Hrozí obchodná vojna EÚ a Británie? Šefčovič: Londýn má ničivé návrhy

Andrej Matišák, Pravda | 03.07.2022 15:23
Belgium Britain Brexit Foto: ,
Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.
"Dôvera k britskej vláde klesla na mimoriadne nízku úroveň,“ povedal pre Pravdu podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Uviedol to v súvislosti s predloženým zákonom, ktorý sa týka severoírskeho protokolu, a ktorý už v dolnej komore britského parlamentu prešiel druhým čítaním. EÚ legislatívu v navrhnutej podobe považuje za porušenie medzinárodného práva. Šefčovič za eurokomisiu rokuje s Londýnom o veciach týkajúcich sa brexitu.

Ako by ste opísali momentálne vzťahy únie a Británie?

Novú etapu vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom zarámcovali kľúčové zmluvy, ktoré sme podpísali. Máme dohodu o vystúpení Británie z únie a jej súčasťou je aj severoírsky protokol. Ten sa stal základom pre zmluvu o obchode a spolupráci. Samozrejme, celý systém sme postavili na dôvere. EÚ v tom zašla tak ďaleko, že po prvý raz v histórii súhlasila, aby vonkajšiu hranicu únie kontrolovali britské orgány. Pôsobia na nej britskí colníci a pohraničné sily, ktoré riešia prepravu tovarov z Veľkej Británie do Severného Írska. Zaviazali sa, že budú rešpektovať európske pravidlá. To, že Severné Írsko má naďalej prístup na jednotný trh EÚ, bola výslovná požiadavka britského premiéra. Bolo to jediné riešenie, ktoré sme našli, aby sme zabránili budovaniu pevnej hranice, aby sme podporili írsky mierový proces, a zároveň, aby sme ochránili európsky vnútorný trh pred nekontrolovaným prílevom tovarov, ktoré by nebol preclené a nespĺňali by štandardy EÚ.

Nefunguje to?

Problémom, ktorý riešime už viac ako 1,5 roka je, že dôvera, ktorú som spomínal, sa začala naštrbovať krátko po podpísaní dohôd. Za 18 mesiacov neprišla britská strana s jediným konštruktívnym návrhom, ktorým by pomohla vyriešiť námietky, ktoré sama vznáša proti protokolu. Vláda v Londýne hovorí, že to, čo sme vyrokovali, je zrazu neprijateľné. No namiesto toho, aby sme spoločne hľadali konštruktívne riešenia v súlade s medzinárodným právom, Británia sa rozhodla, že viacnásobne poruší uzavreté zmluvy. Už vlani v októbri EÚ po mojej návšteve Belfastu prišla s veľmi konkrétnymi návrhmi, ako manažovať dosahy protokolu, ktoré priniesol život. Týkali sa zjednodušenia kontroly tovarov, ktoré prichádzajú do Severného Írska a zostávajú tam. Znížili sme náročnosť colných či fytosanitárnych kontrol. A riešili sme aj ďalšie vplyvy brexitu, ktorý je taký, pre aký sa britská vláda rozhodla. No namiesto toho, aby sme o týchto návrhoch rokovali, Londýn prišiel so sériou jednostranných opatrení. Nimi v podstate absolútne ničí literu a ducha protokolu a zásadne narúša celý rámec toho, ako by mali vyzerať postbrexitové vzťahy.

To vyčítate aj najnovšej legislatíve, ktorú britská vláda predložila, však?

Týmto zákonom Londýn navrhuje, ako porušiť európske právo v zásade v každom jednom dôležitom paragrafe vyrokovaného severoírskeho protokolu. Dôvera k britskej vláde klesla na mimoriadne nízku úroveň.

No Londýn hovorí, že stačí urobiť niekoľko malých úprav, aby severoírsky protokol fungoval.

Človek nemusí mať vysoké právnické vzdelanie, aby videl, že zákon, ktorý Británia ide prijať, je v zásadnom rozpore so zmluvami, ktoré Londýn podpísal. Teda aj s medzinárodným právom. Pre každého, kto pracuje v oblasti medzinárodného obchodu, je absolútne neprijateľné, aby Británia rozhodovala o tom, aké tovary prídu na európsky trh, a či budú alebo nebudú kontrolované, a aké štandardy budú spĺňať. EÚ na to reaguje takpovediac paralelným prístupom. Na jednej strane sme začali právne konanie proti Spojenému kráľovstvu, aby sme ochránili jednotný trh. Ale zároveň sme zdôraznili, že dvere únie na rokovania sú stále otvorené. Spomenuté návrhy z minulého októbra sme predstavili v takej forme, že obsahujú konkrétny legislatívny text. Už sme v minulosti sme vyriešili dodávky liekov do Severného Írska. Aj v prípade fytosanitárnych kontrol a colných konaní vieme navrhnuté veci zrealizovať prakticky okamžite. Potrebujeme na to politickú vôľu v Londýne. Británia by nám tiež konečne mala umožniť prístup k svojim databázam, aby sme vedeli kontrolovať, čo sa deje. Či už by sme to robili z Bruselu alebo prostredníctvom pár ľudí, ktorých máme v Severnom Írskom. Predstavili sme aj to, ako by mala vyzerať deklarácia na prevoz tovarov. Zmestili sme ju na 2,5 strany. Celý proces to zásadne zjednoduší a hovoríme o absolútnom minime kontrol, ktoré by sa týkali tovarov považovaných za rizikové.

Smerujú EÚ a Londýn k obchodnej vojne?

Uvidíme, aký bude v Británii ďalší osud predloženého zákona, ktorý sa týka severoírskeho protokolu. Vieme, že v oboch komorách parlamentu sa o ňom živo diskutuje a o legislatíve sa debatuje aj v rámci vládnucej Konzervatívnej strany. EÚ urobí maximum preto, aby bola pripravená na rokovanie s britskou stranou. Budeme si však chrániť naše práva. Keby britský parlament schválil navrhnutú legislatívu, musíme byť pripravení. Nič nemôžeme vylúčiť. Pripomíname britským partnerom, že dohoda o obchode a spolupráci je jednoznačne postavená na základoch zmluvy o vystúpení a na severoírskom protokole.

Ak teda spomenutý návrh zákona, ktorý s protokolom súvisí, vstúpi v Británii do platnosti, aké konkrétne kroky EÚ urobí?

Budeme konzultovať s členskými krajinami únie a využijeme všetky možnosti, ktoré mám ponúka dohoda o obchode a spolupráci. Nechceme situáciu dramatizovať, keďže riešime vojnu na Ukrajine a ekonomické problémy. Zdôrazňujem však, že konflikt na Ukrajine je aj výsledkom porušenia medzinárodného práva a Západ potrebuje ukázať jednotu. No Británia chce demonštratívne medzinárodné právo porušiť. Vnáša tým napätie do koalície Západu, ktorý pomáha Ukrajine. Dostali sme sa do nešťastnej situácie. EÚ chce mať s Britániou dobré vzťahy. Sme strategickí susedia a spojenci a najväčší obchodní partneri. Mali by sme sa zamerať na to, ako spoločne pristúpime ku globálnym výzvam. No okrem toho riešime brexit a to, ako napĺňať dohody, ktoré vyjednala súčasná britská vláda a ratifikoval ich britský parlament, ale ktoré teraz Londýn porušuje.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ