Letisko v Sliači nie je pripravené na prílet stíhačiek F-16. Dôvodom je aj sporné rozhodnutie Naďa, zistili vládni kontrolóri

Anna Mogilevskaia | 29.05.2024 09:22
Kontrola strategických investícií ministerstva obrany odhalila zásadné problémy s plánovaním, ale aj manažérske zlyhania vedenia rezortu. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR preveril hospodárenie ministerstva v rokoch 2019 až 2022, teda v časoch, kedy mu šéfovali Peter Gajdoš (SNS) a Jaroslav Naď (vtedy OĽaNO, dnes Demokrati). Najsilnejšiu kritiku kontrolórov si zaslúžila jedna z najväčších obranných investícii, obnova vojenského letiska Sliač. NKÚ ju označil za príklad zlej praxe, pričom významné zlyhania boli zistené aj v procese prípravy, aj pri riadení obnovy. Národní audítori skritizovali aj spoluprácu ministerstva obrany s Agentúrou NATO pre podporu a obstarávanie.
Kaliňák: Obnova Sliaču je v úplných začiatkoch, jej dokončenie bude trvať tri roky
Video
Zdroj: TV Pravda

Plánovanie rozvoja v oblasti obrany bolo v ostatných rokoch chaotické. Kontrolóri NKÚ zhodnotili strategické plánovanie ministerstva obrany v rokoch 2019 až 2022 a dospeli ku kritickému záveru. Vo svojej správe upozornili, že sa priority rezortu často aj bez širšej diskusie upravovali a neboli rešpektované pravidlá udržateľného finančného zabezpečenia investícií, čo neraz spôsobilo problémy pri príprave a realizácii dôležitých projektov.

Problémy pri kľúčovej investícii

Kontrolóri totiž zistili, že v dôsledku častých úprav ministerstvo obrany nevie naplniť vlastné plány, čím sa zhoršuje stav obrannej infraštruktúry a narastá investičný dlh. V kontrolovanom období rezort zrealizoval iba 53 percent z pôvodne naplánovaných investičných akcií, teda iba polovicu, upozornili kontrolóri. Odporučili preto rezortu obrany prispôsobiť proces plánovania projektov schopnostiam ich realizácie, ako aj schopnosti rezortu zabezpečiť potrebný personál, či dokončiť ich v stanovenom termíne.

Najväčší problém kontrola zistila pri najvýznamnejšej bezpečnostnej investícii – obnove vojenského letiska Sliač, ktoré súvisí s nákupom flotily moderných stíhačiek F-16. Celý príbeh obnovy letiska vládni audítori označili za „príklad zlej praxe”. Významné zlyhania identifikovali v celom procese prípravy, ako aj pri projektovom riadení tejto strategickej investície. Poznamenali tiež, že určité chyby nastali v dôsledku spôsobu, akým ministerstvo obrany celý proces manažovalo.

Výcvik slovenských pilotov na stíhačkách F-16

Výcvik slovenských pilotov na stíhačkách F-16 prebieha v rámci 162. krídla národnej gardy štátu Arizona na letisku Tucson.

Fotogaléria
Výcvik slovenských pilotov na stíhačkách F-16 v...
Výcvik slovenských pilotov na stíhačkách F-16 v...
+6Výcvik slovenských pilotov na stíhačkách F-16 v...

Audítori v správe konštatujú, že rozhodnutie o nákupe stíhačiek F-16 a rekonštrukcie Sliaču síce padlo v roku 2018, ani po takmer šiestich rokoch však nie je jasné, kedy bude projekt ukončený a tiež aký bude finálny účet za jeho komplexnú opravu. Nevedno ani to, kedy budú môcť stíhacie lietadlá F-16 na zrekonštruovanom letisku operovať. „NKÚ už pred štyrmi rokmi, pri analýze opodstatnenosti nákupu F-16, upozornil na významné riziká spojené s ohrozením termínov naviazaných na úspešnú realizáciu projektu. Nedostatočné projektové riadenie sa v konečnom dôsledku môže premietnuť do výraznej úpravy rozpočtu,” konštatujú kontrolóri.

Ďalej upozorňujú, že za uplynulý čas objem finančných nákladov na obnovu Sliača sa zväčšil štvornásobne. „V roku 2018 sa počítalo s nákladmi na rekonštrukciu letiska vo výške 55 miliónov eur, rezort obrany v roku 2023 už pracoval so sumou viac ako 125 miliónov. Dnes sú náklady opäť aktualizované a blížia sa k výdavkom vo výške 150 až 200 miliónov,” upozorňuje NKÚ.

Ani táto suma však nie je konečná, pokračujú audítori. Cena obnovy vojenského letiska bude závisieť od výsledku verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, ktoré má na starosti Agentúra NATO pre podporu a obstarávanie (NATO Support and Procurement Agency, NSPA). V roku 2020 totiž vláda na odporúčanie ministerstva obrany, ktoré v tom čase viedol Jaroslav Naď (Demokrati), rozhodla, že na obnove Sliača bude spolupracovať s Agentúrou NATO – NSPA, cez ktorú bude obstarávať dodávateľov.

Slovakia F16Block70 Ceremony DAG 0240 Čítajte viac Prvé F-16 prídu na Slovensko o dva mesiace. Stále však nemajú pristávaciu dráhu, ani hangáre

Milión na poplatky

Podľa NKÚ prenesenie zodpovednosti za rekonštrukciu vojenského letiska z rezortu obrany na zahraničnú agentúru výrazným spôsobom znížilo rozsah kontroly a transparentnosti projektu. „Nenastal významnejší posun v praktickej realizácii tohto kľúčového investičného projektu. Nehovoriac o tom, že Agentúre NATO bol už pred štyrmi rokmi poskytnutý preddavok vo výške 68 miliónov eur na jeho realizáciu. Národní kontrolóri zistili, že doposiaľ bolo využitých len bezmála 10 miliónov eur, a to hlavne na projektovú dokumentáciu a administratívne poplatky,” kritizujú vývoj audítori.

Poukázali ďalej, že značná časť tejto sumy, konkrétne 1,3 milióna eur, nebola použitá na nákup tovarov a služieb, ale na administratívne poplatky samotnej Agentúry NSPA. Daň z pridanej hodnoty (DPH) za tie nákupy, ktoré agentúra zrealizovala, musí uhradiť ministerstvo obrany zo štátneho rozpočtu.

„Kontrola potvrdila, že príprava a obstaranie projektu cez zahraničnú agentúru neprispeli k zrýchleniu procesov a ani k lepšiemu riadeniu či koordinácii všetkých zainteresovaných strán. Kritické meškanie v harmonograme prác má dnes už bezpochyby dopad nielen na otázky spojené s bezpečnosťou, ale zlé riadenie kľúčovej investície bude mať negatívny dopad na napätý štátny rozpočet,“ konštatuje predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Doplnil tiež, že podľa úradu by malo vedenie ministerstva využiť Agentúru NATO iba na konzultačno-poradenské služby.

Tým, že rezort riešil riadenie celého procesu obnovy cez zahraničnú agentúru, štát stratil priamu kontrolu nad celým procesom realizácie projektu, vrátane finančného riadenia či obstarávania, doplnil šéf NKÚ. Z celkového počtu 33 projektov, ktoré sa týkajú rekonštrukcie vojenského letiska Sliač, 11 sa uskutočňuje cez Agentúru NSPA, sedem cez ďalšie programy NATO a 15 je národných projektov.

Robert Kaliňák, Čítajte viac Kaliňák pre Pravdu: Na ochranu neba potrebujeme ešte viac stíhačiek, o nákupe náhrady za S-300 sa už rokuje

Varujú pred dôsledkami

Je vysoko pravdepodobné, že rekonštrukcia letiska Sliač nebude ukončená do dodávky stíhacích lietadiel F-16, myslia si analytici NKÚ. Upozornili totiž, že už o niekoľko mesiacov majú prísť prvé tri stíhacie lietadlá F-16. V prvom kvartáli 2025 by malo byť na Slovensko dodaných ďalších sedem kusov, posledné štyri lietadlá podľa harmonogramu prídu v druhom kvartáli 2026.

Ministerstvo obrany preto ešte pred rokom rozhodlo, že za dočasný domov pre stíhačky bude slúžiť vojenská základňa v Kuchyni, ktorá sčasti disponuje infraštruktúrou vhodnou pre F-16. Zatiaľ na tomto letisku chýbajú hangáre pre nové lietadlá, no ministerstvo obrany pred niekoľkými dňami vybralo firmu, ktorá pre ne má doviezť dočasné mobilné stojiská. Kontrolóri NKÚ však upozorňujú, že v Kuchyni je možné uskladniť len osem stíhačiek z celkového počtu 14. Toto pre štátny rozpočet znamená ďalšie neplánované náklady, varujú odborníci.

Stíhačky F-16 pre Slovensko už sú vyrobene. Výrobca slávnostne odovzdal prvé kusy
Video
Zdroj: Lockheed Martin Corporation

„V prípade, ak rekonštrukcia letiska Sliač nebude ukončená v termíne t. j. do roku 2025, tak z letiska Kuchyňa bude prevádzkovaných osem lietadiel a šesť lietadiel bude využívaných na výcvik pilotov v USA. Uskladnenie stíhacích lietadiel F-16 v priestoroch americkej leteckej základne bolo predbežne odhadované na náklady cca 4 mil. eur na dva roky,” spočítali v národnej kontrolnej autorite.

NKÚ na zaver skonštatoval, že obstaranie obnovy Sliača cez Agentúru NATO neprispelo k jeho rýchlejšej realizácii. V hodnotiacej správe sa tiež píše, že došlo k nedostatkom pri manažérskom riadení zainteresovaných organizačných zložiek rezortu MO SR, ktoré predkladali požiadavky, plánovali a realizovali projekt.

Ministerstvo zvažuje zmenu

Ministerstvo obrany pod vedením Roberta Kaliňáka (Smer) už pred niekoľkými týždňami avizovalo, že pre meškanie na Sliači prehodnocuje ďalšiu spoluprácu s Agentúrou NSPA. Bývalý minister obrany Jaroslav Naď, za čias ktorého spolupráca so zahraničnou agentúrou bolo rozbehnutá, sa k otázkam Pravdy nevyjadril. Ministerstvo obrany tiež nereagovalo na žiadosť o reakciu na závery kontroly NKÚ.

Zo správy audítorov však vyplýva, že rezort sa so zisteniami nestotožňuje. Úrad totiž vypracoval protokol o výsledku, v ktorom popísal zistenia a odporúčania pre rezort obrany. Ministerstvo voči protokolu vznieslo námietku „proti pravdivosti, úplnosti alebo preukázateľnosti kontrolného zistenia”. NKÚ ju preveril, avšak nezistil skutočnosti, ktorými by bola spochybnená pravdivosť, úplnosť a preukázateľnosť zistení kontrolórov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ