Analytik: Ruské straty sú štyrikrát väčšie, ako tvrdia. Ich propaganda je hlúpa

Dominik Hutko, Pravda | 11.04.2022 07:39
Ukrajina, Buča, vojna Foto: ,
Vraky ruských vojenských vozidiel na ceste v meste Buča neďaleko ukrajinského hlavného mesta Kyjev.
Ruské straty ťažkej pozemnej vojenskej techniky sú oproti ukrajinským štvornásobné, zistili nezávislí analytici blogu Oryx, na ktorý sa odvolávajú aj prestížne americké média ako New York Times. Jeden z členov analytického tímu Jakub Janovský z Prahy v rozhovore opisuje, ako dokumentujú straty vojenskej techniky a vysvetľuje, prečo je to dôležité.

Ruská propaganda je veľmi hlúpa a neskutočne lživá aj v prípadoch, keď je veľmi ľahké preukázať opak, hovorí analytik.

Spolupracujete na blogu Oryx, ktorý v súčasnosti pravidelne aktualizuje zoznam stratenej vojenskej techniky Ruska a Ukrajiny. Ako vytvárate tento zoznam a z akých údajov vychádzate?

Oryx blog vznikol pred ôsmimi rokmi a pôvodné zameranie bolo najmä na rôzne aspekty občianskej vojny v Sýrii. Zoznam strát vo vojne na Ukrajine je založený na rovnakom princípe ako v prípade bitiek a vojen predtým dokumentovaných na Oryx blogu. Dokumentujeme materiálne straty za použitia verejne dostupných dát – najmä fotiek a videí z bojiska.

Ako získané dáta overujete?

Naša metodika overovania je takáto: pokiaľ je podozrenie že by fotka či video mohli byť z iného konfliktu, tak to potvrdíme, prípadne vyvrátime pomocou kombinácie geolokácie, identifikácie vybavenia a porovnaním s archivovanými zábermi z minulých vojen. Potom čo najdetailnejšie identifikujeme typ vozidla. Rusko a Ukrajina používajú časť techniky z čias ZSSR, veľa toho odvtedy na tých vozidlách zlepšili, ale veľkú časť techniky ani nemajú rovnakú. Vďaka tomu a ďalším identifikačným znakom (iné kamuflážne nátery, známe znaky V a Z, a podobne) je skoro vždy zistiteľné, komu vozidlo patrilo. Následným krokom je porovnanie s vozidlami daného typu v našej databáze strát, aby sa minimalizovala šanca, že niečo je započítané dvakrát.

Straty vojenskej techniky na Ukrajine
Rusko – 2 649
Technika zničená ukoristená opustená poškodená spolu
Pozemná 1 322 974 238 38 2 572
Námorná 1 0 0 2 3
Vzdušná 62 8 1 3 74
Ukrajina – 734
Pozemná 305 326 37 21 689
Námorná 2 12 0 1 15
Vzdušná 26 3 0 1 30
Zdroj: Oryx

Odkiaľ získavate fotografický materiál a videomateriál na overovanie týchto strát?

Čerpáme z veľkého množstva zdrojov na sociálnych sieťach Telegram, Twitter, Youtube a podobne. Keďže je naša práca pomerne známa, keď niečo nezachytíme, tak sa nám často niekto ozve.

Na blog Oryx som narazil na zahraničných stránkach, ktoré naň odkazovali. Kto už použil alebo odkazoval na vami zhromaždené dáta?

Zaznamenali sme, že dáta z Oryx blogu často používajú rôzne médiá ako New York Times, Washington Post a podobne. Občas aj niektorí politici, a tiež profesionáli z odboru vojenstva, napríklad na vojenských univerzitách.

Prečo to robíte? Prečo to považujete za dôležité?

Účelom je vyhodnotiť a čo najlepšie identifikovať straty a tým prispieť k presnejšiemu pochopeniu súčasného stavu daného konfliktu. Robíme to preto, že nás táto tematika zaujíma a považujeme za dôležité, aby sme tak my, ako aj verejnosť mali čo najlepší prístup k presným informáciám, s limitáciami vyplývajúcimi z toho, že to robíme zadarmo vo svojom voľnom čase.

Aké ja vaše akademické či profesionálne pozadie a ako ste sa dostali k spolupráci s blogom Oryx?

Mám 39 rokov a pracujem v telekomuniká­ciách. Keďže moderná vojenská história a technika ma vždy zaujímali, od samého začiatku som sledoval občiansku vojnu v Sýrii. Keď v roku 2015 Youtube začal často na základe falošných hlásení mazať jednotlivé videá aj celé účty, rozhodol som sa, že tieto videá budem archivovať a analyzovať. Na základe toho, že som archivoval a analyzoval obrovské množstvo videí zo Sýrie, som sa dostal aj do kontaktu s Eliotom Higginsom, ktorý založil organizáciu investigatívnych novinárov Bellingcat, ktorá sa špecializuje na overovanie údajov pomocou verejne dostupných zdrojov, a pre jeho web som napísal články analyzujúce použitie protitankových riadených striel protirežimnými povstalcami v Sýrii a o režimných stratách obrnených vozidiel. Vďaka tomuto úsiliu som sa dostal do kontaktu s ďalšími ľuďmi a na začiatku vojny na Náhornom Karabachu sme nadviazali spoluprácu, pretože objem dát bol príliš veľký na to, aby to dokumentoval jeden človek.

Ukrajinci deklarujú straty Rusov na úrovni viac ako 18-tisíc kusov techniky. Rusi zasa tvrdia, že ukrajinské straty dosiahli úroveň zhruba 5-tisíc kusov. Z vašich údajov k 7. aprílu ale vyplýva 689 zničenej, ukoristenej, opustenej a poškodenej pozemnej techniky Ukrajiny a 2 572 stratenej pozemnej techniky Rusov. Vy hovoríte, že skutočné straty sú vyššie. Akú relevantnosť majú tieto vaše čísla?

Keďže naše čísla vznikajú len na základe toho, na čo sú vizuálne dôkazy, je nutné brať ich ako absolútne minimum toho, čo ktorá strana stratila. Keďže medzi tým, keď sa niečo stane, a zverejnením fotky či videa dokumentujúcich udalosť je oneskorenie (treba navyše započítať aj dobu nášho spracovania dát), tak skutočné straty sú nevyhnutne na oboch stranách vyššie. V každom prípade tvrdenia oboch strán o stratách, ktoré prevyšujú nami zdokumentované straty o viac ako 50 percent, považujem vo väčšine prípadov za veľmi pochybné. Veľmi vtipné sú napríklad ruské tvrdenia o počte zostrelených tureckých bojových dronov TB2, ktoré využívajú Ukrajinci. Rusko totiž tvrdí, že ich zostrelilo viac, než koľko ich Ukrajina v skutočnosti dostala.

Rusi mali podľa vašich údajov prísť o štvornásobne viac techniky ako Ukrajinci. Aj keď nie v absolútnych číslach, ale považujete aspoň pomer medzi vami napočítanými stratami Rusov a Ukrajincov za výpovedný?

Keďže pomer medzi ruskými a ukrajinskými stratami skoro od začiatku zostáva pomerne stabilný, tak je pravdepodobne vypovedajúci.

Zveličujú obe strany počty strát nepriateľa? Ktorá strana väčšmi preháňa?

Ruské straty uvádzané Ukrajinou sú o niečo zveličené, ale vo väčšine oblastí to nie je o veľa, takže je to skôr dané príliš optimistickými správami od jednotlivých vojakov či jednotiek. Ruské tvrdenia o ukrajinských stratách sú úplne odtrhnuté od reality. Napríklad ako som spomínal, ruské tvrdenie, že zostrelili viac dronov, ako ich Ukrajina vôbec mala.

Štandardní príslušníci ruských ozbrojených síl majú zakázané telefóny, naopak, Ukrajinci, ale aj Čečenci či iní neštandardní vojaci môžu používať telefóny? Aký vplyv to má na vašu prácu a aj na poznateľnosť pomerov na frontovej línii?

Ruský zákaz mobilných telefónov nie je veľmi dôsledný. Najmä dôstojníci a poddôstojníci ich často nemajú zhabané a podľa mnohých svedectiev bežní ruskí vojaci často kradnú telefóny ukrajinských civilistov. Takže síce z ich perspektívy nie je toľko videí, ale stále je ich dosť.

Ako vo všeobecnosti vnímate propagandu týkajúcu sa tohto konfliktu?

Čo sa týka propagandy, Ukrajina sa správa dosť múdro. Väčšina jej tvrdení je aspoň blízko realite. Ruská propaganda je veľmi hlúpa a neskutočne lživá aj v prípadoch, keď je veľmi ľahké preukázať opak. Tým Rusko podkopáva svoju medzinárodnú pozíciu a uľahčuje prácu ukrajinskej propagande.

Plánujete aj ďalšie podobné projekty?

Určite plánujeme v rámci možností takto dokumentovať aj ďalšie vojny.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ