Overovanie záverečných prác môže skĺznuť k honbe na čarodejnice

Ivana Štefúnová, Pravda | 02.07.2020 12:00
Zákon umožňujúci overovanie prác do minulosti bude retroaktívny a hraničiaci s ohýbaním práva. "Ak niekoho negatívne postihne, veľmi pravdepodobne bude úspešný v spore pred Európskym súdom pre ľudské práva," upozornil Eduard Burda, dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Možnosť pre vysoké školy odoberať v budúcnosti tituly pri podvádzaní by však privítal.

VIDEO: Minister školstva Branislav Gröhling o zákone na odoberanie titulov, ktorý od neho žiada premiér, aj o tom, čo Igorovi Matovičovi vysvetľoval a či to pochopil.

Ako vnímate takéto riešenie problému plagiátorstva?

Za ostatných tridsať rokov nielen vysokoškolskí učitelia pracujú v zložitých podmienkach, sú finančne ale najmä spoločensky podceňovaní, a napriek tomu dosahujú výsledky, ktoré sú konkurencieschopné aj vo vzťahu k západoeurópskym štátom. Preto považujem za nefér, keď sme vťahovaní do rôznych politických hier. Politici by nám mali v našej činnosti pomáhať, aby sme boli ešte lepší a aby sme boli schopní zabrániť zneužívaniu systému, a pokiaľ sa ukážu podozrenia, že niektorí z nich mohli pri vlastnom štúdiu podvádzať, mali by si to v politickom boji vyriešiť sami a nie sa vyhovárať na vysoké školy a na systém ich fungovania. Zároveň problém nesmú zľahčovať. Od konca 90. rokov minulého storočia, keď sa opäť v plnom rozsahu do vysokoškolského štúdia dostali záverečné práce a rigorózne práce, prišlo k viacerým zmenám v uvažovaní ľudí a spôsobe ich práce. Postupne sa sprísňovali nároky na obsahové vymedzenie prác, vyjasňovali sa spôsoby citovania. Áno, aj koncom 90. rokov nájdeme mnoho mimoriadne kvalitných prác, ale v porovnaní s dnešnými medzi nimi nájdeme omnoho viac úplne mizerných prác, vrátane prác, ktorých charakter ako plagiátov je sporný, pretože tieto práce obsahujú odkaz na literatúru, akurát sú poskladané z relatívne väčších celkov iných diel. Dnes nemožné, pred dvadsiatimi rokmi bežné.

Eduard Burda
Eduard Burda

Aký problém nastane, keď sa začnú overovať v minulosti písané práce?

Narazíme na tri vecné problémy. Po prvé, posudzovanie minulosti optikou súčasnosti. Po druhé, za sporné môžu byť vyhodnotené desaťtisíce prác, čo v konečnom dôsledku skĺzne k „honbe na čarodejnice“. Po tretie, vysoké školy majú dosť práce so skvalitňovaním súčasného štúdia a vedeckých výstupov, nemáme čas ani zdroje „vŕtať“ sa v minulosti v takomto rozsahu. Zvlášť, ak to má prioritne pomôcť politickému boju. Pokiaľ ide o osobitné preverovanie prác novinárov, ktoré naznačil premiér, môžem k tomu uviesť jediné. Či sú to politici, alebo právnici, alebo novinári, alebo akékoľvek iné povolanie, sme ľudia, sú medzi nami aj nečestné osoby, ale nedopusťme, aby menšina nečestných ľudí vrhla zlé svetlo aj na všetkých čestných ľudí v danom povolaní. Zároveň tých nečestných treba postihnúť podľa práva a morálne odsúdiť.

VIDEO: Nové štandardy pre slovenské vysoké školy pri ich akreditácii.

Nehrozí, že bude zákon retroaktívny?

Zákon, ktorý by umožňoval odoberanie titulov nadobudnutých v čase, keď takéto odoberanie nebolo možné, je bez pochýb retroaktívny a retroaktivita v niekoho neprospech v právnom štáte nie je možná. V tomto prípade je jedno, ako by sme si možnosť odoberať tituly smerom dozadu právne upravili, v európskom priestore existujú medzinárodnoprávne záruky ochrany ľudských práv, ktoré sú nadradené vnútroštátnemu právu. Takže ak niekoho negatívne postihne retroaktívny zákon, veľmi pravdepodobne bude úspešný v spore pred Európskym súdom pre ľudské práva. A, áno, postup, ktorý sa dostane do rozporu so základnými princípmi právneho štátu je ohýbaním práva. Z tohto pohľadu rok 2009 a zavedenie centrálneho registra záverečných prác nie je rozhodujúci. Zavedenie centrálneho registra záverečných prác a kontrola originality boli významné kroky v boji proti plagiátorstvu, ktoré zásadným spôsobom pomáhajú identifikovať plagiátorské praktiky.

Ako sa dá problém pochybných prác minimalizovať?

Tento problém by sa dal legislatívne vyriešiť takým spôsobom, že prípadné odoberanie titulov by sa vzťahovalo iba na tituly získané po účinnosti tohto zákona. Problémové však sú skôr už doteraz získané tituly. Vo vzťahu k nim by mohla byť daná kompetencia preveriť tieto tituly a zverejniť obsah tohto preverovania vrátane prípadných odporúčaní vo vzťahu k absolventovi. Táto právna úprava by mohla byť doplnená dobrovoľnou možnosťou absolventa vzdať sa titulu. Toto je spôsob, ktorý zabezpečí, že nebudeme zatvárať oči pred plagiátorstvom či inými podvodnými praktikami pri štúdiu, a zároveň bude rešpektovať princípy právneho štátu.

Mali by mať vysoké školy kompetenciu odoberať tituly pri odhalení plagiátorstva?

Áno, vysoké školy by mali mať ústavne konformnú možnosť odoberať tituly pri odhalení plagiátorstva. V dnešnej dobe je práve centrálny register záverečných prác a kontrola originality výbornou pomôckou pri odhaľovaní plagiátorstva už počas štúdia, v konkrétnom prípade sa však môže stať, že je nedostatočný. Problematické je najmä skúmanie cudzojazyčných zdrojov, pretože ich plagizovanie slovenský systém zväčša neodhalí, a preto sa môže stať, že na takýto spôsob plagiátorstva sa môže prísť až omnoho neskôr.