Jahnátkovu energetickú chudobu kritizuje Richter aj Žiga

Zdenka Kollárová, Pravda | 17.06.2019 06:00
Jahnatek, Foto: ,
Šéf regulačného úradu Ľubomír Jahnátek
Šéfovi regulačného úradu Ľubomírovi Jahnátkovi sa nedarí presadiť jeden z kľúčových návrhov. Zdá sa totiž, že jeho koncepcia energetickej chudoby nedopadla oveľa lepšie ako tá z čias jeho predchodcu Jozefa Holjenčíka, ktorý o kreslo prišiel pre ističovú aféru začiatkom roku 2017. Úrad vtedy musel návrh na riešenie energetickej chudoby po ostrej kritike stiahnuť.

Jahnátkov návrh Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby dostal v pripomienkovom koní 147 pripomienok, z nich vyše polovice zásadných.

Ministerstvám sa nepozdávajú úlohy, čo im Jahnátek nadelil. Búria sa aj energetici. Práve distribučky by totiž mali zaplatiť zavedenie kreditných meracích prístrojov. Regulátor sa totiž inšpiroval systémom zo sídliska Luník IX v Košiciach. Ten umožňuje zakúpiť požadované množstvo elektrickej energie občanom podobne ako kredit na telefón u mobilného operátora. Systém by si však vyžadoval inštaláciu kreditných meradiel.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripomienky momentálne analyzuje. Nasledovať by podľa jeho hovorcu Radoslava Igaza mala odborná diskusia. "Úrad zdôrazňuje, že robí maximum pre to, aby sa tento závažný problém riešil, a preto prináša konkrétne, zmysluplné a komplexné návrhy určené priamo pre prax,“ hovorí Igaz. Konečná podoba Koncepcie a prípadné prijatie riešení závisia "výlučne od postoja, ochoty, iniciatívy a vzájomnej spolupráce jednotlivých ministerstiev, ktoré jediné majú možnosť prijať potrebné legislatívne úpravy pre praktickú pomoc ľuďom postihnutým energetickou chudobou“, dodáva. Regulátor totiž nemá zo zákona potrebné kompetencie ani legislatívnu iniciatívu, priznal Igaz.

Stiahnuť a prerobiť!

Rezort ministra práce Jána Richtera pripomienkami veru nešetril. S návrhom nesúhlasí a chce, aby ho úrad stiahol a prepracoval. Ministerstvo práce tiež žiada, aby sa riešenia problémov energetickej chudoby v materiáli neobmedzovali len na jednu z príčin – a to nedostatočné príjmy. "Považujeme za potrebné, aby sa predkladateľ zaoberal výškou ceny za dotknuté energie ako jednou u hlavných príčin energetickej chudoby,“ píše ministerstvo práce.

Richterovým ľuďom sa tiež nepozdáva, že by malo zavádzať príspevok na energie. Ohrození ľudia by totiž podľa Koncepcie mali od štátu dostávať príspevok na energie od vyše desiatich až takmer do 30 eur mesačne. Vyplácať by ho mal práve rezort práce, a to cez príspevok na bývanie. Štátnu kasu by mal vyjsť podľa prepočtov regulátora na okolo 7,8 milióna eur ročne. Ministerstvo práce však žiada príspevok z materiálu vypustiť. "Predmetom žiadnej diskusie nebolo zavedenie príspevku na energie alebo ako samostatnej zložky príspevku na bývanie,“ dôvodí. Rezort má rozpracovanú úpravu príspevku na bývanie, no ten má pokryť hlavne náklady na bývanie pre nízkopríjmové domácnosti. Nejde však o samostatné riešenie výdavkov na energie. O nič miernejšie nevyznievajú ani pripomienky rezortu ministra hospodárstva Petra Žigu. Tomu sa nepozdáva ani len navrhnutá definícia energetickej chudoby. Od Jahnátka chce, aby uviedol, ktoré definície ho inšpirovali.

Ministerstvo hospodárstva by tiež malo podľa Jahnátkovej koncepcie vytvoriť legislatívu, ktorá by zaviedla takzvaného verejného dodávateľa elektriny a plynu. Práve ten by mal dodávať energie odberateľom, čo splnia podmienky energetickej chudoby. Úlohu žiada Žigov rezort vypustiť. V materiáli totiž nie je dostatočne rozpracovaný ani definovaný.

Vypustiť chce rezort hospodárstva aj vypracovanie metodiky pre poskytovanie kreditu pre energeticky chudobných. Ten je totiž podľa ministerstva aplikovateľný len pre elektrinu, no nie na plyn a teplo. Riešenie vidí v paušálnych dávkach.

Vypadnúť by podľa ministerstva hospodárstva mal aj zákaz prerušiť združenú dodávku elektriny, plynu a tepla na základe dodávateľa energií. V návrhu chýba zdôvodnenie. Išlo by totiž o vstup štátu do obchodného vzťahu, a preto treba nastaviť podmienky, ale posúdiť aj súlad s pravidlami Bruselu, upozorňuje rezort hospodárstva.

Jahnátek nedostal zelenú ani od ministerstva životného prostredia. To požaduje dopracovať doložku vplyvov. "Nesúhlasíme s predkladateľom, že materiál nemá žiadne vplyvy,“ dôvodí ministerstvo. Poskytovanie mesačného príspevku bude mať totiž podľa neho negatívny vplyv nielen na štátnu kasu, ale aj na firmy pre náklady spojené so zavádzaním kreditných meradiel.

Chýbajú presné parametre

Energetické firmy Jahnátkov materiál veľmi nepresvedčil. Nepozdáva sa im zákaz prerušenia dodávky pre neplatenie počas vykurovacieho obdobia, ani koncept verejného dodávateľa či sociálna tarifa.

Podmienky prerušenia dodávky už totiž podľa spoločnosti Východoslovenská energetika (VSE) dostatočne upravuje zákon o energetike, ktorý chráni aj odberateľa. Ten je vopred upozornený, využiť môže aj splátkový kalendár. "Návrh koncepcie obmedzuje zákonné právo dodávateľa a narúša tak z nášho pohľadu už dnes adekvátne vyvážený vzťah medzi dodávateľom a odberateľom,“ upozorňuje VSE. Výsledkom môže byť zneužitie systému a narastanie dlhu odberateľov.

Stredoslovenská energetika (SSE) sa nestotožňuje s navrhnutým postupom pre poskytovanie príspevku pre energeticky chudobné domácnosti. Podľa regulátora by totiž práve dodávateľ mal žiadať miestne príslušný odbor sociálnych vecí a rodiny o preplatenie preddavku či nedoplatku. Problémom by podľa SSE bola administrácia.

Spresniť treba aj systém kreditov, upozorňuje vo svojej pripomienke spoločnosť ZSE Energia. Nepozdáva sa jej ani špeciálna tarifa pre chudobných. "Zavedenie sociálnej tarify pre domácnosti je nesystémové riešenie,“ tvrdí ZSE. Nebude totiž motivovať odberateľov, aby hľadali možnosti úspor energií či znížili svoju spotrebu.

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) navrhuje "ako vhodnejší nástroj zaviesť úhradu prostredníctvom poukazu na spotrebu energií, ktorým by odberatelia uhradili časť fakturovanej sumy“. Systém poukazov by bol podľa SPP administratívne jednoduchší.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ