Polovicu slovenských národných parkov vlastnia súkromníci. Spoplatnia ich návštevu?

Jana Vargová | 18.08.2022 06:00
turistika, vysoké tatry, dovolenka, chata pri... Foto: ,
Rozšírenie dane z ubytovania o 50 centov by mohlo priniesť príjmy vo výške 1,5 mil. eur.
Inštitút environmentálnej politiky (IEP), ktorý je analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR, zhodnotil ekonomický potenciál národných parkov a možnosti ich alternatívneho financovania.

Vo svojej správe Národné parky pre 21. storočie, ktorú vydal tento týždeň, skonštatoval, že financovanie ochrany prírody je dlhodobo neudržateľné. Hlavným dôvodom je závislosť od príjmov z fondov Európskej únie.

Národné parky sú podľa správy dlhodobo centrom stretu záujmov ochrany prírody, hospodárskeho využitia lesov a turizmu. Najväčší rozpor predstavujú rozdielne ciele ochrany prírody a lesného hospodárstva, čo sťažuje aj vysoký podiel súkromného vlastníctva v národných parkoch, ako aj tlak intenzívneho turizmu na chránené územia. Približne polovica rozlohy národných parkov je dnes v súkromnom vlastníctve.

Financovanie národných parkov by malo byť preto postavené na viacerých pilieroch: na štátnom rozpočte, zdrojoch z rôznych fondov a vlastných príjmoch. Financie zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov by mali smerovať primárne do zabezpečenia prevádzkových nákladov. Ich financovanie zo štátneho rozpočtu by sa malo zastabilizovať a zvýšiť.

Vlastné príjmy

V budúcnosti by sa mali zvýšiť aj vlastné príjmy správ národných parkov, čím sa zabezpečia prostriedky pre ďalší rozvoj služieb, ktoré chránené územia poskytujú návštevníkom. Národné parky by ich mohli získať od jednotlivcov – ako vstupné do niektorých lokalít či daň z ubytovania, ďalšie financie by mali priniesť podnikatelia vo forme koncesií či dane z nehnuteľností.

Nemalo by ísť o jednotné sumy, keďže niektoré národné parky potrebujú regulovať turizmus, inde je potrebné ho podporiť. Analytici odporúčajú vedeniu parkov, aby si vypracovalo analýzu vlastného rozvoja. Za spoplatnenie najnavštevova­nejších úsekov a miest v národných parkoch by mohli vzniknúť potenciálne príjmy vo výške 6,6 – 11,1 milióna eur. Niekoľko stotisíc by mohli priniesť aj dobrovoľné príspevky. Napríklad poľský Tatrzański Park Narodowy má zo vstupného až 37 % celkových príjmov.

Národný park Nízke Tatry

NAPANT má spomedzi našich národných parkov najväčšiu rozlohu. Kedysi husté lesy však nahrádza hustá výstavba a rúbaniská...

Fotogaléria
Pohľad na zrúbanú východnú časť Nízkych Tatier....
Rúbane vo východných Nízkych Tatrách.
+14Ťažba sa tlačila až k hornej hranici lesa.

Rozšírenie dane z ubytovania o 50 centov až jedno euro by mohlo priniesť príjmy vo výške 1,5 mil. až 3,2 mil. eur. Z analýzy vyplynulo, že na území národných parkov alebo v ich blízkosti zaznamenávajú ubytovacie zariadenia takmer 6-násobne vyššie tržby v prepočte na obyvateľa v porovnaní s ubytovacími zariadeniami mimo územia národných parkov. Najvyššie tržby ubytovacích zariadení dosahujú v obciach, ako sú Vysoké Tatry, Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján a Donovaly. Táto daň by sa vyberala cez ubytovacie zariadenia a na rozdiel od súčasnosti by bola využívaná na účely ochrany prírody. Príklady zo zahraničia ukazujú, že je možné naviazať daň z ubytovania aj na účel využitia v prospech životného prostredia. Táto daň by nemusela byť všade rovnaká.

Peniaze z únie

Pomerne problematické je aj čerpanie financií z európskych fondov, ktoré nie je podľa analytikov rovnomerné v čase. Napríklad v roku 2015 išlo na ochranu prírody viac ako 30 miliónov eur. V roku 2017 nedošlo k žiadnemu čerpaniu európskych fondov, a preto išlo na ochranu necelých osem miliónov eur.

„Pokles čerpania v danom roku súvisí s prípravou a rozbehom nového programového obdobia 2014 – 2020, v rámci ktorého bolo na ochranu prírody alokovaných 104,6 milióna eur, z ktorých sa doteraz vyčerpala polovica a neschválené boli žiadosti v celkovej hodnote 18,8 milióna eur,“ uviedol IEP.

Matej Dobšovič Čítajte aj Národné parky majú byť ikonou slovenskej krajiny, oázou pokoja

Dodal, že fondy EÚ tak nahradzujú výdavky štátneho rozpočtu. Doteraz sa tiež nedostatočne využívali zdroje dostupné zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky. „Ako zdroje príjmov v menšej miere fungujú aj obce, Environmentálny fond a vlastné príjmy Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR a iných organizácií,“ poukázal IEP s tým, že najväčším vlastným zdrojom príjmu ŠOP SR je vstupné do jaskýň.

Pre najbližšie roky sa plánuje financovanie ochrany prírody z nového operačného programu alebo z Plánu obnovy a odolnosti SR. „To vytvára nebezpečenstvo, že v budúcnosti, v prípade ukončenia financovania zo strany EÚ, nebude štát schopný ochranu prírody financovať,“ skonštatovali analytici.

Cesty v Národnom parku Poloniny lemujú sklady s...
Ráno sme v jednej doline napočítali len za...
+6Áno, vidíte dobre. V lesoch nad Starinou sú...

Ak chceme rozvíjať národné parky, bude potrebné posilniť a rozšíriť rady profesionálnych strážcov. Ich počet by mal dosiahnuť aspoň úroveň okolitých krajín a mali by byť adekvátne ohodnotení. „V súčasnosti napríklad slovenský TANAP zamestnáva 15 strážcov, zatiaľ čo poľský Tatranský národný park má až 130 strážcov. V nemeckom národnom parku Müritz z viac ako 70 zamestnancov sú až 33 strážcovia, pričom takmer všetci z nich sú bývalí lesníci,“ uvádza správa.

Zaujímavé je tiež porovnanie počtu zamestnancov v niektorých prihraničných slovenských a zahraničných národných parkoch. Kým napríklad TANAP s rozlohou 738 km2 má 35 zamestnancov, čo je 4,74 zamestnanca na 100 km2, Tatrzański Park Narodowy s rozlohou 212 km2 má 124 zamestnancov, čo je 58,49 zamestnanca na km2.

Skalné oko v Blatnickej doline.
Pod brložiskami medveďov sa skrýva takýto...
+11Kmene popadané v potokoch tvoria ďalší...

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ