logo Smer 19

SMER

predseda - Robert Fico
Predvolebné prieskumy 5% hranica zvoliteľnosti
16,9%
14.2. AKO
17,0%
13.2. Focus
21,9%
8.2. MVK
17,3%
7.2. AKO
17,1%
5.2. Polis
18,0%
26.1. Focus
17,1%
20.1. AKO
17,1%
16.1. Polis
18,7%
16.1. Focus
17,7%
10.1. AKO
19,6%
12/2019 Focus
18,1%
12/2019 Polis
20,2%
11/2019 Polis
18,4%
11/2019 AKO
20,0%
10/2019 Focus
Kandidátka strany
1.
Peter Pellegrini, Ing. 44 r., predseda vlády SR Banská Bystrica
2.
Robert Fico, doc. JUDr., CSc. 55 r., poslanec NR SR Bratislava
3.
Denisa Saková, Ing., PhD. 43 r., ministerka vnútra SR Bratislava
4.
Richard Raši, MUDr., PhD., MPH. 48 r., podpredseda vlády SR Košice
5.
Juraj Blanár, Ing. 53 r., poslanec NR SR Žilina
6.
Peter Žiga, Ing., PhD. 47 r., minister hospodárstva SR Košice
7.
Ladislav Kamenický, Ing. 49 r., minister financií SR Bratislava
8.
Jaroslav Baška, Ing. 44 r., poslanec NR SR Dohňany
9.
Erik Tomáš, Mgr. 44 r., poslanec NR SR Bratislava
10.
Matúš Šutaj Eštok, Mgr. 33 r., vedúci Úradu vlády SR Bratislava
11.
Ľuboš Blaha, Mgr. PhDr., PhD. 40 r., vysokoškolský učiteľ Bratislava
12.
Ján Richter, JUDr. 63 r., minister Nitra
13.
Ľubica Laššáková, PhDr. 59 r., ministerka kultúry SR Banská Bystrica
14.
Martin Nemky, Ing., MBA 39 r., poslanec NR SR Nitra
15.
Ján Podmanický, JUDr. PhDr., PhD. 42 r., poslanec NR SR Stará Bystrica
16.
Peter Kmec, JUDr. 53 r., diplomat Senec
17.
Viliam Zahorčák 60 r., primátor mesta Michalovce Michalovce
18.
Marián Saloň, Ing., PhD. 42 r., štátny tajomník Stará Ľubovňa
19.
Ľubomír Petrák, Ing., CSc. 58 r., poslanec NR SR Hurbanova Ves
20.
Boris Susko, JUDr., PhD. 49 r., štátny tajomník Ivanka pri Dunaji
21.
Ľubomír Vážny, Ing. 62 r., poslanec NR SR Banská Bystrica
22.
Jozef Habánik, doc. Ing., PhD. 43 r., rektor Trenčín
23.
Vladimír Faič 71 r., poslanec NR SR Prašice
24.
Dušan Muňko, Ing. 75 r., poslanec NR SR Bratislava
25.
Anton Stredák, PaedDr. 56 r., štátny tajomník Nitra
26.
Róbert Puci, Ing. 46 r., poslanec NR SR Trebišov
27.
Peter Šuca, PaedDr. 51 r., poslanec NR SR Nová Lesná
28.
Ján Ferenčák, PhDr. Mgr., MBA 45 r., primátor mesta Kežmarok Kežmarok
29.
Dušan Galis 70 r., poslanec NR SR Bratislava
30.
Dušan Jarjabek, doc. Mgr. art. 66 r., poslanec NR SR Bratislava
31.
Maroš Kondrót, Ing. 59 r., poslanec NR SR Bratislava
32.
Vladimír Baláž, MUDr., PhD. 61 r., lekár Banská Bystrica
33.
Jana Vaľová, PhDr. 54 r., poslankyňa NR SR Humenné
34.
Richard Takáč, Ing. 37 r., obchodný riaditeľ Prievidza
35.
Marián Kéry, Mgr. 42 r., poslanec NR SR Zlaté Moravce
36.
Jozef Valocký, MUDr. 63 r., poslanec NR SR Galanta
37.
Stanislav Kubánek, Ing. 68 r., poslanec NR SR Prešov
38.
Ján Blcháč, Ing., PhD. 60 r., primátor mesta Liptovský Mikuláš
39.
Augustín Hambálek, Ing. 62 r., poslanec NR SR Trnava
40.
Vladimír Jánošík, Ing. 54 r., primátor mesta Lipany Lipany
41.
Ján Kvorka 65 r., poslanec NR SR Blatnica
42.
Zdenko Svoboda, Mgr., MBA 37 r., ekonomicko-technický námestník Nitra
43.
Branislav Ondruš, Mgr. 46 r., štátny tajomník Bratislava
44.
Pavol Goga, PaedDr. 56 r., poslanec NR SR Topoľčany
45.
Mária Janíková, PhDr., MBA 49 r., poslankyňa NR SR, riaditeľka Centra sociálnych služieb Partizánske
46.
Jozef Ježík, MUDr. 52 r., lekár Zvolen
47.
Peter Náhlik, PhDr. 38 r., poslanec NR SR Trnava
48.
Ján Senko, PhDr. 61 r., poslanec NR SR, starosta Očová
49.
Vojtech Ferencz, doc. Ing., PhD. 49 r., štátny tajomník Bohdanovce
50.
Marek Mitterpák, Ing., PhD. 45 r., poslanec NR SR Košice
51.
Jozef Smatana, Ing. 57 r., prednosta okresného úradu Považská Bystrica
52.
Kvetoslava Hejbalová, PhDr. 64 r., stredoškolská učiteľka Nové Mesto nad Váhom
53.
Michal Bagačka, Mgr. 56 r., štátny tajomník Hnúšťa
54.
Oľga Nachtmannová, Mgr., PhD. 56 r., štátna tajomníčka Bratislava
55.
Marián Valentovič, Ing. 36 r., generálny riaditeľ ÚPSVaR Trebatice
56.
Martin Karaš, Ing. 35 r., riaditeľ kultúrnej inštitúcie Kamienka
57.
Ladislav Andreánsky, MUDr. 56 r., lekár Liptovský Hrádok
58.
Jozef Cech, PaedDr. 38 r., starosta Skalité
59.
Mikuláš Krajkovič, Mgr., MBA 51 r., poslanec NR SR Vápeník
60.
Jaroslav Demian, Ing. 57 r., štátny zamestnanec Brezno
61.
František Petro, Ing. 58 r., starosta Ploské
62.
Michal Kapuš, Ing. 39 r., prednosta okresného úradu Bánovce nad Bebravou
63.
Pavol Čorba, PhDr. 38 r., generálny štátny radca Žilina
64.
Katarína Roth Neveďalová, Mgr. 37 r., poradkyňa podpredsedu vlády SR Bratislava
65.
Zuzana Matejičková, Bc. 23 r., študentka Komárno
66.
Andrea Žiaková, Ing. 48 r., prednostka okresného úradu Lutila
67.
Richard Eliáš, JUDr. 33 r., vedúci majetkovoprávneho odboru OÚ Prešov
68.
Milan Mojš, Ing. 63 r., poslanec NR SR Likavka
69.
Boleslav Lešo, MVDr., PhD. 53 r., prednosta okresného úradu Baškovce
70.
Peter Kalivoda, Mgr. 42 r., riaditeľ Plavecký Štvrtok
71.
Igor Válek, Ing. 41 r., riaditeľ ÚPSVaR Trnava
72.
Miroslav Čellár, Mgr. Bc. 36 r., podpredseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Banská Bystrica
73.
Peter Obrimčák, MUDr. 59 r., riaditeľ nemocnice Poprad
74.
Martin Petruško, JUDr. 46 r., právnik Košice
75.
Iveta Hanulíková, Ing. 55 r., riaditeľka inštitútu vzdelávania Bratislava
76.
Vladimír Kocourek, Ing. 56 r., prednosta okresného úradu Senica
77.
Jozef Stopka, JUDr. Ing., PhD. 52 r., prednosta okresného úradu Handlová
78.
František Mrázik, Ing. 59 r., SZČO Žihárec
79.
Igor Melicher, Mgr. 26 r., štátny radca Poltár
80.
Peter Gaži, Ing. 54 r., lesný inžinier Spišská Belá
81.
Ján Jakubov, Ing. 62 r., projektový manažér Košice
82.
Dušan Dvoran 66 r., starosta obce Vysoká pri Morave
83.
Ján Horváth, Ing. 65 r., starosta Chtelnica
84.
Michal Moško, Mgr. 46 r., krajský riaditeľ VŠZP Trenčín
85.
Ervín Weiss, Mgr., PhD. 33 r., vysokoškolský pedagóg Podhorany
86.
Branislav Hámorník, Ing. 55 r., prednosta okresného úradu Lučenec
87.
Michal Lukša, Mgr., MBA 57 r., asistent poslanca Snina
88.
Ján Mažgút, Mgr. 38 r., hovorca strany SMER - SD Bratislava
89.
Peter Švider, JUDr. PhDr. 34 r., právnik Košice
90.
Rastislav Strečanský, PhDr. Bc. 35 r., prednosta okresného úradu Hlohovec
91.
Henrich Gašparík, MUDr., PhD. 54 r., riaditeľ NsP Rudník
92.
Helena Bohátová, Ing., PhD. 59 r., riaditeľka ÚPSVaR Nové Zámky
93.
Martina Jarošová Gašparová, Mgr. 36 r., koordinátorka regionálneho centra sociálnej ekonomiky Levice
94.
Ján Baňas, Ing. 52 r., prednosta okresného úradu Lipany
95.
Miroslav Kovalčík, Ing. 57 r., prednosta okresného úradu Turčianske Teplice
96.
Štefan Daňo, RSDr. JUDr. 72 r., advokát Košice
97.
Adam Nociar, JUDr., MPH 33 r., riaditeľ odboru verejného obstarávania Bratislava
98.
Júlia Gálová, Mgr. 65 r., administratívna pracovníčka Galanta
99.
Dana Šťastná, Ing. 51 r., prednostka okresného úradu Ilava Dubnica nad Váhom
100.
Dáša Ďurianová, Bc., DBA 57 r., finančná riaditeľka Kozárovce
101.
Radovan Lehocký, Mgr. 44 r., hlavný inšpektor práce Dolná Krupá
102.
Ľuboš Martinák, Ing. 61 r., poslanec NR SR Medzilaborce
103.
Iveta Krajčovičová, Mgr. 54 r., vedúca zamestnankyňa Báhoň
104.
Norbert Rudický, Mgr. 46 r., vedúci odboru ÚPSVaR Veľký Meder
105.
Jozef Hollan, Bc. 57 r., vedúci vnútornej správy OcÚ Lednické Rovne Lednické Rovne
106.
Marek Oremus, Ing. 56 r., primátor mesta Šurany Šurany
107.
Rastislav Kudla, JUDr. 41 r., právnik Trenčín
108.
Štefan Hreha, Ing. 61 r., riaditeľ sociálnej poisťovne Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
109.
Miroslav Gabara, PhDr. 41 r., riaditeľ ÚPSVaR Námestovo Tvrdošín
110.
Richard Bittner, Mgr. 32 r., štátny zamestnanec Piešťany
111.
Peter Flamík, Bc. 46 r., starosta obce Prietržka
112.
Peter Burčo, Ing. 32 r., starosta obce Bátovce
113.
Jozef Magát, Ing. 51 r., starosta obce Sľažany
114.
Daniel Karas, Mgr. 45 r., SZČO Banská Bystrica
115.
Jozef Guliga, Mgr. 37 r., vedúci kancelárie primátora Bardejov
116.
Vladimír Božek, Ing. 61 r., riaditeľ ÚPSVaR Martin Kláštor pod Znievom
117.
Martin Kostelničák, PhDr., PhD. 36 r., marketingový manažér Bratislava
118.
Kamil Blaho 63 r., starosta obce Voznica
119.
Eduard Hulík, Ing. JUDr. 58 r., advokát Bratislava
120.
Roman Urbáník, PaedDr. 56 r., starosta obce Močenok
121.
Marián Siekela, RNDr. 59 r., prednosta okresného úradu Veľký Krtíš Krupina
122.
Vladimír Macašek, Ing. 61 r., administratívny pracovník Kysucké Nové Mesto
123.
Ivana Antošová, Mgr. 51 r., manažérka Bratislava
124.
Evamária Veselská, Mgr. 26 r., štátna zamestnankyňa Holíč
125.
Pavol Dragula, Mgr. 37 r., riaditeľ odboru služieb zamestnanosti Turčianky
126.
Milan Halúz, Bc. 53 r., obchodný manažér Levice
127.
Alexander Daško, Mgr. 50 r., riaditeľ SZUŠ - LAVUTA Banská Bystrica
128.
Miroslav Štefček, Ing. 57 r., predseda poľnohospodárskeho družstva Štiavnička
129.
Marian Slaminka, JUDr. 34 r., právnik Bratislava
130.
Kamil Vaňa 62 r., správca priemyselného parku Trnava
131.
Mário Zajac, Ing. 48 r., manažér Dubnica nad Váhom
132.
Marek Illéš, Ing. 45 r., generálny riaditeľ Nitra
133.
Jozef Žilík, Ing. 60 r., riaditeľ Poltár
134.
Marián Ličko, Ing. 67 r., dôchodca Slovenské Pravno
135.
Lília Lohnická, Ing. 55 r., stavebná inžinierka Bratislava
136.
Radko Gavliak, Ing. 42 r., riaditeľ ÚPSVaR Prievidza
137.
Jozef Mokoš 53 r., starosta Nemčice
138.
Ľubomír Haško 47 r., SZČO Veľký Krtíš
139.
Matúš Mních, JUDr. 57 r., starosta Zázrivá
140.
Dušan Šebok, JUDr. 49 r., starosta Kráľová pri Senci
141.
Milan Galaba, Mgr. 56 r., štátny zamestnanec Zlaté Moravce
142.
Anna Líšková, Mgr. 46 r., vedúca majetkovoprávneho odboru OÚ Žiar nad Hronom
143.
Peter Morong, RNDr. 49 r., riaditeľ lesného závodu Brezno
144.
Janka Krahulíková, Mgr. 58 r., riaditeľka ÚPSVaR Topoľčany
145.
Martin Madlo, Mgr. 39 r., SZČO Piešťany
146.
Božena Reingraberová 55 r., účtovníčka Dunajská Lužná
147.
Roman Malatinec, Mgr. art. 38 r., podpredseda BBSK Korytárky
148.
Petronela Vižďáková, Ing. 56 r., prednostka okresného úradu Šaľa Trnovec nad Váhom
149.
Samuel Janec, MUDr., MPH. 67 r., lekár Bratislava
150.
Erik Kaliňák, Mgr. 28 r., kreatívny manažér Bratislava
Všetky kandidujúce strany

Top priority strany:

  • dôchodcovia si zaslúžia 13. dôchodok
  • mladým rodinám ďalšia podpora
  • lekári majú voči Slovensku povinnosti

Program na webovej stránke strany…

Smer-SD je ľavicová sociálno demokratická strana. Čo sa týka kultúrnoetických otázok, možno ju považovať za skôr konzervatívnu. Jej zahraničnopolitická orientácia je proeurópska. Strana vznikla v roku 1999 a vo vláde je s relatívne krátkou prestávkou od roku 2006. Predsedom strany je od jej vzniku Robert Fico.

Predsedovia strany
Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. 1999 – súčasnosť
Výsledky strany vo voľbách
2002 13,46
2006 29,14
2010 34,79
2012 44,41
2016 28,28
V diskusnej relácii moderátorky Zuzany Martinákovej Ide o pravdu odpovedal predseda vlády a líder kandidátky Smeru Peter Pellegrini (9. 1.).

Napísali sme

blaha

Porušili ste dohodu, kandidát Blaha zostáva, odkazujú koalícii smeráci

Domáce VIDEO 27.03.2020 10:21
SR koaličná dohoda OĽaNO Sme rodina SaS ZĽ podpis BAX

Bude mať koalícia „krvavé oči“ a spustí čistky?

Domáce VIDEO 24.03.2020 17:39
Igor Daniš

Čaká nás transformácia strán

Analýzy a postrehy 24.03.2020 16:00
Robert Fico

Smer sa chystá na opozičnú politiku, Fico chce byť šéfom strany aj klubu

Domáce VIDEO 12.03.2020 06:00
Boris Zala

Čaká nás nové a potrebné delenie

Analýzy a postrehy 10.03.2020 15:00
Smer / Robert Fico / Peter Pellegrini /

Fico: Kandidátom Smeru na podpredsedu parlamentu je Pellegrini

Domáce 10.03.2020 14:56, aktualizované: 15:24
Smer / Peter Pellegrini / Peter Žiga / Richard Raši / Juraj Blanár /

Smer si bude nárokovať post podpredsedu NR SR

Domáce VIDEO 04.03.2020 13:42, aktualizované: 14:52
Marián Repa

Povolebné výzvy Igora Matoviča a strany Smer

Komentáre a glosy 02.03.2020 19:00
Robert Fico, Peter Pellegrini

Analýza: Vzostupy a pády Smeru

Voľby 2020 VIDEO 02.03.2020 10:00
SR Bratislava voľby 2020 parlament OĽaNO Matovič RTVS BAX

Čierna jama a ľavo-pravé kyvadlo

Voľby 2020 01.03.2020 19:29
Marián Repa

Dúchanie do predvolebnej pahreby

Komentáre a glosy 25.02.2020 19:00
za ľudí kiska remišová

Strana Za ľudí odmieta prípadné povolebné rokovania so Smerom

Voľby 2020 23.02.2020 20:18
Smer paroduje rokovanie opozície, video

Smer odmieta, že mal blokované videá. Pripravil ďalšie

Voľby 2020 VIDEO 23.02.2020 19:30
kiska reklama

Google zablokoval niektoré predvolebné spoty Smeru

Voľby 2020 VIDEO 22.02.2020 15:30
Robert Fico

Fico: Ak niečo na mňa majú, nech to dajú von

Voľby 2020 VIDEO 22.02.2020 05:00
Martin Krno

Poslanci bez pardonu

Komentáre a glosy 21.02.2020 19:00
andrej kiska

Kiska ešte nebol vypovedať na polícii v súvislosti so zverejnenými videami

Domáce VIDEO 20.02.2020 15:41
NAKA, polícia

Ľudia polícii neveria. Dôvod? Slabé výsledky vyšetrovania, tvrdí opozícia

Domáce 20.02.2020 12:41
Martin Krno

Kiskove dumky nad café latte

Komentáre a glosy 19.02.2020 20:00
Igor Daniš

Naozaj sú volebné programy strán zbytočné?

Analýzy a postrehy 19.02.2020 14:00