Robí ministerstvo nadprácu pre politickú stranu?

Rezort práce na čele s Jánom Richterom v posledných dňoch rozposlal vyše dvoch miliónov letákov s názvom Pomáhame ľuďom, ktorých grafika a tlač vyšli ministerstvo na 66-tisíc eur. V brožúrke sa Richter, ktorý kandiduje za Smer z dvanásteho miesta, svojou fotkou prihovára čitateľom.

21.12.2019 09:50
debata (20)

Zatiaľ čo ministerstvo tvrdí, že ide o štandardný informačný materiál rezortu, organizácia Transparency International Slovakia upozorňuje, že ide skôr o propagáciu práce Richtera a jeho ministerstva, ktorá je v rozpore s princípom férovej volebnej súťaže. Preto aj podala podnet štátnej volebnej komisii. Podľa právnika Marka Domina z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa špecializuje na volebné právo, je posúdenie, či ide o volebnú kampaň, zložitejšie. Najväčším problémom je podľa neho najmä nejednoznačný a „bezzubý“ zákon o volebnej kampani.

Zákon hovorí, že kampaňou je akákoľvek činnosť politických strán a kandidátov, za ktorú sa zvyčajne platí úhrada, smerujúca k propagácii ich činnosti, cieľov a programu za účelom získania volenej funkcie. Možno hovoriť o kampani aj v prípade propagačných letákov ministerstva?

Myslím si, že do určitej miery áno. Problém je len ten, že sa predpokladá, že každé ministerstvo bude informovať občanov o svojej činnosti, čo je v podstate aj povinnosťou ministerstva v istom zmysle. Samozrejme, je to obzvlášť citlivé v tomto období. Zákon hovorí, že kampaň je činnosť, za ktorú sa obvykle platí úhrada. Predpokladám, že tlač a distribúcia letákov je teda činnosť, za ktorú sa obvykle platí bežne v tom marketingovom svete. Takže podľa tej definície by som sa skôr priklonil k tomu, že je to forma volebnej kampane. Protiargumentom môže byť, že tam nie je žiadna zmienka ohľadom strany, ktorú by mal leták podporovať. Tam je však ďalší problém, že zákon je trochu bezzubý. Pokiaľ to niekto chce obísť tým, že neuvedie výslovne názov strany, ktorú by to malo propagovať, tak je to problematické a náročné na posúdenie. Skôr by som sa priklonil k tomu, že to vykazuje skôr znaky volebnej kampane vzhľadom na tú formu, ale najmä vzhľadom na to načasovanie. Lebo nie je asi obvyklé, že by to ministerstvo robilo pravidelne, napríklad každý polrok.

Dalo by sa možno pri posudzovaní, či ide o volebnú kampaň, oprieť v zákone o slovo „kandidát“, ktorým minister Richter je?

Je všeobecne známe, že kandidátom je, a to relatívne vysoko postaveným. Myslím si teda, že keby sa niekto vyhováral len v tom zmysle, že tam nie je výslovný odkaz na stranu, že to by bolo potom veľmi jednoduché všetky tie pravidlá volebnej kampane obísť. Treba však dodať, že zákon hovorí aj o tom, že ak vedie volebnú kampaň ten, kto nemôže, tak je tam sankcia – pokuta zo strany ministerstva vnútra. Ale neviem si predstaviť, že by ministerstvo vnútra pokutovalo ministerstvo práce. Prakticky je to nepredstaviteľné, takže je tam asi ten problém, že zákon je na takúto činnosť krátky.

Je v prípade porušenia zákona možná sanácia protiprávneho stavu napríklad tým, že si tieto výdavky za letáky strana zaráta do svojich výdavkov?

To by teoreticky možné bolo, len tam je ten problém, že zákon stanovuje jasne, kto vedie volebnú kampaň. V tomto prípade ju môže viesť len strana. Tým, že tam nie je žiadna iná sankcia, ktorá prichádza do úvahy, tak si viem predstaviť, že sa tieto výdavky zahrnú do toho limitu politickej strany. Ale asi žiaden iný postih si neviem predstaviť. Celkový problém je v zákonnom nastavení. Úprava sa tvári veľmi podrobne, ale v podstate je taká deravá, že v praxi je problém potom postihnúť takéto konanie. Keby takéto letáky spravil bežný občan, nejakým spôsobom by takto chcel vyjadriť podporu, tam by sa ešte dalo uvažovať, že ak je nejasná úprava, tak by to malo svedčiť skôr v prospech práva jednotlivca. To znamená v prospech slobody prejavu. Ale v tomto prípade, keď ide o ministerstvo – štátny orgán, nedá sa hovoriť o základných právach. Asi by som to zhrnul, že to vykazuje znaky volebnej kampane, ale obávam sa, že asi to nebude postihnuteľné.

Možno sa na porušenie férovej volebnej súťaže pozerať aj spôsobom, že strana, ktorá má pod sebou ministerstvo, je zvýhodnená oproti ostatným?

<Ak>Dalo by sa to v podstate konštatovať aj tým, lebo aj ústava vyžaduje, že súťaž politických strán má byť slobodná, teda zákonná úprava má zabezpečiť nejakú férovosť. Samozrejme, strany, ktoré majú aktuálny prístup k verejným funkciám, majú istým spôsobom výhodu. Problém je nájsť hranicu medzi informovaním o činnosti štátneho orgánu, lebo to sa očakáva, a čo už je nejaká nadpráca a čo je volebná kampaň. Takže vždy treba posudzovať aj obsah, formu, aj čas a tieto veci skôr napovedajú, že to má povahu tej kampane.

Záväzným výkladom tak bude rozhodnutie volebnej komisie?

Štátna komisia má právomoc podľa zákona podávať výklad vo vzťahu k vedeniu volebnej kampane a ministerstvo vnútra je orgán, ktorý môže pokutovať subjekty. Ale neviem si predstaviť, že by jedno ministerstvo pokutovalo druhé. Taký stav ešte nenastal.

© Autorské práva vyhradené

20 debata chyba
Viac na túto tému: #Ján Richter #Smer #parlamentné voľby 2020