V Senici po tragédii nesmú používať studne

Tatiana Michalková, Pravda | 19.06.2019 17:57
Na senickom mestskom úrade zasadal krízový štáb. Po úmrtí dvoch ľudí pri čistení studne v obytnej lokalite IBV Mlyny sa totiž ukázalo, že v pôde je vysoká koncentrácia plynov. Až taká vysoká, že sa objavilo podozrenie zo zamorenia lokality. Miestni nesmú používať vodu zo studní ani na polievanie záhrad.

VIDEO: Pozrite si vo videu TV Pravda ako sa Seničanom teraz žije bez možnosti používať studne.

V sobotu čistil 30-ročný muž približne šesťmetrovú studňu. Keď sa neozýval, manželka zburcovala susedov. Do studne sa spustila 41-ročná suseda a udusila sa tiež. Hasiči v studni namerali vysoké hodnoty čpavku a metánu, naopak, veľmi málo kyslíka. Vysoké hodnoty oxidu uhličitého a čpavku, ktoré môžu spôsobiť smrť, navyše namerali aj v iných studniach v tejto lokalite. Polícia preto varovala ľudí, aby nevstupovali do studní a studničnú vodu nepoužívali ani len na polievanie.

Senica v stredu zvolala krízový štáb, na ktorom sa okrem zástupcov mesta zúčastnili aj predstavitelia odboru životného prostredia z okresného úradu a zástupca obyvateľov IBV Mlyny. Zistilo sa, že mnohí z nich si dali vyhĺbiť studne načierno. „Z našej databázy vieme, že z obyvateľov, ktorí tam bývajú, iba štyria požiadali o vodnú stavbu, čiže o výstavbu studne, a iba jedna studňa bola zatiaľ skolaudovaná,“ spresnila hovorkyňa mesta Viera Barošková.

Prednostka

Mestského úradu v Senici Katarína Vrlová navyše potvrdila, že studňa, v ktorej zahynuli dvaja ľudia, skolaudovaná nebola. Hovorkyňa dodala, že zatiaľ nikto netuší, čo presne sa udialo. „Aj merania sú zatiaľ iba predbežné, nevieme sa teda vybrať nijakým smerom, musia tam prebehnúť ešte ďalšie dodatkové merania,“ uviedla. V IBV Mlyny je momentálne skolaudovaných 65 nových rodinných domov, ďalšie sú vo výstavbe.

Podľa Baroškovej na týchto pozemkoch bola predtým poľnohospodárska pôda. Na otázku, či bola prehnojená alebo či sa v týchto miestach nenachádzala skládka s nebezpečným odpadom, však predstavitelia mesta odpovedať nevedeli. „Daná lokalita je určená na individuálnu bytovú výstavbu a v procese realizácie tejto obytnej zóny boli vydané právoplatné územné rozhodnutia, stavebné povolenia a následne kolaudačné rozhodnutia. Bez týchto súhlasných stanovísk by sa tam nič nemohlo realizovať,“ skonštatovala prednostka Vrlová. Mesto však nevedelo povedať, či v danej lokalite developer realizoval aj geologický prieskum.

Obyvatelia časti IBV Mlyny hovoria, že do studní nevstupujú. Hoci v záhradách sme našli bazény napustené studničnou vodou. „Studňu tu má urobenú asi každý,“ potvrdila obyvateľka štvrte Lenka Kurinová. „Nemyslím si, že by ohrozenie bolo príliš vážne, ale je ohlásené, že sa tu má robiť nejaké väčšie meranie aj rozbory vody, tak uvidíme,“ povedala. Jej suseda dodáva, že nevie, kam by išli v prípade problémov. „Pobrali sme si úvery, aby sme mohli bývať, netušili sme, že tu môže byť nejaký problém s vodou alebo pôdou. Ak sa ukáže, že je to vážne, nemáme kam ísť,“ vzdychla si žena.

Starší Seničania však pripomínajú, že táto lokalita bola vždy záplavovou oblasťou. „Bolo tam družstvo a tam, kde teraz stoja domy, vyvážali fekálie. To tam bolo roky pod vodou,“ spomína 83-ročný dôchodca Ondrej s tým, že by sa nečudoval, keby sa prišlo na to, že kontaminovaná je tu všetka pôda.

Podľa geológa, ktorý chce zostať v anonymite, nie je bežné, aby sa čpavok a metán vyskytovali na jednom mieste. „Metán sám by sa ešte vysvetliť dal, aj čpavok, ale spolu? To nedáva logiku,“ povedal geológ. Hovorí, že vysoké koncentrácie plynov namerali už v hĺbke jedného metra.

Seničania dúfajú, že ďalší prieskum dá odpoveď na otázku, čo problém spôsobilo.

Čo našli v studniach novej štvrte?

Amoniak je zlúčenina dusíka a vodíka. Pri bežnom tlaku a teplote je to toxický, žieravý bezfarebný plyn s charakteristickým prenikavým a silne dráždivým zápachom. Rozpúšťa sa vo vzduchu, pričom vzniká hydroxid amónny, teda čpavok, ktorý pri vdýchnutí rozleptáva sliznicu. Metán je pri bežných podmienkach bezfarebný plyn bez zápachu. Vzniká v močiaroch alebo aj na skládkach odpadu, hnitím organických látok, ktoré prebieha bez prístupu vzduchu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ