Teplo bude drahšie, zohľadní vysoké ceny plynu na burzách

TASR | 02.10.2018 10:55
Výrazný nárast ceny plynu na burzách v roku 2018 bude mať vplyv na určenie ceny tepla na rok 2019.

Tzv. korekčný koeficient vstupujúci do konečných cien tepla, ktorý 27. septembra 2018 aktualizoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) z hodnoty 1,07 na 1,28, koriguje mimoriadne výkyvy ceny zemného plynu na burze. Informoval o tom hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

„Úrad dlhodobo otvorene hovorí o tom, že výrazný nárast ceny zemného plynu na burzách v roku 2018 bude mať vplyv na určenie ceny tepla na rok 2019. Najviac zastúpeným palivom na výrobu tepla je totiž u nás práve zemný plyn. Spomínaná aktualizácia korekčného koeficientu teda tento fakt len reflektuje, keďže je to parameter, ktorým sa vo vzorci na výpočet maximálnej povolenej ceny plynu v cene tepla korigujú mimoriadne výkyvy na burze. V praxi to znamená, že aktualizáciou korekčného koeficientu sa vytvorila pre niektorých dodávateľov tepla možnosť nakúpiť plyn za reálnu cenu,“ spresnil hovorca regulačného úradu.

Niektorí dodávatelia tepla však podľa Igaza majú uzatvorené viacročné kontrakty na nákup plynu, plyn už teda majú nakúpený a tých sa táto zmena nebude vôbec týkať.

„Úrad nakoniec cenu tepla na rok 2019 určí až v jednotlivých cenových konaniach, ktorých výsledok nikdy vopred nekomentuje. Isté je, že úrad využije v maximálnej miere všetky regulačné nástroje, aby ochránil záujmy zraniteľných odberateľov, samozrejme, pri zohľadnení iba skutočne oprávnených nákladov všetkých účastníkov trhu,“ dodal Igaz.

„ÚRSO po dôkladnej analýze 27. septembra 2018 aktualizoval tzv. korekčný koeficient na hodnotu 1,28, ktorý vstupuje do výpočtu maximálnej ceny zemného plynu v cene tepla na rok 2019. Mení sa tak korekčný koeficient vo výške 1,07 zverejnený 19. júla 2018, ktorý reflektoval cenu zemného plynu na burzách v júli 2018,“ informoval minulý týždeň Igaz.

Cena zemného plynu, ktorú obchodníci na trhu ponúkajú dodávateľom tepla, sa podľa Igaza odvíja od cien plynu na burze EEX (European Energy Exchange). „Ceny plynu na burze EEX od 19. júla 2018 do dnešného dňa výrazne stúpli a nie je predpoklad, že sa tento trend v dohľadnom čase zmení,“ podčiarkol hovorca regulačného úradu.

Dodávatelia tepla tak podľa Igaza nemali možnosť nakúpiť plyn na výrobu tepla na rok 2019 za cenu, ktorá by zodpovedala vyhlásenému korekčnému koeficientu na úrovni 1,07, čo regulátor aktualizáciou zmenil. „Úrad nepredpokladá, že v priebehu roka 2018 sa bude ešte korekčný koeficient meniť,“ dodal hovorca ÚRSO.