Rakúski kňazi chcú bojkotovať zákaz Vatikánu

TASR | 16.03.2021 23:01
Skupina viac ako 300 liberálnych kňazov v Rakúsku má v úmysle ignorovať zákaz Vatikánu, ktorý sa týka požehnávania homosexuálnych párov.

Vatikánska Kongregácia pre náuku viery vydala v pondelok vyhlásenie, v ktorom objasňuje, že katolícka cirkev nemôže požehnávať homosexuálne zväzky. Dvojstranový dekrét tejto vatikánskej inštitúcie, ktorej úlohou je dohliadať na dodržiavanie katolíckej doktríny vo veciach viery a mravov, je oficiálnou odpoveďou Svätej stolice na otázku, či katolícki duchovní môžu žehnať homosexuálnym zväzkom.

„Tento dekrét je urážkou mnohých kresťanov a zastiera a diskredituje oslobodzujúce Ježišovo posolstvo,“ napísalo hnutie známe ako Pfarrer-Initiative.

Rakúska skupina, ktorá v roku 2011 vydala „Výzvu k neposlušnosti“ a okrem iného presadzuje aj vysviacku žien i ženatých mužov, protestuje proti argumentu kongregácie, že požehnanie medziľudských vzťahov je možné, iba ak je to v súlade s Božími plánmi. Kňazi a diakoni tejto iniciatívy dodali, že pri bohoslužbách budú pokračovať v slávení Božieho požehnania homosexuálnej lás­ky.

Pápež František vlani verejne podporil právnu ochranu pre registrované partnerstvá homosexuálov a odobril potrebu zákonov, ktoré takýto zväzok umožňujú. Vatikán však následne vysvetlil, že sa jeho vyjadrenia týkali len právnej oblasti, a nie oblasti cirkevnej.