logo Solidarita 20

SOLIDARITA

predseda - Stanislav Mičev
Predvolebné prieskumy 5% hranica zvoliteľnosti
0,0%
14.2. AKO
0,1%
13.2. Focus
0,3%
7.2. AKO
0,1%
5.2. Polis
0,1%
26.1. Focus
0,6%
20.1. AKO
0,0%
16.1. Polis
0,0%
16.1. Focus
0,6%
10.1. AKO
Kandidátka strany
1.
Stanislav Mičev, PhDr., PhD. 62 r., riaditeľ múzea SNP Banská Bystrica
2.
Ján Gabonay, JUDr. 53 r., zástupca zamestnancov Spišská Nová Ves
3.
Jana Gidušková 41 r., administratívna zamestnankyňa Rudňany
4.
Vladimír Strmeň 91 r., dôchodca Banská Bystrica
5.
Vladimír Sklenka, PhDr., PhD. 42 r., projektový manažér Banská Bystrica
6.
František Čekel, Ing. 50 r., konateľ Spišská Nová Ves
7.
Július Kolenič, Ing. 46 r., projektový manažér Bratislava
8.
Jiří Horák 52 r., podnikateľ Kľak
9.
Andrej Lúčny, RNDr., PhD. 48 r., informatik, učiteľ na VŠ Banka
10.
Ingrid Zachorecová, Mgr. 51 r., riaditeľka ZŠ Hurbanovo
11.
Pavol Ružička 39 r., vedúci tréningového centra Bratislava
12.
Juraj Hojnoš 59 r., administratívny zamestnanec Spišská Nová Ves
13.
Radovan Medovič, Ing. 44 r., učiteľ Rudno nad Hronom
14.
Jaroslav Kaščák 38 r., živnostník Spišská Nová Ves
15.
Tomáš Lukačovský, Mgr. 27 r., štátny úradník, odborník na EÚ Slovenský Grob
16.
Lucia Cabuková 34 r., nezamestnaná Kysucké Nové Mesto
17.
Stanislav Ďurík 47 r., poradca v stavebníctve Banská Bystrica
18.
Viliam Mokráň, Ing. 62 r., stavebný inžinier Nitra
19.
Slavomír Kandra 50 r., nástrojár Spišské Vlachy
20.
František Dolný, Ing. 63 r., predseda poľnohospodárskeho družstva Levoča
21.
Branislav Filip 42 r., riaditeľ Spišské Vlachy
22.
Štefan Pendrák 55 r., nastavovač lisov Spišské Vlachy
23.
Tomáš Hurajt 38 r., zástupca zamestnancov Huncovce
24.
Vladimír Klemanič, Mgr. 34 r., nezamestnaný Banská Bystrica
25.
Ján Záchenský 54 r., starosta Kordíky
26.
Maja Repiská, Mgr. 51 r., učiteľka Rudno nad Hronom
27.
Jana Mikulová, Bc. 35 r., zdravotná sestra Spišské Vlachy
28.
Aladár Cichý 65 r., dôchodca Krompachy
29.
Ľudmila Baronová 67 r., dôchodkyňa Krompachy
30.
Ondrej Fabrici 63 r., dôchodca Kluknava
31.
Štefan Grisák 67 r., dôchodca Slovinky
32.
Radovan Čechovič 49 r., družstevník Bratislava
33.
Jozef Tomajko 59 r., majster odborného výcviku Spišské Vlachy
34.
Jozef Spodniak, Ing. 31 r., konateľ Košice
35.
Marta Lőrincová 69 r., dôchodkyňa Košice
36.
Andrea Kmeťová, Mgr. 48 r., učiteľka Hodruša - Hámre
37.
Dušan Cichý 55 r., vodič sanitky Krompachy
38.
Emil Hurta 39 r., vedúci výroby Veľká Dolina
39.
Ján Žemba 54 r., banský elektrotechnik Spišská Nová Ves
40.
Martin Kaščák 36 r., trainee Spišská Nová Ves
41.
Marta Poradová 26 r., nezamestnaná Spišské Vlachy
42.
Dušan Mlynár 56 r., operátor materiálového manažmentu Poprad
43.
Tomáš Zvolenský 40 r., elektrotechnik Spišská Nová Ves
44.
Ondrej Porada 51 r., strojný mechanik Spišské Vlachy
45.
Anna Figľarová 38 r., upratovačka Krompachy
46.
Andrej Čurilla 61 r., zamestnanec bezpečnostnej služby Krompachy
47.
Vlasta Borženská 49 r., kuchárka Kolinovce
48.
Juraj Plesník 35 r., asistent predaja Lieskovec
49.
Pavol Palkovič 41 r., montér-elektrotechnik Teplička
50.
Miroslav Šuca 60 r., tunelár Spišská Nová Ves
51.
Ondrej Porada 21 r., študent Spišské Vlachy
52.
Adela Pitková 78 r., dôchodkyňa Spišské Vlachy
53.
Michal Šalata, Bc. 30 r., personálny manažér, konateľ Udavské
54.
Zoltán Baron 69 r., dôchodca Krompachy
55.
Katarína Hojdová 54 r., invalidná dôchodkyňa Spišské Vlachy
56.
Marta Poradová 50 r., robotníčka Spišské Vlachy
57.
Andrea Droppová, PhDr. 46 r., terénna sociálna pracovníčka Jánovce
58.
Jozef Krištály 29 r., živnostník Zvolen
59.
Adela Čekelová 79 r., dôchodkyňa Spišská Nová Ves
60.
Pavol Peteja 32 r., SZČO Bardejov
61.
Daniel Mitter 49 r., SZČO Spišská Nová Ves
62.
Lenka Semanová 48 r., upratovačka v ZŠ Krompachy
63.
Ján Horváth 35 r., predavač Letanovce
64.
Katarína Hojdová 23 r., manažérka Spišské Vlachy
65.
Marián Čekel 43 r., SZČO Spišská Nová Ves
66.
Pavol Hlávka 60 r., konateľ Žilina
67.
Ján Strišovský 27 r., nástrojár Spišská Belá
68.
Cyril Kapitančík 70 r., dôchodca Spišské Vlachy
69.
Jozef Rychnavský 66 r., dôchodca Kolinovce
70.
Anna Rychnavská 70 r., dôchodkyňa Kolinovce
71.
Marián Tarbaj 39 r., zamestnanec bezpečnostnej služby Krompachy
72.
Beáta Antošová 54 r., účtovníčka Spišská Nová Ves
73.
Slavomír Palenčár 69 r., dôchodca Spišská Nová Ves
74.
Anna Palenčárová 66 r., dôchodkyňa Spišská Nová Ves
75.
Augustín Čambál 72 r., dôchodca Spišská Nová Ves
76.
Jozef Pavlanský 70 r., živnostník Spišská Nová Ves
77.
Eva Pavlanská 66 r., dôchodkyňa Spišská Nová Ves
78.
Roman Vansáč 41 r., pracovný asistent Spišská Nová Ves
79.
Beáta Harmanová 52 r., sanitárka Spišská Nová Ves
80.
Ján Plesník, Ing. 61 r., živnostník Zvolen
Všetky kandidujúce strany

TOP 10 programovych priorit

  1. okamžité zvýšenie minimálnej mzdy na 800 EUR a prijatie opatrení na zamedzenie negatívnych dopadov tohto zvýšenia pre živnostníkov
  2. zrušenie odvodov zo mzdy pre zamestnancov a zrušenie dane z minimálnej mzdy, čo prinesie každému pracujúcemu minimálne 100 € mesačne
  3. skrátenie rozsahu týždenného pracovného času až na 30 hodín týždenne
  4. povinná maximálna 14 dňová splatnosť faktúr pre podnikajúcich občanov, aby neboli rukojemníkmi veľkých firiem
  5. možnosť pre živnostníkov zahrnúť si cenu vlastnej práce do nákladov a platiť dane a odvody v jednej sume
  6. zrušenie možnosti podvodov pri DPH (zrušenie fakturácie DPH medzi jej platcami a uplatňovania tzv. nadmerného odpočtu tj. vratiek DPH od štátu, DPH bude štátu odvádzať až konečný platiteľ)
  7. obnova poľnohospodárskej výroby a výroby zdravých potravín podporovaním malých regionálnych spracovateľských kapacít
  8. zmena územno-správneho členenia, zníženie počtu vyšších územných celkov a zvýšenie ich kompetencií, vrátane ich finančného zabezpečenia, zmena volebného systému
  9. sprísnenie majetkových priznaní politikov, vysokých štátnych zamestnancov a sudcov, majetok, o ktorom rozhodne súd, ako o neoprávnenom obohatení bez zdokladovania svojho pôvodu v majetkovom priznaní, prepadne štátu
  10. zrušenie financovania volebnej kampane a politickej reklamy zo súkromných zdrojov, aj nemajetní ľudia a nimi založené strany a hnutia musia mať férovú možnosť zapojiť sa do politickej súťaže a informovať o svojom programe

Zdroj: Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby

Kompletný program strany

Solidarita-Hnutie pracujúcej chudoby je ľavicová a sociálnodemokra­tická strana. Jej cieľom je obhajovať záujmy pracujúcich, živnostníkov, drobných podnikateľov, farmárov a sociálne alebo zdravotne odkázaných ľudí, naším cieľom je spravodlivá mzda, kvalita zamestnaneckého a podnikateľského prostredia, dôstojný život pre všetkých, zdravá krajina a moderný sociálne spravodlivý štát.

Predsedovia strany
Stanislav Mičev 2019 – súčasnosť

O hlasy voličov sa strana uchádza prvý raz.

Napísali sme

Riaditeľ múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev

Solidarita - Hnutie pracujúcej chudoby predstavilo svoj program

Voľby 2020 19.11.2019 21:37
Riaditeľ múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev

Mičev sa stal predsedom strany Solidarita - Hnutie pracujúcej chudoby

Domáce 14.10.2019 12:58