebných sporiteľní až 900-tisíc ľudí. Podľa prepočtov ministerstva financií zmeny zasiahnu asi štvrtinu všetkých sporiteľov. Bez štátnej prémie by tak zostalo 225-tisíc z nich. Po odrátaní detí a mladých ľudí do 18 rokov zostáva asi 75-tisíc priamych vysokopríjmových sporiteľov.

„Naši klienti sú skutočne klienti s nižšími príjmami,“ hovorí riaditeľka úseku práva sporiteľne Wüstenrot Katarína Novotná. Na získanie maximálnej výšky štátnej prémie je potrebné ročne vložiť do sporiteľne vklad 1 327 eur. Za rok 2016 však získalo plnú štátnu prémiu len 33 percent sporiteľov. Väčšina klientov tak zjavne nepatrí k vyšším príjmovým skupinám.

Meniť sa má aj spôsob, akým sa vypočítava výška štátnej prémie na ten-ktorý rok. Od roku 2019 by sa malo totiž upustiť od vzorca, ktorý zohľadňuje vývoj na finančných trhoch. Po novom by sa tak vrátil späť systém spred roka 2005, keď sa výška štátnej prémie určovala v parlamente. „Návrat určovania výšky štátnej prémie do parlamentu by znamenal každoročnú neistotu medzi stavebnými sportiteľmi,“ hovorí predseda predstavenstva ČSOB stavebnej sporiteľne Radomír Kašiar.

Od budúceho roka majú skončiť aj takzvaní priateľskí sporitelia. Po novom totiž bude musieť každý dokladovať využitie peňazí len na stavebné účely. „Prostriedky zo stavebného sporenia zvýhodnené štátnou prémiou využívať iba na stavebné účely, a nie na dovolenky, autá či iný luxus,“ hovorí Gogová. Sporitelia však podľa stavebných sporiteľní poskytujú peniaze aj tak najmä na stavebné úvery. Väčšina z nich pritom podľa Béreša nakoniec aj tak použije tieto peniaze na bývanie.

O chystaných zmenách budú sporiteľne informovať aj svojich zahraničných akcionárov. Tvrdia, že po ich schválení môže z ich strany hroziť Slovensku arbitráž.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ