Slovensko vyšle do Pobaltia do 152 vojakov

SITA | 16.05.2018 11:58
Parlament na rokovaní odobril vyslanie slovenských vojakov do Pobaltia, prioritne pôjdu do Lotyšska, do sektoru, za ktorý zodpovedá Kanada.

Návrh predložil minister obrany Peter Gajdoš s tým, že Slovenská republika pošle do oblasti približne 152 vojakov. Nejde o novinku, vyslanie vojakov bolo príspevkom na summit NATO v Bruseli v máji 2017. Ide o príspevok v rámci posilnenie kolektívnej obrany, takzvanej Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO. Schválením návrhu Slovensko súhlasí s vyslaním mechanizovanej roty, posilníme prvok velenia a riadenia, podporný prvok vo forme čaty opráv a prevádzky, budeme môcť vyslať aj tím Vojenskej polície. Vojaci budú môcť v Pobaltí pôsobiť od 1. júla po dvoch šesťmesačných rotáciách.

„Za jeden zo základných elementov obrannej stratégie NATO sa považuje aspekt odstrašenia. Základom politiky odstrašenia NATO je Akčný plán pripravenosti (RAP), ktorý bol schválený na summite NATO vo Walese v roku 2014. Jeho cieľom bolo zabezpečiť pripravenosť NATO reagovať rýchlo a účinne na prípadné bezpečnostné hrozby,“ píše sa v materiáli s tým, že ide o najvýznamnejšie posilnenie kolektívnej obrany NATO od konca studenej vojny. Na summite Aliancie vo Varšave v roku 2016 členské štáty prijali súhrn opatrení na posilnenie kolektívnej obrany so zameraním sa na východné krídlo. Najzásadnejším rozhodnutím v oblasti posilnenia kolektívnej obrany bolo schválenie Posilnenej predsunutej prítomnosti NATO v Poľsku, Litve, Lotyšsku a Estónsku formou rozmiestnenia jednej mnohonárodnej práporovej skupiny v každom z uvedených štátov. „Týmto sa jednoznačne demonštruje solidarita spojencov, ich odhodlanie a schopnosť reagovať spustením okamžitej reakcie proti akejkoľvek agresii voči členskému štátu NATO,“ píše sa v dokumente, ktorý odobrila vláda SR aj Národná rada SR. Príspevok členských štátov je reakciou na obavy pobaltských štátov pred Ruskom.

Ozbrojené sily SR do oblasti okrem vojakov vyšlú aj do 36 kusov kolesovej armádnej techniky, do 17 kusov pásovej techniky, do 354 ručných zbraní, dve odpaľovacie zariadenia, dva granátomety, jeden mínomet a muníciu potrebnú na výcvik či vytvorenie potrebných zásob.