Nočný vlk Hambálek: Sankcie mi zobrali všetko

Dominik Hutko, Pravda | 28.07.2022 15:03
nocni vlci 1 Foto:
Jozef Hambálek pózuje v Čečensku s vlajkou Noční vlci Europa pod fotografiami ruského prezidenta Vladimira Putina a dvojice čečenských prezidentov Achmat Kadyrov a jeho syn Ramzan Kadyrov.
„Zablokované mám úplne všetko. Momentálne nemám prístup k účtom, nefungujú mi platobné karty. Nemám nič. Je to pre mňa až zúfalé, ale z nejakej strany aj smiešne, lebo stále neviem prečo,“ povedal pre Pravdu Jozef Hambálek. Na zaradenie na sankčný zoznam Európskej únie (EÚ) dopláca zakladateľ slovenskej pobočky ruského nacionalistického motorkárskeho klubu Noční vlci ako vôbec prvý Slovák.

Nehnuteľnosti, bankové účty, motorové vozidlá, plavidlá, lietadlá, obchodné podiely, občianske združenia, zvieratá či zbrane. To všetko musí byť zaistené a zmrazené každému, kto sa ocitol na tomto sankčnom zozname.

Za všetko môže otvorenie Európskeho štábu motorkárskeho klubu Noční vlci, ktoré sa uskutočnilo 23. júna 2018 v obci Dolná Krupá neďaleko Trnavy. Stručne vtedy o tom informovalo aj veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku na svojej webovej stránke. Na slávnosti sa zúčastnil aj jeho zástupca.

Budova tesne predtým prešla obnovou. Bola natretá vo vojenských farbách, obohnaná vysokým múrom s ostnatým plotom a fotografie tam vtedy zachytili aj tanky, obrnené vozidlá či strelnicu.

Navyše sa na ďalších vtedy zverejnených záberoch pochválila tréningom v tomto areáli aj polovojenská skupina Slovenskí branci. Na zverejnených fotografiách sedeli v tankoch so zbraňami v rukách. Štátne orgány síce opakovane vyjadrovali nespokojnosť s týmto stavom, všetko však vo februári zmenila až masívna invázia Ruska na Ukrajinu.

Európska únia v odôvodnení zaradenia Hambálka na svoj sankčný zoznam argumentuje jeho možným napojením na ruského prezidenta Vladimira Putina, ako aj aktivitami spojenými s motorkárskym klubom Noční vlci.

„Jeho prebiehajúce aktivity zahŕňajúce údajne výcvik členov Nočných vlkov na aktívny boj na Ukrajine prebiehajúci na jeho majetku, ako aj aktívnu podporu proruskej propagandy v Európe, sa môžu považovať za bezpečnostnú hrozbu pre Ukrajinu a EÚ. Jozef Hambálek ako fyzická osoba materiálne alebo finančne podporuje konanie, ktoré narúša alebo ohrozuje územnú celistvosť, suverenitu a nezávislosť Ukrajiny,“ uvádza sa v Úradnom vestníku EÚ vydanom 21. júla.

Hambálek však tieto tvrdenia odmieta. Tvrdí, že s Putinom sa stretol v roku 2017 len náhodne a nie je napojený ani na žiadneho iného predstaviteľa ruskej vlády. „Rade EÚ bol predložený vedome a úmyselne nepravdivý, účelový a dôkazmi nepodložený návrh,“ tvrdí Hambálek.

„V žiadnom prípade nie som osoba zodpovedná za konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť a nezávislosť Ukrajiny a moje zaradenie do zoznamu sankcionovaných osôb nemôžem akceptovať,“ zdôraznil.

Nekoordinované

Ministerstvo spravodlivosti poznamenáva, že „vykovávajúce nariadenie“ Rady EÚ postihujúce konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny sa vzťahuje aj na majetok sankcionovaných osôb.

„Pretože je nariadenie priamo uplatniteľné v Slovenskej republike, vzniká jej povinnosť bezodkladne jeho majetok zmraziť, nesprístupniť ani neposkytnúť v jeho prospech. Uvedené sa vzťahuje na majetok, ktorý Jozefovi Hambálkovi patrí, ktorý je v jeho držbe, alebo ktorý je pod jeho či už priamou, alebo nepriamou kontrolou (vplyvom),“ priblížil hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla. Nie je to však také jednoduché.

Ako sa ale ešte v marci posťažovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS), na Slovensku v súčasnosti nie je žiadna inštitúcia centrálne zodpovedná za zmrazovanie aktív. Uplatňovanie sankcií tak má na starosti viacero rôznych inštitúcií. Banky majú povinnosť zmraziť účty, Úrad geodézie musí prostredníctvom katastra nehnuteľností zablokovať nehnuteľný majetok a uplatňovanie časti sankcií tiež náleží ministerstvám hospodárstva a financií.

Kolíková preto necelý mesiac od ruského útoku na Ukrajinu poukázala na nedostatok efektivity a koordinácie medzi jednotlivými inštitúciami. Následne priniesla 23. marca na rokovanie vláda materiál, ktorý to mal zmeniť. Jeho schválením vláda Kolíkovú zaviazala bezodkladne zriadiť Ústrednú koordinačnú skupinu pre vykonávanie medzinárodných sankcií, ktorá bude dočasne vykonávať úlohy koordinačného orgánu pre výkon medzinárodných sankcií.

„Je dôležité, aby sme vedeli, že tieto sankcie sú riadne vykonané. Preto sme zriadili koordinačnú skupinu, v rámci ktorej sú jednotliví členovia vlády, ale aj ďalšie ústredné orgány štátnej správy. Do budúcna chceme tento mechanizmus nastaviť tak, aby tu bol jeden koordinačný orgán, ktorý má na starosti dohľad. Je to jedna z vecí, ktorá nám, bohužiaľ chýba a musíme ju dotiahnuť do konca,” vysvetlila svoje zámery Kolíková po rokovaní vlády.

Členmi tejto koordinačnej skupiny budú nominanti jednotlivých ministrov, ale aj generálneho prokurátora, Národnej banky Slovenska, Národného bezpečnostného úradu, Štatistického úradu, Správy štátnych hmotných rezerv či Úradu pre verejné obstarávanie a niekoľkých ďalších.

Ako v súčasnosti uviedlo ministerstvo, koordinačná skupina je už funkčná a má za sebou aj prvé štyri stretnutia. Na tých ale zatiaľ len riešili, ktorý orgán by mal v budúcnosti uplatňovanie sankcií na starosti.

„Zároveň by aj na základe odporúčaní Ústrednej koordinačnej skupiny mohol byť v septembri do ďalšieho procesu posunutý materiál, ktorý by sfunkčnil vykonávanie medzinárodných sankcií aj cez určenie príslušných ústredných orgánov podľa jednotlivých oblastí,“ priblížil Bubla.

V súbehu s tým by mala ministerka do konca septembra vypracovať rovnako aj analýzu možnosti trestnoprávneho postihu porušovania medzinárodných sankcií.

Podľa ministerky ale absencia jedného zodpovedného koordinačného úradu neznamená, že v súčasnosti sa sankcie neuplatňujú. Problémom je podľa nej len to, že štát nevie presne, čo a kto sankcie vymáha.

„Nebavíme sa o tom, že by sa to nedialo. Ale tým, že tu nemáme ústredný orgán, niet toho jediného za Slovensko, kto by to komunikoval navonok v rámci medzinárodnej spolupráce,” vysvetľovala Kolíková ešte na konci marca.

Aj zákaz cestovania

Uplatňovanie sankcií teda podľa ministerstva funguje a ako príklad uvádza napríklad zaistenie akcií dvojice ruských bánk pôsobiacich na Slovensku.

„V stredu 13. júla 2022 ministerstvo financií informovalo Ústrednú koordinačnú skupinu pre medzinárodné sankcie, že v týždni 27. júna až 1. júla vykonalo notifikáciu do databázy FSOR (Financial Sanctions Operational Results, pozn. red. Operačné výsledky finančných sankcií), ktorá sa týkala zápisu nulových zaistení majetku Ruskej federácie (aktív Ruskej národnej banky). V rovnaký deň ministerstvo financií informovalo, že do FSOR databázy zadalo aj informáciu o zaistení akcií Sberbank Rossii OAO a VTB Bank PJSC,“ priblížil rezort spravodlivosti.

Ako dodáva, „v koordinácii členov Ústrednej koordinačnej skupiny sa, samozrejme, pristúpilo aj k výkonu sankcií voči slovenskému občanovi, ktorý bol zaradený na sankčný zoznam.“ Potvrdzuje to aj samotný Hambálek, ktorého údajne zaskočila pohotovosť slovenských štátnych orgánov. Ako uviedol pre denník Pravda, ozvali sa mu ešte skôr, než vôbec dostal pre neho prekvapujúce rozhodnutie Rady Európskej únie. To, ako sa sťažuje, nemá dodnes.

„Tento postup nepovažujeme za štandardný, pretože už nasledujúci deň po zaradení pána Jozefa Hambálka do zoznamu sankcionovaných osôb mu boli zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky doručované viaceré písomnosti. Inak povedané, vykonávanie opatrení a doručovanie súvisiacich písomností sa uskutočnilo skôr, než bolo pánovi Jozefovi Hambálkovi doručené oznámenie, resp. rozhodnutie Rady Európskej únie,“ odkázal Hambálek prostredníctvom svojho advokáta Petra Sopka.

Aj zákaz cestovania

Ako približuje rezort spravodlivosti osobám na sankčnom zozname sa zmrazujú všetky finančné a hospodárske zdroje, ktoré im patria, ako aj všetky ostatné, ktoré sú v ich držbe alebo pod ich kontrolou. Môže ísť o nehnuteľnosti, bankové účty, motorové vozidlá, plavidlá, lietadlá, obchodné podiely, občianske združenia, zvieratá, zbrane a ďalšie. Navyše Hambálek nemôže ani cestovať mimo Slovenska.

„Vzhľadom na uvedené všetok majetok J. Hambálka, kde sa identifikuje jeho vlastníctvo, resp. držba alebo kontrola (priama/nepriama), mu musí byť bezodkladne zmrazený (t.j. dočasné obmedzenie nakladania s majetkom). Súčasne sa osobám zaradeným na sankčný zoznam EÚ neumožní vstup na územie alebo prechod cez územie členského štátu EÚ. Rovnako vyplýva štátnym orgánom, ako aj všetkým fyzickým a právnickým osobám, povinnosť nesprístupniť J. Hambálkovi priamo ani nepriamo žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje ani ich neposkytnúť v jeho prospech,“ vysvetlilo ministerstvo spravodlivosti.

Hambálek nespresnil, akej časti jeho majetku sa už opatrenia dotkli, ani to, či zasiahli aj areál v Dolnej Krupej, ktorý už prepísal na dcéru. Zdôrazňuje však, že sa chce brániť. „Pán Hambálek má v úmysle využiť všetky dostupné právne prostriedky ochrany jeho práv, a to najmä za účelom jeho vyradenia zo zoznamu sankcionovaných osôb a za účelom ochrany jeho dobrého mena a povesti,“ doplnil advokát Sopko.

Ministerstvo spravodlivosti takúto možnosť pripúšťa. V prípade, že so svojou žiadosťou uspeje, môže napríklad dostať nejaké peniaze. „Príslušné orgány štátnej správy môžu rozhodnúť o udelení výnimiek, napr. povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov na uspokojenie základných životných potrieb, právnych služieb, atď. Príslušné orgány štátnej správy, ktoré vydali rozhodnutie o zaistení, sú tiež kompetentné pre správne konanie v prípade podania opravného prostriedku sankcionovanou osobou,“ doplnil rezort spravodlivosti.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ