logo SNS 9

SNS

predseda - Andrej Danko
Predvolebné prieskumy 5% hranica zvoliteľnosti
5,0%
14.2. AKO
4,4%
13.2. Focus
6,0%
8.2. MVK
5,1%
7.2. AKO
5,5%
5.2. Polis
5,2%
26.1. Focus
5,9%
20.1. AKO
6,3%
16.1. Polis
5,1%
16.1. Focus
6,2%
10.1. AKO
5,4%
12/2019 Focus
7,0%
12/2019 Polis
6,1%
11/2019 Polis
6,4%
11/2019 AKO
6,8%
10/2019 Focus
Kandidátka strany
1.
Andrej Danko, JUDr. 45 r., poslanec NR SR Miloslavov
2.
Jaroslav Paška, Ing. arch. 65 r., poslanec NR SR Bratislava
3.
Eva Smolíková, Mgr. 56 r., poslankyňa NR SR Dolný Ohaj
4.
Anton Hrnko, PhDr., CSc. 65 r., historik Stupava
5.
Gabriela Matečná, Ing. 55 r., ministerka Bratislava
6.
Štefan Zelník, MUDr., PhD. 65 r., poslanec NR SR Žilina
7.
Tibor Bernaťák, JUDr. 45 r., poslanec NR SR Bratislava
8.
Dušan Tittel, Ing. 53 r., poslanec NR SR Bratislava
9.
Karol Farkašovský, PhD. 64 r., poslanec NR SR Bratislava
10.
Rudolf Urbanovič, Ing. 59 r., štátny tajomník Liptovský Mikuláš
11.
Stanislav Kmec 54 r., poslanec NR SR Snežnica
12.
Eva Antošová, Ing. 55 r., poslankyňa NR SR Nitra
13.
Radovan Baláž, Ing. 37 r., poslanec NR SR Banská Bystrica
14.
Magdaléna Kuciaňová, JUDr. 63 r., poslankyňa NR SR Moravany nad Váhom
15.
Juraj Soboňa, Ing. 58 r., poslanec NR SR Solčany
16.
Tibor Jančula 50 r., poslanec NR SR Bernolákovo
17.
Peter Pamula 49 r., poslanec NR SR Dobšiná
18.
Martina Lubyová, JUDr., Mgr., PhD. 52 r., ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava
19.
Peter Gajdoš, Ing. 60 r., minister obrany Bratislava
20.
Erik Zbiňovský 51 r., SZČO Prešov
21.
Ján Krišanda, Mgr. 55 r., športový manažér Majerovce (strana ho stiahla)
22.
Erik Gemzický, Ing., PhD. 37 r., starosta obce Ľubeľa
23.
Tibor Mikuš, Ing., PhD. 67 r., energetik Suchá nad Parnou
24.
Zdenko Čambal, PhDr. 57 r., primátor mesta Holíč Holíč
25.
Alena Zvarová Bašistová, doc. PhDr., PhD. 43 r., vysokoškolská učiteľka Košice
26.
Ján Hoľko, RSDr., CSc. 65 r., generálny tajomník služobného úradu Bratislava
27.
Lukáš Machala, JUDr. 45 r., štátny radca Bratislava
28.
Cyril Leško, PhDr. 68 r., analytik Župčany
29.
Pavol Bečarik, Ing. 60 r., primátor mesta Spišská Nová Ves
30.
Július Buchta, Ing. 46 r., primátor mesta Revúca Revúca
31.
Emil Divéky 44 r., riaditeľ Diviaky nad Nitricou
32.
Dagmar Kramplová, Mgr. 61 r., ekonómka Bratislava
33.
Jaroslav Barcaj, Ing. 54 r., ekonóm Senica
34.
Michal Lavrík, PhDr. 45 r., prednosta okresného úradu v sídle kraja Dolný Kubín
35.
Jaroslav Regec, Ing. 56 r., lesný inžinier Snina
36.
Lukáš Parízek, Mgr. 33 r., štátny tajomník Bratislava
37.
Maroš Pavlovič, Mgr. 27 r., právnik Topoľčany
38.
Slavomír Kupka, Bc. 41 r., špecialista prevádzky Čadca
39.
Ingrid Poliaková, PhDr. 53 r., prednostka okresného úradu Brezno
40.
Eva Milučká, Ing. 32 r., ekonómka Martin
41.
Zdenko Kozák 55 r., riaditeľ spoločnosti Martin
42.
Slávka Kramárová, PaedDr. 62 r., pedagogička Sereď
43.
Peter Šaško, MUDr. 46 r., lekár Tvrdošín
44.
Milan Garaj, Ing., PhD. 40 r., starosta obce Obyce
45.
Zuzana Škopcová, Dipl. Ing. 32 r., riaditeľka kancelárie predsedu SNS Stupava
46.
Pavol Goriščák, Mgr. 37 r., právnik Bardejov
47.
Martin Bátovský, Mgr. 49 r., vedúci oddelenia školstva MsÚ Levice
48.
Pavel Gavalec, Ing. 41 r., prednosta okresného úradu Poltár
49.
Igor Vavro, JUDr. 58 r., prednosta okresného úradu Prievidza
50.
Rafael Rafaj, Mgr. 60 r., publicista, mediálny analytik Bratislava
51.
Dávid Demečko, PaedDr., PhD. 38 r., prednosta okresného úradu Spišská Nová Ves
52.
Dušan Kišfaluši, Ing. 35 r., manažér Zvolen
53.
Dušan Galbavý, PaedDr. PhDr., PhD. 40 r., vedúci odboru školstva Párnica
54.
Rastislav Šepták, Ing. 52 r., technik Trenčianske Teplice
55.
Jaroslav Olejar, Mgr. 51 r., manažér Giraltovce
56.
Milan Králik 54 r., starosta obce Kysucký Lieskovec
57.
Juraj Kližan, Ing. 38 r., starosta obce Skačany
58.
Anton Štefko 63 r., starosta obce Lutiše
59.
Dušan Bosák, Ing. 48 r., podnikateľ Žiar nad Hronom
60.
Branislav Borsuk, Ing. 47 r., riaditeľ štátneho podniku Nitra
61.
Jozef Žabka 55 r., starosta obce Kotrčiná Lúčka
62.
Miroslav Kolenčík, Ing. 31 r., stavebný inžinier Oravská Lesná
63.
Ján Jakubianský, Mgr. 47 r., riaditeľ ÚPSVaR Stará Ľubovňa Jakubany
64.
Ivan Bubela, Ing. 54 r., technický manažér Považská Bystrica
65.
Eva Petrášková, MUDr. 60 r., lekárka Banská Štiavnica
66.
Branislav Hrbček 47 r., starosta obce Lúčky Lúčky
67.
Stanislav Haramia, Ing. 55 r., poľnohospodársky inžinier, projektant Malacky
68.
Miroslav Brincko, Mgr. 58 r., inšpektor BOZP Levoča
69.
Boris Mihálik, Ing. 57 r., vedúci lesnej správy Hriňová
70.
Jaroslava Bernátová, MUDr. 43 r., lekárka, kardiologička Nové Zámky
71.
Ján Holodňák, Ing. 56 r., živnostník Svidník
72.
Igor Baboľ, Ing. 61 r., riaditeľ Technických služieb mesta Hnúšťa Hnúšťa
73.
Ľudovít Hajduk, prof. PhDr. Mgr., PhD. 49 r., riaditeľ, prorektor Bratislava
74.
Peter Zelený, MUDr., MPH 41 r., lekár Spišská Nová Ves
75.
Patrik Františka, Ing. 46 r., riaditeľ hotela Batizovce
76.
Martin Mikuš 45 r., štátny zamestnanec Bánovce nad Bebravou
77.
Ľuboš Bernát 45 r., IT technik Šarišské Michaľany
78.
Eduard Hartmann 54 r., športový manažér Trenčín
79.
Zdena Fidriková, JUDr. 49 r., compliance manažér Turčianske Teplice
80.
Michal Mihálik, MBA 33 r., manažér Červeník
81.
Vladimíra Bartovičová, Mgr. 43 r., vedúca oddelenia správy majetku Šurany
82.
Juraj Kološta, Mgr. 39 r., pedagogický zamestnanec Nová Baňa
83.
Martina Demjanová, Ing. 36 r., zamestnankyňa ÚPSVaR Stropkov Stropkov
84.
Milan Husár 60 r., starosta obce Nižné Nemecké
85.
Jozef Galbavý 47 r., SZČO Dolná Strehová
86.
Ingrid Meňky, PhDr. 51 r., námestník Nitra
87.
Viera Nemcová 58 r., starostka obce Henckovce
88.
Eva Harsághy, Ing. 48 r., ekonómka Malý Šariš
89.
Janka Bagiová, Bc. 47 r., špeciálna pedagogička Ružomberok
90.
Ladislav Černák, JUDr. 54 r., vedúci odboru OÚ Maňa
91.
Maroš Borza, Ing. 47 r., štátny zamestnanec Pezinok
92.
Andrea Jankovičová, Ing. 49 r., riaditeľka Beluša
93.
Jaroslav Božik 67 r., starosta obce Jacovce
94.
Milan Mlynár, Ing. 45 r., starosta obce Gočovo
95.
Igor Lacko, Ing. 41 r., starosta obce Málinec Málinec
96.
Peter Zorvan, Ing., PhD. 59 r., štátny zamestnanec Banská Štiavnica
97.
Martin Čornej, Ing. 27 r., finančný analytik Michalovce
98.
Peter Štepianský, Mgr. 41 r., starosta Hostie
99.
Ján Harant, Ing., MBA 58 r., riaditeľ úradu Považská Bystrica
100.
Peter Ďurček, JUDr. 46 r., štátny tajomník Bratislava
101.
Michal Magnes 42 r., podnikateľ Trebišov
102.
Ľubomír Pidaný, Ing. 56 r., súkromný podnikateľ Vranov nad Topľou
103.
Juraj Strempek, Ing. 38 r., vedúci oddelenia ekonomiky a rozpočtu Bratislava
104.
Peter Bendík, PhDr. Mgr. 37 r., starosta obce Vlková Vlková
105.
Dominik Veselovský, Bc. 25 r., študent práva Horné Pršany
106.
Ján Pivovarník, Ing. Mgr., PhD. 53 r., vysokoškolský pedagóg Hanušovce nad Topľou
107.
Igor Daško 48 r., stavebný technik, starosta Kameničany
108.
František Pitoňák, JUDr. 50 r., advokát Levoča
109.
Monika Gergeľová, Mgr. 39 r., etička Čaňa
110.
Jana Ďurčeková, Mgr. 53 r., starostka obce Malé Vozokany Malé Vozokany
111.
Milan Lapšanský, Ing. 47 r., generálny štátny radca Nitra
112.
Peter Šagát, Mgr. 56 r., prezident odborového zväzu hasičov Topoľčany
113.
Milan Rýzek 59 r., technik Prietrž
114.
Jaromír Kudláček, Mgr. 32 r., generálny štátny radca MV SR Liptovský Hrádok
115.
Marek Chovan, JUDr., PhD. 29 r., vedúci úradu Láb
116.
Ingrid Vrkočová, JUDr. 52 r., štátna zamestnankyňa Brezová pod Bradlom
117.
Milan Tropp, Ing. 31 r., podnikateľ Stará Lesná
118.
Dušan Macho, PhDr. 58 r., starosta obce Práznovce
119.
Veronika Mlynárová, Mgr. 39 r., riaditeľka ÚPSVaR Poprad Poprad
120.
Ľubomír Grišlo, Ing. 48 r., riaditeľ RO SPF Zamarovce
121.
Marek Vyhnička 43 r., riaditeľ spoločnosti Banská Bystrica
122.
Anton Lamanec, Ing. 60 r., podnikateľ Raslavice
123.
Jana Beňáková Tulisová, Ing., PhD. 35 r., asistentka Bytča
124.
Dušan Brezovský 54 r., dôchodca Gbely
125.
Ingrid Jedličková, Mgr. 49 r., živnostníčka Podzámčok
126.
Ján Rohár, Bc. 23 r., študent vysokej školy Senec
127.
Štefan Baniar, Mgr. 56 r., živnostník Čaka
128.
Denisa Krásna, Mgr. 44 r., štátna zamestnankyňa Bratislava
129.
Martina Stachová 30 r., účtovníčka Bratislava
130.
Mária Gáborová, PhDr. 53 r., riaditeľka Prešov
131.
Andrea Žideková, MUDr. 47 r., lekárka - gynekologička - pôrodníčka Liptovský Mikuláš
132.
Samuel Sovík, Ing. 35 r., projektový manažér Šaľa
133.
Tomáš Boroš, Ing. 38 r., výkonný riaditeľ Plavé Vozokany
134.
Róbert Švec 39 r., SZČO Skačany
135.
Ján Kalafus 52 r., SZČO Nálepkovo
136.
Vladimír Turan, Ing. 68 r., dôchodca Moravany nad Váhom
137.
Miroslav Barna, Ing. 40 r., administratívny pracovník Prešov
138.
Ján Mihálik, Ing. 31 r., IT špecialista Bratislava
139.
Michal Kanca, Ing. 25 r., finančný analytik Michalovce
140.
Miroslav Libič, Mgr. 46 r., pedagóg Bánovce nad Bebravou
141.
Ľubica Strážayová, Bc. 47 r., odborná radkyňa Viničné
142.
Ladislav Lukáč 46 r., záchranár, vodič RZP, RLP Revúca
143.
Martin Ostrovský, Mgr. 32 r., ortopedický technik Horné Orešany
144.
Jozef Hloška 45 r., technik - energetik Martin nad Žitavou
145.
Sylvia Kmotorková 50 r., výkonná manažérka Krušovce
146.
Slavomír Hanuska, PaedDr. 45 r., riaditeľ bilingválneho gymnázia Zvolenská Slatina
147.
Branislav Ondruška, Mgr. 35 r., psychológ Handlová
148.
Miroslav Sedláček, Mgr. 47 r., hasič Kostolné Kračany
149.
Martin Hudec, PhDr. Mgr. 46 r., riaditeľ nemocnice Martin
150.
Anton Danko, Ing. 61 r., primátor mesta Poprad Poprad
Všetky kandidujúce strany

Strana svoje programové priority nedodala.

Program na webovej stránke strany…

Slovenská národná strana (SNS) je pravicová a nacionalistická strana. V kultúrnoetických otázkach je konzervatívna. Strana vznikla v roku 1990, avšak profiluje sa ako nástupca Slovenskej národnej strany v 19. storočí. Jej predsedom je Andrej Danko, ktorý v roku 2012 vystriedal kontroverzného Jána Slotu.

Predsedovia strany
Víťazoslav Móric 1990 – 1991
Jozef Prokeš 1991 – 1992
Ľudovít Černák 1992 – 1994
Ján Slota 1994 – 1999
Anna Malíková 1999 – 2003
Ján Slota 2003 – 2012
Andrej Danko 2012 – súčasnosť
Výsledky strany vo voľbách
1990 13,94
1992 7,93
1994 4,40
1998 9,07
2002 3,32
2006 11,73
2010 5,07
2012 4,55
2016 8,64
Ide o Pravdu s predsedom SNS Andrejom Dankom

Napísali sme

sklad, práca, zamestnanci

SNS vníma prvé ekonomické opatrenia zatiaľ ako nejasné

Domáce 29.03.2020 17:44
Igor Daniš

Čaká nás transformácia strán

Analýzy a postrehy 24.03.2020 16:00
Martin Krno

Jozef Mihál: Hop a zase som liberál

Komentáre a glosy 09.03.2020 20:00
Andrej Danko, SNS

Zelník o Dankovi: Nestojí mi ani za zdvihnutie telefónu

Domáce 09.03.2020 06:54, aktualizované: 14:24
Igor Daniš

Rozhodla vlna nahnevaných voličov

Analýzy a postrehy 03.03.2020 12:00
Martin Krno

Poslanci bez pardonu

Komentáre a glosy 21.02.2020 19:00
Palcmanská Maša, chata

Keď sa dvaja z jednej strany bijú

Domáce 18.02.2020 14:00
Zuzana Kusá

Nad volebnými programami: Palica, von z vreca

Dnes píše 11.02.2020 14:00
Martin Krno

Predvolebné esá z Prezidentského paláca

Komentáre a glosy 05.02.2020 20:00
Andrej Danko

SNS stiahne z kandidátky Jána Krišandu pre komunikáciu s Kočnerom

Voľby 2020 VIDEO 05.02.2020 17:15, aktualizované: 18:02
IMG 0227

Analýza: Danko je na nezvládnutú modernizáciu armády hrdý

Domáce VIDEO 03.02.2020 13:00, aktualizované: 17:33
Tatry v zime

SNS:SR dosiahla v turizme rekordné čísla aj pre poukazy

Ľudia 01.02.2020 19:30
Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník

OĽaNO vyzýva šéfa RTVS Rezníka, aby prestal pred voľbami pomáhať SNS

Domáce 31.01.2020 14:31
bilbord, billboard, volby 2020, SNS

TIS: Tento týždeň investovala najviac na predvolebnú kampaň SNS

Voľby 2020 30.01.2020 16:48
Marián Repa

Voľby 2020: Šach, mat, pat

Komentáre a glosy 28.01.2020 19:00
Andrej Danko

Danko chce vyvlastňovať a požičať si sedem miliárd

Voľby 2020 VIDEO 25.01.2020 13:36, aktualizované: 16:27
Pellegrini - Danko

SNS si vie v novej vláde predstaviť Smer, Most-Híd a KDH

Voľby 2020 24.01.2020 18:50
obchod, potraviny, supermarket, nakupovanie

Nižšia DPH na potraviny: bez veľkej slávy

Komentáre a glosy 20.01.2020 08:00
danko kiska

Danko tvrdí, že SNS nevytvorí koalíciu so Smerom, ĽSNS a Sme rodina

Domáce 19.01.2020 15:01
emisie, dym

Súd oslobodil nominantov SNS, predaj emisií nebol trestný

Ekológia 16.01.2020 17:25