Zaplatí štát advokáta pre atentátnika z našich daní? Odborník vysvetľuje, ako funguje inštitút ex offo obhajcu

Anna Mogilevskaia | 26.05.2024 08:00
Polícia naďalej vyšetruje atentát na premiéra Roberta Fica (Smer), ktorý sa odohral v polovici mája v Handlovej. Stav predsedu vlády sa mierne zlepšuje a polícia sa momentálne zaoberá otázkou, či obvinený strelec konal sám, alebo mal komplicov. Útočníka Juraja Cintulu súd pred týždňom poslal do vyšetrovacej väzby. Podľa zákona má obvinený nárok na právneho zástupcu. Ak si ho nevyberie sám, advokáta mu pridelí štát v rámci inštitútu ex offo obhajcov. Pravda v rozhovore zisťovala od predsedu Slovenskej advokátskej komory Martina Puchalu, ako sa prideľujú ex effo advokáti, kto platí náklady na ich služby a v akých prípadoch obhajca môže odmietnuť spoluprácu s obvineným.
Predseda Slovenskej advokátskej komory Martin... Foto: TASR, Ondrej Hercegh
SR SAK Puchalla Predseda Slovenskej advokátskej komory Martin Puchalla

Mohli by ste na úvod priblížiť, čo znamená ex offo obhajca – kedy dochádza k využívaniu tohto inštitútu a na čo slúži?

Ex offo obhajca je obhajca ustanovený súdom (z úradnej moci) v prípade, ak si obvinený nezvolí obhajcu sám. To je tradičný inštitút trestných poriadkov a dôležitá súčasť systému ochrany základných práv vo vyspelých právnych poriadkoch. Ide zároveň o prevenciu pred zneužívaním trestného práva zo strany štátnych orgánov.

Ako často sa obhajcovia prideľujú ex offo? Deje sa to v desiatkach, alebo skôr v stovkách prípadov ročne?

Ide o rutinnú vec, sú to stovky prípadov ročne. Advokáti teda plnia aj túto širšiu úlohu pri ochrane zákonnosti trestných konaní. Prípady, keď obvinený musí mať obhajcu, sú uvedené v § 37 Trestného poriadku. Napríklad po vznesení obvinenia sa povinná obhajoba vyžaduje v prípadoch väzobného stíhania, ak ide o obzvlášť závažný zločin, ak sa koná proti mladistvému alebo ak má súd pochybnosti o schopnosti obvineného obhajovať sa sám.

súd, fico, atentát, cintula, šts Čítajte viac Atentátnik na Fica prišiel o advokátku. Vybral si nového zástupcu sám?

Ako vyzerá proces prideľovania ex offo obhajcu k určitým prípadom? Je to náhodný výber, alebo sa advokát môže k prípadu aj prihlásiť?

Slovenská advokátska komora (SAK) sa dlhodobo usilovala o transparentný systém prideľovania, aby bolo rozdeľovanie spravodlivé a zároveň garantovaná nezávislosť advokátov. Výsledkom je systém náhodného elektronického prideľovania, ktorý prevádzkuje ministerstvo spravodlivosti SR. V rámci tohto systému sa veci náhodne prideľujú advokátom, ktorí si v systéme SAK zvolili ako jednu zo špecializácií aj obhajobu v trestných veciach (čo môže urobiť každý advokát), a to podľa regionálneho kľúča (pôsobnosť jednotlivých súdov). Systém zároveň zohľadňuje náročnosť prípadov, teda aby boli veci prideľované rovnomerne aj z hľadiska závažnosti trestných činov.

Kto platí služby ex offo obhajcu, ak ho teda klient nevybral sám? Štát alebo obvinený?

Trovy povinnej obhajoby platí štát. Ak bol obžalovaný právoplatne uznaný za vinného, je povinný nahradiť štátu vyplatenú odmenu a náhradu ustanovenému obhajcovi, ak nemá nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú náhradu.

Šutaj Eštok: Vyšetruje sa aj verzia, že páchateľ nebol osamelý vlk
Video
Zdroj: TV Pravda

Aké sú sadzby za prácu ex offo advokáta, sú porovnateľne s tak povediac „trhovými“ cenami služieb?

Náhradu za právne služby v trestnom konaní upravuje vyhláška ministerstva spravodlivosti o odmenách a náhradách advokátov. Výška tejto odmeny má vplyv na kvalitu ochrany základných práv a slobôd a SAK dlhodobo upozorňuje na to, že tieto tarifné odmeny by mali byť významnejšie valorizované. Zastávame názor, že od toho, ako štát pristupuje k ochrane práv aj tých ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti, sčasti bez peňazí a ktorými spoločnosť neraz pohŕda, sa meria úroveň celého systému ochrany práv.

V prípade tarify za ex offo obhajobu považujeme za problém to, že odmeny za jednotlivé úkony sa počítajú ako zlomky z vymeriavacieho základu, ktorým je priemerná mzda v hospodárstve určená spred troch rokov. Teda výpočtový základ nezohľadňuje reálny vývoj cien. Ex offo obhajoba je zároveň riadnou obhajobou, v mnohých prípadoch ide o komplexnú a mimoriadne náročnú činnosť, kde výška odmeny určenej vo vyhláške nie je podľa nášho názoru primeraná. Problémom navyše nie len samotná výška tarify, ale aj to, že v praxi často dochádza k veľmi oneskorenému vyplateniu odmeny dávno po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.

Ak by niektorá strana – obhajca alebo obvinený – nebola spokojná s tým, ako sa vyvíja spolupráca, za akých podmienok by mohla z toho vycúvať? Treba to nejako odôvodniť?

Sú situácie, keď právnik môže odmietnuť klienta, napríklad pre zaneprázdnenosť alebo narušenie vzájomnej dôvery s klientom. Sú aj situácie, keď je doslova povinný prevzatie obhajoby odmietnuť. Tieto prípady sú podrobne upravené v § 21 zákona o advokácii. Jedným z nich je, ak advokát v tej istej veci poskytol právne služby inému obvinenému, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami toho, kto o poskytnutie právnych služieb žiada.

V prípade, keď páchateľ trestného činu je viac-menej známy a istý, ako je to napríklad pri atentáte na premiéra Fica, čo vlastne je úlohou obhajcu na súde a počas vyšetrovania? Zrejme nemá za úlohu presvedčiť policajtov, súd a verejnosť, že obvinený nespáchal trestný čin.

Úlohu advokáta nie je možné zužovať len do zjednodušenej predstavy, že jeho cieľom je za každých okolností oslobodiť obvineného. Úlohou advokáta je garantovať spravodlivý proces a všetky práva obvineného. Ako predseda SAK, samozrejme, v žiadnom prípade nebudem komentovať konkrétne živé trestné konanie.

Sudca poslal atentátnika do väzby, rozhodnutie nie je právoplatné
Video
Zdroj: TV Pravda

Len vo všeobecnosti upozorňujem, že pri každom trestnom čine sa skúmajú všetky povinné znaky skutkovej podstaty trestného činu, teda objektívna, ale aj subjektívna stránka, takisto okolnosti vylučujúce zodpovednosť za trestný čin (napríklad nepríčetnosť alebo vek menej ako 14 rokov). Prípadne či boli dôkazy obstarané zákonne, takisto či navrhovaný trest je primeraný a či boli dodržané ďalšie zásady trestného konania. Ide len o niekoľko príkladov mnohých ďalších aspektov, na ktoré je potrebné dbať pri trestnom konaní a ktoré dokáže efektívne garantovať len profesionálny advokát.

Ak by sa odsúdený páchateľ rozhodol pre súdne konanie napríklad na ESĽP, má nárok na pridelenie ex offo obhajcu na zastúpenie svojich práv aj v tomto konaní? Alebo v tomto prípade by mal platiť služby obhajcu sám?

V princípe platí, že mandát obhajcu končí právoplatným skončením veci. Ak by však bolo počas konania potrebné podať napríklad ústavnú sťažnosť, prípadne aj sťažnosť na medzinárodný súd, tak toto závisí od konkrétnej situácie. Samozrejme, je možné aj udelenie osobitného poverenia od klienta.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ