Do NR SR môžu cez krúžky prejsť aj kandidáti na nezvoliteľných miestach

Do Národnej rady (NR) SR sa môžu dostať aj kandidáti na poslancov, ktorí sa na kandidačných listinách svojich politických strán nachádzajú na zdanlivo nezvoliteľných miestach. O prideľovaní mandátov v NR SR hovorí zákon o podmienkach výkonu volebného práva.

28.02.2020 07:10
debata (4)

Mandáty sú strane pridelené v poradí, v akom sú kandidáti uvedení na hlasovacom lístku. Ak je strane alebo koalícii pridelených viac mandátov a viac kandidátov získalo aspoň tri percentá hlasov, „mandáty dostanú kandidáti postupne v poradí podľa najvyššieho počtu získaných prednostných hlasov“, píše sa v zákone.

Najviac môže volič krúžkovať štyroch kandidátov. Odovzdať môže aj menej krúžkov, viac však nie. Kým pri menšom počte sa na preferenčné hlasy prihliada, pri vyššom nie. Vtedy hlas dostane strana, ktorá je uvedená na hlasovacom lístku v obálke, nie však vybraní kandidáti, uvádza na svojom webe ministerstvo vnútra.

Rezort upozorňuje na to, že do obálky nesmie volič vložiť viac ako jeden hlasovací lístok, v opačnom prípade je jeho hlas neplatný. Volič hlasuje za plentou, kde vyberie hlasovací lístok, prípadne udelí aj preferenčné krúžky, a vloží lístok do obálky. Tú potom vloží do volebnej schránky.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, lebo nemôže čítať alebo písať, a oznámi to pred hlasovaním okrskovej volebnej komisii, môže so sebou vziať za plentu inú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila ho do obálky. Takouto osobou nemôže byť podľa MV člen komisie. „Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie,“ dodáva rezort vnútra na svojom webe.

Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára. Hlasovať v nich môžu všetci občania SR, ktorí budú mať v deň hlasovania aspoň 18 rokov. Voľby budú stáť viac ako 12,6 milióna eur. V ére samostatného Slovenska pôjde o ôsme parlamentné voľby v poradí. Na Slovensku sú viac ako štyri milióny oprávnených voličov.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #parlamentné voľby 2020