Väčšina obyvateľov Bratislavy nesúhlasí s budovaním cyklotrás na úkor jazdných pruhov

SITA | 20.02.2024 12:27
Väčšina obyvateľov Bratislavy nesúhlasí s budovaním cyklotrás na úkor jazdných pruhov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median, ktorý si dalo začiatkom roka vypracovať hlavné mesto. „V prípade vytvorenia nových cyklotrás aj na úkor jazdných pruhov určené pre automobilovú dopravu prevažuje silný nesúhlas – štvrtina skôr nesúhlasí a 62 percent úplne," uvádza sa v prieskume. Kladný postoj má každý desiaty respondent, a to najmä najmladší a najstarší respondenti, alebo so základným vzdelaním.
Tatiana Kratochvíľová - cyklopruh
Video

Čo sa týka oblastí, ktoré sa v Bratislave zlepšili, najväčší posun vidia respondenti v rekonštrukcii námestí, parkov a verejných priestorov (36 percent). Približne tretina opýtaných vníma zlepšenie vo výstavbe a rozvoji mesta (34 percent) či v kvalite životného prostredia (33 percent). Celkom 29 percent respondentov vidí zlepšenie v oblasti poriadku a čistení ulíc a jedna pätina oceňuje kvalitu verejnej dopravy. Najmenej sa podľa obyvateľov mení k lepšiemu doprava, parkovanie a boj proti komárom, dve percentá obyvateľov deklarujú, že nič sa nemení k lepšiemu.

Respondenti pozorujú zhoršenie prevažne v oblasti dopravy, zápch a rozkopávok. Uvádza tak viac ako polovica opýtaných (63 percent), pričom ide najmä o vekové kategórie do 69 rokov, 58 percent tvrdí, že sa zhoršilo parkovanie, pričom častejšie tak uviedli muži (66 percent). „S väčším odstupom ďalej respondenti uvádzali dostupnosť bývania (22 percent), opravu rozbitých chodníkov a ciest (21 percent), ľudí bez domova (20 percent), kriminalitu na uliciach, vandalizmus či krádeže (19 percent)," uvádza sa v prieskume.

SR Bratislava Vajanského nábrežie doprava zmena BAX Čítajte viac Vallo ignoruje odborníkov: Nové cyklopruhy v Bratislave kritizujú už aj policajti

O dôležitých opatreniach či zmenách v Bratislave sa cíti byť dostatočne informovaná takmer polovica obyvateľov mesta (48 percent). Nedostatočnú informovanosť uvádza 51 percent respondentov, z toho úplnú nedostatočnosť deklaruje 14 percent. „Respondenti najčastejšie získavajú informácie o dianí v Bratislave prostredníctvom svojich známych, robí tak 62 percent opýtaných," uvádza prieskum. Viac ako polovica umiestnila na druhé miesto televíziu, nasledovanú sociálnymi sieťami (41 percent) a rádiami (34 percent).

Cyklista z Petržalky o nových cyklopruhoch v Starom Meste
Video

Na otázku, čo by malo mesto robiť, aby bolo v Bratislave na cestách menej dopravných zápch, respondenti najčastejšie videli odpoveď v mestskej hromadnej doprave – 13 percent navrhovalo posilniť alebo skvalitniť MHD a 10 percent lacnejšie cestovanie, prípadne MHD zdarma. Desatina by uvítala metro. Viac ako 70 percent opýtaných Bratislavčanov súhlasí s myšlienkou, že dopravné zápchy sa dajú zmenšiť iba vtedy, keď čo najviac ľudí bude mať k dispozícii iné spôsoby dopravy ako napríklad MHD alebo bicykel.

V Starom Meste pribudli cyklopruhy
Zmiešaný cyklo a bus pruh v Starom Meste
+10Na nábreží v Bratislave pribudli cyklopruhy

S tvrdením, že sa má v Bratislave rozširovať sieť cyklotrás, vo všeobecnosti súhlasí viac ako polovica respondentov (53 percent), opačný názor uviedlo 47 percent. Čo sa týka najvýznamnejších udalostí v hlavnom meste, najviac medzi obyvateľmi zarezonovalo rozširovanie systému regulovaného parkovania PAAS (40 percent). Vytvorenie cyklopruhov na nábreží získalo 39 percent. Ďalej nasleduje pokračovanie výstavby električkovej trate v Petržalke (31 percent), pričom ju uviedla viac ako polovica obyvateľov BA V.

Cyklistka z Dúbravky o nových cyklopruhoch v Starom Meste
Video