Na rieke Slaná je ekologická katastrofa, sfarbila sa dočervena

Jana Vargová, Pravda | 18.03.2022 06:00
SR Nižná Slaná rieka znečistenie situácia KEX Foto: ,
Obec Nižná Slaná v okrese Rožňava žiada štát, aby začal čo najrýchlejšie riešiť znečistenú rieku Slaná, kým nenastane ekologická katastrofa.Rieka Slaná sa v polovici februára sfarbila dočervena.
Na rieke Slaná, okres Rožňava, je potrebné okamžite riešiť ekologickú katastrofu. Voda je sfarbená dočervena už od polovice februára. Potvrdilo to aj ministerstvo životného prostredia.

Podľa výsledkov meraní pracovníkov odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Rožňava sa do rieky denne dostane 2,4 tony kontaminovaných látok. Hladina železa vo vode je v súčasnosti dvetisícnásobkom povolenej hodnoty. Do vody vytekajúcej zo štátnych baní sa uvoľňuje aj značné množstvo síry, čím sa rieka stáva úplne neobývateľnou pre živočíchy.

Na snímke znečistená rieka Slaná v okresnom...
Na snímke uhynutý pstruh potočný v znečistenej...
+1Na snímke jalec hlavatý v znečistenej rieke...

Najviac alarmujúcim údajom je množstvo arzénu, najtoxickejšieho polokovu nachádzajúceho sa v prírode. Jeho hladina nameraná vo vode, ktorá znečisťuje rieku, je 187-krát vyššia ako povolené množstvo na Slovensku a 2 600-krát viac ako v čistej vode Slanej. Po zmiešaní a zriedení v rieke produkuje 21-krát vyššiu hodnotu ako pred znečistením.

VIDEO: Ekologická havária na rieke Slaná.

Ministerstvo životného prostredia vie o vytekajúcich banských vodách zo železnorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit v obci Nižná Slaná od svojich podriadených organizácií – Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) a Slovenského vodohospodárskeho podniku. V najbližších dňoch sa zástupcovia ministerstva spoločne s odborníkmi zúčastnia na kontrole priamo na mieste.

Znečistenie rieky Slaná vyšetrujú inšpektori SIŽP, ktorí po obhliadke vodného toku uložili dve opatrenia pôvodcovi znečistenia – štátnemu podniku Rudné bane. „Konkrétne ide o tieto: do siedmich dní vypracovať návrh technického riešenia čistenia vytekajúcich banských vôd a zabezpečiť pravidelný odber a vykonanie analýz zameraných na sledovanie stanovených ukazovateľov. Výsledky analýz je štátny podnik povinný pravidelne predkladať Inšpektorátu životného prostredia Košice. Z pohľadu ministerstva je dôležité, aby bol prípad dôsledne vyšetrený a vinníci v prípade dokázania viny potrestaní,“ uviedol komunikačný odbor rezortu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ