Bratislava má postavenie hlavného mesta len na papieri, chce to zmeniť

TASR | 09.11.2021 14:39
Bratislava Foto:
Letecká snímka hlavného mesta Bratislava
Bratislava má postavenie hlavného mesta len na papieri. V porovnaní s Prahou či Viedňou nemá žiadne kompetencie navyše oproti iným obciam a mestám v krajine. Vyhlásil to hlavný ekonóm mesta Matúš Lupták, ktorý viedol pracovnú skupinu pre ekonomický rozvoj a usporiadanie mesta v rámci prípravy plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislava 2030.

Práve v tomto strategickom dokumente počíta hlavné mesto s tým, že sa mu posilnia kompetencie najmä v oblasti plánovania, stratégie a celkového rozvoja svojho územia i metropolitného regiónu.

„Bratislava je v porovnaní s rakúskou metropolou financovaná iba na tretinu. V porovnaní s podobne veľkými samosprávami v Pobaltí či Škandinávii nemá žiaden vplyv na rozvoj metropolitného regiónu okolo seba,“ priblížil vo zverejnenom videu k téme ekonomického rozvoja Lupták. Jedným z hlavných problémov podľa neho je aj to, že mesto má kontrolu približne len nad štvrtinou svojich vlastných príjmov.

Bratislava preto načrtla v pláne víziu, ako tento stav zmeniť. Magistrát chce aktívne presadzovať reformu samosprávy s cieľom viac posilniť postavenie miest a predovšetkým mestských regiónov v kompetenciách i vo financovaní.

„Vytvoríme pozemkovú politiku mesta, ktorá nastaví jasné pravidlá na správu, rozvoj a rozširovanie pozemkového fondu mesta. Vytvoríme mestské rozpočtové pravidlá na transparentnejšie, hospodárnejšie narábanie s verejnými financiami. Vytvoríme mestský holding na spoločné riadenie a zdieľanie služieb všetkých mestských spoločností,“ priblížil Lupták.

Bratislava v roku 2030 by mala podľa neho ako región ekonomicky prosperovať a aj príjmy mesta na to budú reflektovať. Aktívne by mala taktiež rozvíjať svoje územie a okolie cez aktívnu prácu s pozemkami a svojou infraštruktúrou, z čoho má mať aj dodatočné príjmy.

„Všetky mestské organizácie a spoločnosti by už v rámci jedného mestského holdingu mali spolupracovať a využívať všetky synergie a potenciál na zdieľané služby,“ priblížil hlavný ekonóm mesta Bratislava. Mesto plánuje taktiež verejné osvetlenie (v súčasnosti prevádzkované súkromnou firmou) s optickou sieťou a technickou infraštruktúrou prevádzkovať novou mestskou spoločnosťou.

Bratislava v pláne počíta, že „narastie“ vo vybraných kompetenciách aj do územia súčasných prímestských obcí. Kompetencie hlavného mesta sa majú posilniť i na území Bratislavy. "Obyvatelia Bratislavy si v priamych voľbách volia primátora mesta a zástupcov do profesionalizo­vaného mestského zastupiteľstva. Kompetencie mestských častí sa usporiadali tak, aby mesto mohlo dynamicky riadiť svoj rozvoj,“ píše sa vo vízii.

Hlavná stanica Čítajte viac Vallo: Železničná stanica je môj veľký bôľ, sme pripravení na zmenu, čakáme na štát