Druhý pilier doteraz zhltol z povinných odvodov 8,47 miliardy eur

TASR | 24.10.2018 13:00
Od zavedenia 2. piliera do 30. 9. 2018 odviedla Sociálna poisťovňa dôchodcovským správcovským spoločnostiam (DSS) povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie v celkovej výške 8,47 miliardy eur.

Odvod za rok 2017 dosiahol 482 miliónov eur, čo predstavovalo v danom období mesačne 43,7 milióna eur.

Podľa údajov poisťovne od začiatku výplatnej fázy, teda od 1. 1. 2015 do konca mája tohto roku, vyhotovila Sociálna poisťovňa sporiteľom na základe ich žiadosti 4402 ponukových listov obsahujúcich ponuku dôchodku z 2. piliera.

Z toho 2360 ponúk zostalo bez ohlasu, teda reálneho uzatvorenia zmluvy o výplate dôchodku, a to buď z dôvodu uplynutia lehoty na uzavretie zmluvy, keď sporiteľ ponuku neprijal, alebo kvôli vystúpeniu sporiteľa z 2. piliera.

V minulom roku poisťovňa priznala 840 starobných dôchodkov s účasťou 2. piliera, pričom tento bol o 26 eur nižší ako dôchodok vyplácaný iba zo Sociálnej poisťovne.

Podľa údajov Národnej banky Slovenska bolo k 18. októbru v jednotlivých dôchodkových fondoch dôchodkových správcovských spoločností dovedna 8 061 098 096 eur. Z toho najviac v dlhopisových fondoch 6,208 miliardy eur, akciových takmer 982 miliónov eur, indexových vyše 789 miliónov eur a zmiešaných dôchodkových fondoch 81 miliónov eur.